Bozsonyi Károly lett az OST elnöke

2012. június 22., péntek 16:58, frissítve: péntek 22:55

Bozsonyi Károlyt, a Károli Gáspár Református Egyetem általános rektorhelyettesét nevezte ki az Országos Statisztikai Tanács elnökének Orbán Viktor miniszterelnök a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztésére.

A legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint Bozsonyi Károly megbízatása 2012. június 15-étől 2015. március 31-éig tart. Az Országos Statisztikai Tanács honlapja szerint a grémium a Központi Statisztikai Hivatal elnökének szakmai tanácsadó, véleményező testületeként működik. A testületben a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerveken kívül érdek-képviseleti szervezetek, kamarák, önkormányzatok, társadalombiztosítási szervezetek és a tudományos élet képviselői vesznek részt. Az ülések állandó meghívottja az adatvédelmi biztos.

A tanács feladata az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) véleményezése, a társadalmi érdekek képviseletének és az adatfelhasználók szükségleteinek érvényre juttatása. A tanács közreműködik a fogalmi, osztályozási rendszerek kialakításában, a statisztikai módszertan fejlesztésében, állást foglal a feladatkörébe utalt kérdésekben. A tanács jóváhagyott ügyrend szerint működik. A tanács tagjait és elnökét a miniszterelnök nevezi ki határozott időtartamra. Az előterjesztést – a KSH elnökének javaslata alapján – a KSH felett felügyeletet gyakorló miniszter teszi meg. A tanácsnak jelenleg 31 tagja van.