A törvény címéről is vitáztak a képviselők

PR

2011. december 14., szerda 22:40

A nemzeti vagyonról szóló jogszabály, majd az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló előterjesztés részletes vitájával folytatódott a parlament plenáris ülése szerdán este. Ezt követte a víziközmű-szolgáltatásról szóló javaslat részletes vitája.

A jobbikos Nyikos László azt firtatta, vajon divatból rakta-e az előterjesztő a nemzeti jelzőt a jogszabály címébe. „Azt hiszik naivan, hogy ha egy nemzeti színű szalaggal átkötnek egy törvényt, akkor abból jó törvény lesz” – fogalmazott. Szerinte a jogalkotó relativizálja a nemzeti vagyon fogalmát. A fideszes Ékes József arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2012 végéig elkészülő vagyonkataszterhez minden képviselő kezdeményezheti a maga területén az állami vagyon körébe tartozó értékek felvételét. Úgy vélte: ha ebben aktívak a képviselők, biztosan nem fog elzárkózni a tárca sem.

Hegmanné Nemes Sára államtitkár zárszavában azt mondta: a kormány nem tudja támogatni azokat a jobbikos és MSZP-s indítványokat, amelyek a törvény címének megváltoztatására irányulnak. A magán- és vállalkozói vagyon szerinte azért nem sorolható a nemzeti vagyontárgyak közé, mert ez utóbbi kategóriát az alaptörvény világosan meghatározza: az állami és önkormányzati vagyont sorolja ide. Elmondta, hogy a kormány a birtokpolitikai irányelvek mintájára nemzeti vagyonpolitikai irányelvek készítésére tesz majd javaslatot az Országgyűlésnek, amelyben a többi közt olyan elvek szerepelnének, mint hogy tartósan veszteséges állami céget nem érdemes fenntartani.

Az államtitkár támogatandónak tartotta a Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. fokozott védelmére irányuló LMP-s javaslatot, valamint azt a fideszes módosítást is, ami a közutak műtárgyaira is kiterjesztené az állami vagyont. MSZP-s és jobbikos javaslatokra reagálva, amelyek bizonyos vasútvonalakat emelnének be a törvény hatálya alá, azt mondta: az önkormányzatok tulajdonában álló vasútvonalakat az önkormányzatok emelhetik be a körbe, az állam csak az állami tulajdonnal teheti ezt meg.

Elmondta azt is: a nemzeti vagyon körébe nagyságrendileg 40-45 ezer milliárd forintnyi állami vagyon tartozik, az ingatlan, műemlék és belterületi föld mintegy 12 700 milliárd forintnyi, a vonalas létesítmény, közlekedési ingatlan 22 ezer milliárd forintnyi, a föld kincse 3800 milliárd, a termőföld terület 2100 milliárd forint becsült értékű. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalap kezelésében 1,5 millió hektárnyi termőföld, 1 millió hektár erdő, 237 ezer ingatlan és 300 állami gazdasági társaság van. „Ezt kell törvényileg megóvni, gyarapítani” – mondta az államtitkár.

Vita a képviselői javadalmazás átalakításáról

Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló kormánypárti javaslat részletes vitájában a szocialista Göndör István amellett foglalt állást, hogy az előterjesztésben díjazzák a bizottsági többletmunkát, ugyanakkor ennek korlátjaként kössék ki: teljes jövedelme nem haladhatja meg a miniszteri illetményt. A jobbikos Novák Előd azt kezdeményezte: a képviselők ne választhassanak a benzinkártya és az ingyenes tömegközlekedés között. Emellett ismételten amellett emelt szót, hogy a parlamenti frakciók tagjai ne vállalhassanak más politikai tisztségeket.

Répássy Róbert közigazgatási és igazságügyi államtitkár válaszában azt mondta, az összeférhetetlenséget nem most, hanem a külön erről szóló törvényben kell szabályozni. A kormány képviselője azonban megjegyezte, amennyiben egy képviselő parlamenti munkája mellett más polgári foglalkozásokat is el tud látni, akkor további politikai tisztségek betöltésére is képes lehet. Hozzátette: amennyiben főállású tevékenységgé nyilvánítanák az országgyűlési képviselőséget, akkor a javaslatban szereplőnél magasabb jövedelmet kellene biztosítani számukra, ellenkező esetben ugyanis szerinte könnyen kontraszelekció alakulhatna ki. Szilágyi Péter (LMP) a képviselők vagyonosodásának folyamatos figyelemmel kísérhetőségét szorgalmazta. Mint mondta, ennek érdekében azt javasolják, hogy a képviselők valamennyi és ne csak az adott évi vagyonnyilatkozata legyen elérhető a parlament honlapján. Az ülést levezető elnök mindkét részletes vitát lezárta.

Fidesz: a tisztított szennyvízzel is foglalkoznia kell a javaslatnak

A fideszes Hadházy Sándor szerint nemcsak az ivóvíz kérdésével, hanem a tisztított szennyvíz befogadásával is foglalkoznia kell a víziközmű-szolgáltatásról szóló javaslatnak. A képviselő fontosnak tartotta a települési önkormányzatok és az állam kizárólagos tulajdonának nevesítését is.

Fónagy János államtitkár elmondta: a közművek mintegy fele vándorolt gazdálkodó szervezetek tulajdonába, és vált rendkívül elavulttá, ráadásul a szolgáltatás ára is kaotikus módon alakult. Mint mondta, a jogszabály egyik célja a húsz év alatt szétszórt közműtulajdon egybegyűjtése. A politikus fontosnak tartotta a vízdíj ügyét, amelynek védelmét szintén szolgálja a törvény.

Az előterjesztő Bánki Erik (Fidesz) – eloszlatva azt a vitás kérdést, hogy miért nem a kormány terjesztette be a javaslatot – azt mondta: egy vizes szakmai szervezet, valamint a mérnöki szövetség is támogatja azt. Fontosnak nevezte, hogy az állam kezébe kerül az árképzés kérdése. Az ülésen elnöklő Lezsák Sándor a részletes vitát lezárta.

Forrás: MTI