Kisdoktori: nyilvános a különvélemény

BL
Forrás: MTI
2012. március 29., csütörtök 06:36
Nyilvánosságra hozta különvéleményét Fluck Ákos, a Schmitt Pál kisdoktorijával szemben felmerült plágiumgyanú miatt felállított tényfeltáró bizottság egyik tagja. Ebben egyebek mellett azt írja: javasolt megvizsgálni az egykori pályázó egyetemi doktori címe visszavonásának lehetőségét és módját, figyelembe véve a közjogi méltóságával együtt járó védettség adta korlátokat.
Nem mond le a köztársasági elnöki posztról, és számára a plágiumgyanút vizsgáló tényfeltáró bizottság végkövetkeztetése „egyfajta elégtétel” – jelentette ki a Szöulban tartózkodó államfő az MTI Hírcetrum tudósítójának. Bővebben>>>

Fluck Ákos ügyvéd a Semmelweis Egyetem honlapján közölt különvéleményében megállapítja: az egykori pályázó értekezése az egyetemi doktorátus megszerzésének feltételei közül „a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló, új tudományos eredményt tartalmazó értekezés, vagy a társadalom számára hasznos, új és a gyakorlatban hasznosított alkotás” kritériumainak nem felelt meg.

Megjegyzi, hogy a korabeli szabályok szerint az egyetemi doktorátus visszavonására a Doktori Tanács javaslata alapján az Egyetemi Tanács volt jogosult, azonban a felsőoktatásról szóló törvény értelmében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság indítványára a nemzetierőforrás-miniszter kezdeményezheti a bíróságnál. Kifejti, hogy a doktori eljárás hiányosságokkal ugyan, de formális, eljárási szempontból többségében eleget tett a Testnevelési Egyetem Szabályzatában foglaltaknak, azonban sem a védés során, illetőleg azt megelőzően, a felkészülési időszakban sem lett feltárva, hogy az értekezés milyen terjedelmű fordítások felhasználásával készült.

Elnök úr, gondolja át! – a Magyar Nemzet szerkesztőségi vezércikke.

A tényfeltáró munka során megállapíthatóvá vált, hogy a 215 oldalas értekezés legalább 200 oldalon keresztül hol szó szerint, hol átfogalmazva (rövidítve, egyszerűsítve), de lényegét tekintve szövegazonos fordítása a felhasznált irodalomként megjelölt forrásoknak, elsősorban és kiemelten a Georgiev-tanulmánynak, valamint a Heinemann-tanulmánynak. Az értekezésben nem azonosítható, hogy az egyes részek melyik szakirodalomként megjelölt forrásmunkából származnak, és milyen terjedelemben.

Mindenképpen eljárási hibára utal Fluck szerint a dolgozatra általában jellemző szakszerűtlen forrásmegjelölés, illetve a hivatkozásokra való szakszerű utalások hiánya. Ezen hibákra a témavezetőnek, valamint a bírálóknak még a felkészülés idején, illetve az előopponensi véleményben nemcsak utalniuk kellett volna, hanem a feltárt hiányosságoknak még a védést megelőzően végrehajtandó korrigálására kellett volna felszólítani a pályázót – írja. Álláspontja szerint kizárólag az egyébként kifogásolt hiányosságok orvoslását követően kerülhetett volna sor arra, hogy a pályázó az értekezést megvédje.

Beszámol arról is, hogy az egykori pályázó hivatalában fogadta a bizottság elnökét. A testület elnöke tájékoztatta a tagjait arról, hogy az egykori pályázó álláspontja szerint a doktori esemény szabályszerűen zajlott le. Előadta továbbá, hogy az értekezés személyes álláspontja, és akkori információi szerint a korabeli szabályoknak megfelelően készült. Rögzítette, miszerint amennyiben az értekezés bármilyen formai hiányosságban szenvedett, úgy álláspontja szerint ennek tényére a témavezetőnek, valamint a bírálóknak nyomatékosan fel kellett volna hívniuk a figyelmét. Mivel ilyen jelzést nem kapott, jóhiszeműsége álláspontja szerint nem kérdőjelezhető meg.

MNO vezető hírek

Az ukrán kormányzat, az oroszbarát szakadárok és Oroszország képviselői állapodtak meg. Tovább

„A filmvilág egyik legnagyobb kincse”, a leghíresebb olasz színésznő, Sophia Loren ma nyolcvanéves. Tovább

1

Hende Csaba szerint a szocialisták szombathelyi polgármesterjelöltje, Ipkovich György méltatlan arra, hogy bármiféle köztisztséget viseljen. Tovább

Önkormányzati választások

Kósa: Ez esélyt ad a csata megnyerésére

A politikus pártja országjáró önkormányzati választási kampányának rendezvényén mintegy száz ember előtt beszélt. Tovább