Kilencezer embernek adtak munkát

tt

2012. augusztus 7., kedd 14:11, frissítve: kedd 19:01

A majdnem négymillió tankönyv elkészítése több ezer embernek adott munkát, a kötetek hét hazai nyomdában készültek – tájékoztatott kedden a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója.

A tankönyvek többsége már úton van az iskolákba a szeptemberi tanévkezdésre, idén közel négymillió tankönyvet szállít ki a Nemzeti Tankönyvkiadó (NTK) az intézményekbe – közölte Kiss János Tamás, a kiadó vezérigazgatója keddi sajtótájékoztatóján.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI


A vezérigazgató a kiadó budapesti raktárában – ahol bemutatták a tankönyvek csomagolását és összeállítását is – elmondta: a közreműködő nyomdákban több mint kilencszázféle tankönyvet és munkafüzetet készítenek, ezzel összesen kilencezer embernek adnak munkát.

Több ezer szakmai munkatárs

A raktárból az első tanítási napig közel négymillió tankönyv elszállítását kell megszervezni. A legnagyobb tankönyvkiadó több mint ezer szerzővel, közel ezer grafikussal, illusztrátorral, korrektorral és lektorral működik együtt a tananyagok elkészítésében. A munkát mintegy kilencszáz főt foglalkoztató terjesztői hálózat és a szintén ennyi dolgozót foglalkoztató nyomdák segítik – jelezte Kiss János Tamás.

Ki kaphat ingyen tankönyvet?

A közoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a támogatás módjáról a nevelőtestület a törvényekben meghatározottak szerint dönt. A tanuló (szülő) az iskolában – a család anyagi helyzetétől függően – ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet.

Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást az iskola köteles biztosítani a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha a gyermek tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. diszlexia, diszgráfia, kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, vagy ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.

Az igényléshez csatolni kell a megfelelő orvosi, és szakértői, munkáltatói, fizetési, családi pótlékról szóló igazolást vagy bérjegyzéket. Szükség esetén a családi pótlékról szóló igazolást a munkáltató, a munkahellyel nem rendelkezők részére az Államkincstár Területi Igazgatósága adja ki.

Magyar nyomdákban készültek

A kiadó hét magyar nyomdával működik együtt, és az összes évfolyam minden tantárgyához készítenek kiadványokat. Az általános iskolákban majdnem mindegyik tankönyv cérnafűzéssel készül, de egyre több, elsősorban középiskolai kiadványt gyártanak speciális ragasztókötéssel, ami többéves tartós használatot tesz lehetővé.

A vezérigazgató közlése szerint a közoktatási tankönyvjegyzéken – a nemzetiségi és sajátos nevelési igényű tanulókat nem számítva – idén 3832 kiadvány szerepel, amelyből 980 az NTK-é.

Két–három kötet tantárgyanként

Kitért arra, hogy a tanárok és a diákok egy évfolyam egy tárgyához átlagosan négy kiadványt használnak. A pedagógusok általában két–három kiadványt preferálnak évfolyamonként és tantárgyanként egy adott iskolatípuson belül, így bizonyos tárgyak esetében előfordul, hogy a teljes piac 99 százalékát két–három tankönyv fedi le.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI


A vezérigazgató kitért arra is, hogy a korábbi évek tendenciája folytatódik, az első évesek egyre kevesebben vannak, és 2005 óta évente átlagosan 2–3 százalékkal csökkent az iskolát megkezdők száma. Kiss János Tamás a tankönyvpiacot és a tankönyvellátást érintő jogszabályi változásokról szólva felidézte, hogy október 1-jétől a tankönyvellátás szervezését a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. veszi át, az állam nevében szervezve a továbbiakban az iskolai tankönyvellátást. Ez azonban az idei tanévet nem érinti – jegyezte meg, hozzátéve: a tankönyvkészítést érintő jogszabályi változások részletei még nem ismertek, így ezek következményeivel sem tudnak számolni még.

Forrás: MTI