Milliárdok jutnak a hátrányos helyzetű tanulóknak

TL

2012. augusztus 1., szerda 18:10, frissítve: szerda 18:10

Hét és fél milliárd forinttal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szaktitkársága a hátrányos helyzetű kistérségek közoktatási intézményeit, és további nyolcvanmillió forint áll rendelkezésre a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű egyetemisták támogatására – adta hírül a minisztérium titkársága.

Hét és fél milliárd forint áll rendelkezésre az Új Széchenyi-terv részeként a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatására, az Iskola-háló programok továbbfejlesztésére, valamint a tanoda és második esély típusú programok támogatására. Ez elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az említett intézmények alkalmasabbá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására és csökkentsék iskolai lemorzsolódásukat, ezzel esélyt adva a képzettségi szintjük növelésére.

Továbbtanulásra ösztönzik a diákokat

A meghirdetett különböző pályázati konstrukciók között arra is van lehetőség, hogy az általános pályázói körön belül a 2011-ben hazai forrásból támogatott Iskola-háló program nyertesei is pályázzanak modellértékű programjuk támogatására, de azok előtt is nyitott a lehetőség, akik ugyan pályáztak, de nem nyertek a programban.

A második esély típusú programok számának növelésétől, szolgáltatásaik minőségfejlesztésétől azt várják, hogy a programok keretében a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok minél többen és újabb esélyt kapnak arra, hogy középfokú tanulmányokat folytassanak, illetve piacképes szakmát szerezzenek.

Megvalósítható továbbá a már meglévő tanodai hálózat bővítése, szolgáltatásaik minőségfejlesztése. A tanodai környezet, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét – fejtették ki.

Kiemelték: a tanodákra vonatkozó pályázati kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai minél nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, illetve érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.

Nyolcvanmillió forinttal a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatókat is támogatják

Az Emmi társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az Útravaló ösztöndíjprogrammal a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését tűzte ki célul, továbbá a fiatalok továbbtanulása, diplomaszerzési esélyeinek javítása, valamint a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása is része a programnak. A fent említett célok az ösztöndíjprogram részeként induló Út a felsőoktatásba alprogrammal valósulhatnak meg, amely ösztöndíj- és önköltség-támogatást biztosítva segíti a hallgatókat.

Az alprogram pályázati kiírása várhatóan még augusztusban megjelenik, és szeptembertől lehet pályázni. Kérelmet nyújthatnak be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményekbe alap-, mester- vagy osztatlan képzésre 2012-ben felvételt nyerő, magyar állampolgárságú hallgatók, ha az adott szintű végzettséggel még nem rendelkeznek, vagy azonos szintű más képzésben nem vesznek részt.

Ösztöndíj-támogatásra az a jelentkező nyújthat be pályázatot, aki nappali tagozatra magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges képzésbe nyer felvételt és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősült az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Az utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az ösztöndíj-támogatás mértéke havonta 20 ezer forint vissza nem térítendő támogatás.

Az önköltség 90 százalékát is megkaphatja az igénylő

Önköltség-támogatásra az a jelentkező nyújthat be pályázatot, aki nappali, esti vagy levelező tagozatra az önköltséges, illetve magyar állami részösztöndíjas felsőoktatási képzésbe nyer felvételt, és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősült. Az utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülők ezzel a lehetőséggel szintén élhetnek.

A pótfelvételizők közül csak az pályázhat, aki az általános felsőoktatási eljárásban is beadta jelentkezését felsőoktatási intézménybe, és a felvételi eljárás során igazolta hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét. Nem pályázhat az sem, akinek más program fedezi önköltsége megtérítését.

Önköltség-támogatás keretében az önköltséges képzésben részt vevő hallgató a képzési önköltség maximum 90 százalékát is megkaphatja, a támogatás felső határa 300 ezer forint.

A magyar állami részösztöndíjban részesülő hallgató legfeljebb 150 ezer forint támogatási összegre számíthat. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a második félévtől a támogatásokra pályázó hallgatók csak megfelelő számú kreditpont elérése esetén részesülnek támogatásban. Az államtitkárság kitért arra is, hogy egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.

Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik roma szakkollégium tagjai, mivel ők más módon kapnak támogatást tanulmányaikhoz. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében magas a cigány származásúak aránya, ha a jelentkezők száma megengedi, a támogatottak legalább 50 százalékáig roma származású tanulókat kell bevonni a pályázatba.

Forrás: MTI