Parkoló

Sokszínű élet a déli pusztaságon

Nagy, 2012. augusztus 2., csütörtök 00:37, frissítve: csütörtök 00:05
Távol a pusztától, a fővárosi betonrengetegben hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az Alföld szegényes sík vidék, fűvel borított vagy szikes táj, ahol csak a szürkemarha és néhány vándormadár érzi otthon magát. A valóság azonban egészen más: a mezőkön megannyi növény virít, állatok sokasága talál otthonra, vagy éppen leli meg táplálékát, és a folyóvizek ugyancsak bővelkednek az életben.

Hazánk délkeleti részében a flóra és fauna ezen változatosságát a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság hivatott megőrizni. A szervezet, amely 1997. január 16-án jött létre, nyolcszázezer hektáron működik; ez magába foglalja Békés megyét, Csongrád megye a Tiszától keletre eső felét, valamint a Körös-ártér és a Dévaványai–ecsegi puszták Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló részeit. Mivel a puszta jelentős részén mezőgazdasági művelés folyik, a természetvédőnek nincs könnyű dolga errefelé. A helyzet azonban cseppet sem rossz: annak ellenére, hogy az ember egyre-másra feltörte a földet, a Tiszántúl déli részén változatos, természeti értékekben gazdag területek, felbecsülhetetlen értékű természetes növénytársulások, elsősorban a löszgyepek maradtak fenn.

A nemzeti park kincsei közül kiemelkedő a hajdani Kis-Sárrét, a Körösök vidéke, a Dévaványai-, a Békési- és a Csanádi-sík területein pedig a nagy kiterjedésű szikes puszták, erdőspuszta- és mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők. Számos állat- és növényfaj Magyarországon egyedül itt tenyészik. A növényvilágból ilyen a bókoló zsálya, az erdélyi hérics. Szintén e táj egyedülálló természeti képéhez tartozik az ősszel tömegesen nyíló vetővirág. Az állatok közül is nem egy ritkaság akad errefelé: a nagy szikibagolylepke, a dobozi pikkelyes csiga, az atracélcincér, a sztyepplepke, és persze a túzok, amely törzsalakjának legéletképesebb populációja Békés megye északi részén él. A ramsari egyezmény hatálya alá tartozó területek – a kardoskúti Fehértó és a biharugrai halastavak – vizes élőhelyeinek szerepe a nemzetközi madárvonulásban is jelentős.

A nemzeti park nagy hangsúlyt fektet a nevelésre, felvilágosításra. Az igazgatóság egyik alapvető feladatának tartja, hogy a gondjaira bízott értékeket minél teljesebben bemutassa az érdeklődőknek, hiszen a természet ismerete és tisztelete nélkül a megőrzés érdekében tett erőfeszítéseket aligha koronázhatná siker. E célból látogatóközpontok és tanösvények várják az érdeklődő természetbarátokat. Kultúrtörténeti értékeket megint csak szép számmal találunk a Dél-Tiszántúlon. Itt van például a csomorkányi és ecseri középkori templom romja, a Tisza és Wenckheim család kastélya, valamint a Csolt Monostor Középkori Romkert és Történelmi Kiállítóhely.

hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
hirdetés