Egy kifogástalan úriember frontszolgálatban

Hetven éve halt hősi halált Horthy István

Bertók T. László, 2012. április 21., szombat 17:25, frissítve: 10:25
Hende Csaba honvédelmi miniszter támogatja a hetven éve repülőbalesetben hősi halált halt Horthy István emlékének ápolását. A miniszter a volt kormányzóhelyettes özvegyével való találkozóján bejelentette, hogy a honvédség szoborállítással és tudományos emléküléssel, illetve a szolnoki repülőmúzeum Horthy Istvánról való elnevezésével adózik a történelmi személyiség emléke előtt.

Augusztus 20-án lesz a hetvenedik évfordulója annak a tragikus eseménynek, amely minden valószínűség szerint jelentős mértékben befolyásolta Magyarország 20. századi történelmének alakulását. Horthy István kormányzóhelyettes vadászpilótaként, frontszolgálatban elszenvedett hősi halála 1942-ben a lehető legrosszabbkor jött a háborúból való kilépés lehetőségeit tapogató magyar politikai vezetés számára. A németek által indokoltan angolbarátnak, mi több „anglománnak” tartott Horthy István értékes diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezett a szövetséges hatalmaknál, amely kapcsolatok valószínűleg fontos szerepet játszottak volna akár a majdani kiugrás, akár a béketárgyalások alkalmával.

Mivel a Hitlerrel és politikájával távolról sem azonosuló kormányzóhelyettes kiiktatása a magyar politikai vezetésből a németeknek érdekükben állhatott, ezért jó okkal merül fel halálával kapcsolatban a merénylet gyanúja. Ezt erősíti az is, hogy Horthy István jól képzett – a repülőnapokon bravúros műrepüléseket végrehajtó – pilóta volt. A repülőtársadalom által elfogadott hivatalos verzió szerint azonban részben vezetési hiba miatt csapódott a földbe Horthy István vadászgépe, részben hozzájárultak a balesethez a gép alattomos repülő tulajdonságai is. A vita máig eldöntetlen. 

Szobor és konferencia

A hetvenedik évforduló közeledtével Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság elnöke azzal a kérdéssel kereste meg a HM katonai hagyományőrző és hadisírgondozó osztályát, hogy a HM látna-e lehetőséget arra, hogy Horthy István tevékenysége és személye bármilyen módon előtérbe kerüljön a HM támogatásával. A HM szakértői a korszakot jól ismerő történészekkel való konzultáció után megállapították, hogy Horthy István emléke ápolásának feltétlenül helye van a kánonban, hiszen magas rangú állami vezetőként is erkölcsi kötelességének tekintette a harctéri szolgálatot. Személyét nemcsak a hősi halála, de emberi jellemzői miatt is alkalmassá teszik arra, hogy a honvédség besorolja őt a példamutató elődök közé. Kortársai egyértelműen a korrekt úriember mintaképének ismerték el, akiben benne rejlett a nagy reményekre jogosító államférfivé válás lehetősége is.

Hende Csaba honvédelmi miniszter pártfogásába véve a kezdeményezést és a szándékok és tervek egyeztetése érdekében irodájában fogadta a kormányzóhelyettes özvegyét, a 94 éves Edelsheim-Gyulai Ilona grófnőt, valamint fiát, ifj. Horthy Istvánt és feleségét. A találkozóra elkísérte őket Kocsis Sándor alelnök is.

Hende Csabánál járt Horthy István özvegye

Rövid találkozójukon a miniszter méltatta a kormányzóhelyettes emberi és erkölcsi nagyságát, majd tájékoztatta a családtagokat a minisztériumnak a Horthy Istvánnal kapcsolatos augusztus 20-i terveiről. E szerint felállítják mellszobrát a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhelyen, amelyet egyúttal a volt kormányzóhelyetesről neveznek el. Tudományos emlékülést szerveznek a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban Horthy Istvánról és az általa is megélt történelmi időszakról, majd az itt elhangzó előadásokat tanulmánykötetben jelentetik meg.

A találkozó után a sajtónyilvánosságtól – szavainak többszöri kiforgatása miatt – régóta elzárkózó Horthy Istvánné kizárólag az MNO stábjának nyilatkozott.

Az özvegy emlékei és véleménye Horthy megítéléséről

gr. Edelsheim-Gyulai Ilona

Marosnémeti és nádaskai gróf Edelsheim-Gyulai Ilona Mária Andrea Gabriella 1918. január 14-én született Budapesten, édesapja gr. Edelsheim-Gyulai Lipót, édesanyja gr. Pejachevich Gabriella. Gyermekkorát családja felvidéki birtokán, Felsőelefánton töltötte. 1940-ben férjhez ment vitéz nagybányai Horthy Istvánhoz, a kormányzó idősebbik fiához. Házasságukból 1941-ben egy fiuk (István) született.
A kormányzóhelyettes felesége – férjéhez hasonlóan – részt vállalt a hadat viselő országra nehezedő terhekből, hiszen vöröskeresztes nővérként szolgált többek között a keleti hadműveleti területen is, amit Horthy István hősi halála után sem hagyott abba.
A tragikus eseményt követően is apósával és anyósával élt együtt a Királyi Várban, 1944-ben pedig közreműködött a zsidók mentésében, valamint a kiugrási kísérlet előkészítésében. A nyilas hatalomátvételt követően a kormányzóval együtt került német birodalmi területre, s vele maradt az emigrációban is. A hontalanság hosszú éveiben a fiatalon megözvegyült erős asszony a kormányzói család hű támasza, gondviselője maradt mindvégig.

 

Vitéz Horthy István

Horthy István mérnök, politikus, Horthy Miklós kormányzó fia 1904. december 9-én született Pulában. 1942 februárjától fél évvel később bekövetkezett haláláig Magyarország kormányzóhelyettese volt. 1928-ban végzett a budapesti műszaki egyetemen, gépészmérnökként a Weiss Manfréd gyár repülőgépmotor osztályán helyezkedett el. 1929-ben az Egyesült Államokba ment tanulmányútra. A Ford-gyárban egyszerű munkásként, később tervezőmérnökként dolgozott. Hazatérve a MÁVAG főmérnöke, később a vállalat igazgatója, majd főigazgatója volt, részt vett a legendás 424-es gőzmozdony tervezésében is. 1940 júniusában a MÁV elnöke lett, ugyanekkor került a felsőházba is. Horthy István kiváló sportember és szenvedélyes pilóta volt.

Horthy István a második világháború kitöréséig nem vett részt a nagypolitikában, jóllehet közismert volt Hitler-ellenessége. A németek anglománnak tartották, mivel jól beszélt angolul, és kiváló angolszász kapcsolatai voltak. Személye akkor került előtérbe, amikor a kormányzó világossá tette, hogy helyetteseként idősebb fiát tudja elképzelni. A kormányzóhelyettesi tisztség létrehozásáról intézkedő törvényt 1942. február 15-én hirdették ki, és a parlament négy nappal később „közfelkiáltással" választotta meg Horthy Istvánt.

Ez év nyarán elindult a szovjet hadszíntérre a 2. magyar hadsereg, amelyben tartalékos főhadnagyként ott szolgált Horthy István is. A kormányzóhelyettes, aki édesapjához hasonlóan nem helyeselte a hadsereg kiküldését, jelképesen és ténylegesen is osztozni akart a katonák sorsában. A fronton semmilyen kivételezést nem kért és nem is kapott. Vadászpilótaként felderítő- és bombázógépeket kísért. Huszonnégy harci bevetésen volt túl, amikor 1942. augusztus 20-án hajnali öt óra hét perckor Héja gépével lezuhant és szörnyethalt.

A hivatalos verzió szerint a pilóta erősen szűkített fordulót hajtott végre 300 méteren, „megcsúszott” és a földnek csapódott. Ez utóbbi vélekedést erősíti az, hogy a Héja gépek orrnehézzé, ettől vezethetőség szempontjából "alattomossá" váltak a pilótaülés mögé utólag beépített páncéllemezek miatt. A baleset körülményei azonban megnyugtatóan máig nem tisztázottak, hiszen egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy közvetlenül a forduló előtt lángokat láttak kicsapni a gép orrából, illetve Horthy István szárnysegédje német katonákat látott mozogni a magyarok használta repülőtéren. Sokan (például özvegye is) német szabotázsról beszélnek, maga a kormányzó, Horthy Miklós is úgy vélekedett emlékirataiban, hogy fia a németek által szervezett merénylet áldozata lett.
hirdetés
hirdetés
hirdetés
Vélemény
Kékgalléros cudar világ
Tompos Ádám
A munkaalapú társadalom is elhasznált politikai termék csupán.
Legolvasottabb
Legfrissebb
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 1. 12:35
 2. 12:31
 3. 12:23
 4. 12:21
 5. 12:19
 6. 12:06
 7. 12:00
 8. 11:54
 9. 11:40
 10. 11:31
 11. 11:29
 12. 11:23
 13. 11:18
 14. 11:11
 15. 11:10
 16. 11:09
 17. 11:01
 18. 10:59
 19. 10:47
 20. 10:45
 21. 10:38
 22. 10:30
 23. 10:23
 24. 10:18
 25. 10:10
 26. 10:01
 27. 09:49
 28. 09:47
 29. 09:46
 30. 09:45
 31. 09:42
 32. 09:39
 33. 09:37
 34. 09:35
 35. 09:25
 36. 09:20
 37. 09:17
 38. 09:15
 39. 09:10
 40. 09:07
 41. 09:05
 42. 09:00
 43. 08:58
 44. 08:52
 45. 08:46
 46. 08:44
 47. 08:43
 48. 08:36
 49. 08:24
 50. 08:23
 51. 08:10
 52. 08:06
 53. 08:00
 54. 07:55
 55. 07:45
 56. 07:44
 57. 07:40
 58. 07:32
 59. 07:31
 60. 07:25
 61. 07:15
 62. 07:03
 63. 06:50
 64. 06:35
 65. 06:22
 66. 06:10
 67. 06:02
 68. 05:50
 69. 05:45
 70. 00:20
 71. 00:01
 72. 23:48
 73. 23:17
 74. 22:50
 75. 22:32
 76. 22:20
 77. 22:13
 78. 22:06
 79. 21:53
 80. 21:45
 81. 21:40
 82. 21:38
 83. 21:36
 84. 21:22
 85. 21:11
 86. 21:10
 87. 21:07
 88. 21:00
 89. 20:52
 90. 20:48
 91. 20:44
 92. 20:41
 93. 20:39
 94. 20:38
 95. 20:36
 96. 20:35
 97. 20:34
 98. 20:31
 99. 20:30
 100. 20:14
Riport, háttér, interjú
hirdetés

Hozzászólások - 9 db

A hozzászólások mutatása