Kisdoktori: nyilvános a különvélemény

BL
Forrás: MTI
2012. március 29., csütörtök 06:36
Nyilvánosságra hozta különvéleményét Fluck Ákos, a Schmitt Pál kisdoktorijával szemben felmerült plágiumgyanú miatt felállított tényfeltáró bizottság egyik tagja. Ebben egyebek mellett azt írja: javasolt megvizsgálni az egykori pályázó egyetemi doktori címe visszavonásának lehetőségét és módját, figyelembe véve a közjogi méltóságával együtt járó védettség adta korlátokat.
Nem mond le a köztársasági elnöki posztról, és számára a plágiumgyanút vizsgáló tényfeltáró bizottság végkövetkeztetése „egyfajta elégtétel” – jelentette ki a Szöulban tartózkodó államfő az MTI Hírcetrum tudósítójának. Bővebben>>>

Fluck Ákos ügyvéd a Semmelweis Egyetem honlapján közölt különvéleményében megállapítja: az egykori pályázó értekezése az egyetemi doktorátus megszerzésének feltételei közül „a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló, új tudományos eredményt tartalmazó értekezés, vagy a társadalom számára hasznos, új és a gyakorlatban hasznosított alkotás” kritériumainak nem felelt meg.

Megjegyzi, hogy a korabeli szabályok szerint az egyetemi doktorátus visszavonására a Doktori Tanács javaslata alapján az Egyetemi Tanács volt jogosult, azonban a felsőoktatásról szóló törvény értelmében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság indítványára a nemzetierőforrás-miniszter kezdeményezheti a bíróságnál. Kifejti, hogy a doktori eljárás hiányosságokkal ugyan, de formális, eljárási szempontból többségében eleget tett a Testnevelési Egyetem Szabályzatában foglaltaknak, azonban sem a védés során, illetőleg azt megelőzően, a felkészülési időszakban sem lett feltárva, hogy az értekezés milyen terjedelmű fordítások felhasználásával készült.

Elnök úr, gondolja át! – a Magyar Nemzet szerkesztőségi vezércikke.

A tényfeltáró munka során megállapíthatóvá vált, hogy a 215 oldalas értekezés legalább 200 oldalon keresztül hol szó szerint, hol átfogalmazva (rövidítve, egyszerűsítve), de lényegét tekintve szövegazonos fordítása a felhasznált irodalomként megjelölt forrásoknak, elsősorban és kiemelten a Georgiev-tanulmánynak, valamint a Heinemann-tanulmánynak. Az értekezésben nem azonosítható, hogy az egyes részek melyik szakirodalomként megjelölt forrásmunkából származnak, és milyen terjedelemben.

Mindenképpen eljárási hibára utal Fluck szerint a dolgozatra általában jellemző szakszerűtlen forrásmegjelölés, illetve a hivatkozásokra való szakszerű utalások hiánya. Ezen hibákra a témavezetőnek, valamint a bírálóknak még a felkészülés idején, illetve az előopponensi véleményben nemcsak utalniuk kellett volna, hanem a feltárt hiányosságoknak még a védést megelőzően végrehajtandó korrigálására kellett volna felszólítani a pályázót – írja. Álláspontja szerint kizárólag az egyébként kifogásolt hiányosságok orvoslását követően kerülhetett volna sor arra, hogy a pályázó az értekezést megvédje.

Beszámol arról is, hogy az egykori pályázó hivatalában fogadta a bizottság elnökét. A testület elnöke tájékoztatta a tagjait arról, hogy az egykori pályázó álláspontja szerint a doktori esemény szabályszerűen zajlott le. Előadta továbbá, hogy az értekezés személyes álláspontja, és akkori információi szerint a korabeli szabályoknak megfelelően készült. Rögzítette, miszerint amennyiben az értekezés bármilyen formai hiányosságban szenvedett, úgy álláspontja szerint ennek tényére a témavezetőnek, valamint a bírálóknak nyomatékosan fel kellett volna hívniuk a figyelmét. Mivel ilyen jelzést nem kapott, jóhiszeműsége álláspontja szerint nem kérdőjelezhető meg.

Korábbi bejegyzések

MNO vezető hírek

7

Hosszú Katinka világcsúccsal nyerte a 200 méteres női vegyes döntőjét, Cseh László bronzérmes 50 méter pillangón, zsinórban hetedik vb-jén dobogós. Tovább

Az Iron Lady két nap alatt harmadszor üzent a női mezőnynek. Tovább

10

A katonák acélkarókat vernek le a honvédség által előkészített terepen. Tovább

3

Így meszelték el a szakmai szempontból megfelelt költő-író-kritikus szakot. Pedig januárban még úgy tűnt, oktatástörténeti mérföldkő jön a Pázmányon. Tovább