Terjesztési ügyekben telefon: 476-2176, 476-2113

terjesztes@magyarnemzet.hu

Terjeszti a Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet.

Postacím: 1900, Budapest.

Előfizethető az ország bármely pontján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06-80/444-444. Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk fogadása: a 06-80/444-444 számon és a hirlap@posta.hu e-mail címen. Előfizetési díj egy hónapra 2990 forint, negyedévre 8970 forint, fél évre 17940 forint, egy évre 35880 forint. Nyomtatás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft.
Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató.

Országos kiadás ISSN: 0237-3793 Budapesti kiadás ISSN: 0133-185

Előfizetői ÁSZF