Szíria Barátai…

Orbán Zita

2012. július 11., szerda 20:00
Nemrégiben a francia elnök Szíria barátai elnevezéssel nemzetközi konferenciát szervezett, melyen több mint száz állam képviseltette magát. A kétnapos találkozó számos releváns tanulsággal szolgál mindenki számára.

Az egyre sürgetőbb megoldáskeresés mellett a párizsi találkozó kiválóan alkalmas volt arra, hogy az elnöki minőségében debütáló Hollande a lehető legszélesebb körben bemutatkozzon a nemzetközi közvélemény előtt, ezzel párhuzamosan ugyanakkor az is látszik – figyelemmel kísérve a konferenciát –, hogy a diplomáciai erőviszonyok némiképp változóban vannak. Kína és Oroszország – melyek véleménye a válságkezelés mikéntjét illetően eltér a többiek álláspontjától – távol maradt a rendezvénytől, eddig csak általuk ismert, számukra nyilvánvaló geopolitikai, geostratégiai okokból, azonban ez a viselkedés nem kis mértékben megosztotta a jelenlévőket. Akárhogy is, a kétnapos, mondhatni maratoni találkozó számos releváns tanulsággal szolgál mindenki számára.

Először is, ha a politikai szimbolikát tekintjük, Hollande elnök demonstrálta, hogy minden lehetséges szempontból megfelel a politikusi hivatás közismert, írott és íratlan kritériumainak. Itt tulajdonképp az okozhat nem kevés fennakadást, hogy a Szíriában jelenleg hatalmon lévő politikai elitből senki nem volt jelen ezen a találkozón, így a hatalomgyakorlók véleményét csak közvetett formában ismerhetjük. Ez két ok miatt jelent fejtörést. Az egyik, hogy a demokratikus átmenet, helyesebben a demokrácia lényege a véleménynyilvánítás szabadsága, vagyis hallgattassék meg a másik fél is. Enélkül a mégoly jól kigondolt, és felépített intézményrendszer sem működik biztos alappal, mert kicsi az egyének belé vetett bizalma. A másik ok a logika vagy stratégia. A nyugati világ célja a demokratikus államberendezkedés felépítése Szíriában, melyhez el kell érni, hogy a jelenlegi politikai elit távozzon a hatalomgyakorlásból. Ezt viszont finoman szólva nehéz kivitelezni akkor, ha az ellenfélnek csak nagy vonalakban ismerjük a gondolatait. Ebből a szempontból nem tekinthető biztos forrásnak semmilyen magas rangú, közeli barát, még akkor sem, ha minden szava azonos a mindenki által ismert tényekkel, mert nem ismerhető a tettének valós mozgatórugója.

 

A második momentum a szír ellenzék felszólalása a konferencián. Politikai kommunikáció szempontjából mind a külsődleges, mind pedig a tartalmi jegyeket érdekes lesz egyszer majd elemezni, azonban sokkal fontosabb, hogy a mondandót látva bárki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a demokratikus berendezkedésért küzdők nincsenek felkészülve akkora mértékű nemzetközi figyelemre – és annak bármilyen „mellékhatására" – , mint amilyennel a konferencián szembesülniük kellett. Másként fogalmazva könnyen kialakulhat egyfajta függőségi viszony vagy kiszolgáltatottság, melynek hatásai meglehetősen ambivalens képet mutatnak. Ugyanis az egyik oldalon ott áll, hogy bizonyos alapvető szabályokat – nincs rá jobb terminus – meg kell tanítani mind a leendő szír politikai elitnek, mind pedig a társadalomnak; ezzel szinte egy időben a másik oldalon ott találhatóak a negatívumok, melyek nem az államberendezkedés mivoltából következnek, sokkal inkább a kezdeti instabilitásból, s ezek károsak lehetnek egy e tekintetben fiatal államra nézve, erre is volt már példa a térségben.

 

A harmadik tanulság, melyet nem árt szem előtt tartani, hogy az elhúzódó elméleti válságkezelés egyre jobban mutatja az erőviszonyok átalakulását. Ez voltaképpen nem jelent semmi világrengető újdonságot, pusztán csak annyit, hogy a közeljövőben várhatóan nagyobb szerep jut majd az igen körültekintően burkolt – jól becsomagolt – politikai lobbitevékenységnek, folyosói diplomáciának, valamint az alternatív megoldásoknak. Vagyis most Szíria kapcsán lényegében az ész és az erő csatázik; mi, kívülállók pedig türelmesen, ám egyre növekvő érdeklődéssel várjuk, hogy a párharcból melyik kerül ki győztesen. Akármelyik lesz is az, annyi szinte bizonyos, hogy nem lesz könnyű dolga, hiszen az így kapott felelősség igen súlyos teher.

Hirdetés

MNO videó

Már most lenyűgöző a Fradi stadionja
Már most lenyűgöző a Fradi stadionja