Múltidéző

Elégette a pénzt, majd beperelte a nemzeti bankot

MNO, 2015. december 30., szerda 22:21
Különös pör az elégetett 100 pengősök miatt; új üzletekkel, vendéglőkkel bővül a szövetkezeti bolthálózat – a Magyar Nemzet 1938. és 1965. december 29-én megjelent számaiból válogattunk.

Augusztus 25-ével új sorozatot indított az MNO. 1938-ban ezen a napon jelent meg a Magyar Nemzet első száma, ebből az alkalomból pedig múltidézésbe fogtunk. Keressék mindennap a 77, illetve 50 évvel ezelőtt megjelent cikkeket az MNO-n! Válogatásunkban riportok, publicisztikák, interjúk, hírek sorakoznak majd az adott napi számból, bepillantást engedve nemcsak a korba, de az azt bemutató Magyar Nemzet szellemiségébe is.


 

Különös pör az elégetett 100 pengősök miatt

Ezt írta a Magyar Nemzet
További bejegyzéseinket itt olvashatja.

Érdekes pert indított Szántó Sándorné ószeres a Nemzeti Bank ellen. Keresetében előadta, hogy ez év márciusában a Postatakarékpénztár Hold utcai intézeténél betétkönyvére felvett 300 pengőt, mely összeget a pénzintézet 3 darab 100 pengős bankjegyben fizette ki. Az ószeres újságpapírba csomagolta a bankjegyeket és otthon tévedésből az egész csomaggal begyújtott. A három darab százas hamuvá égett. Mikor rájött a tévedésre, kiszedte a hamut a kályhából, azt a Nemzeti Bank rendelkezésére bocsátotta és előterjesztette azt a kérelmét, hogy a Nemzeti Bank az elégett háromszáz pengőt térítse neki vissza.

A Nemzeti Bank vegyészmérnök szakértője megállapította, hogy a hamuban tényleg fellelhetők egy elégett százas bankjegy alkatrészei, de semmi esetre sem három százpengős bankjegyéi. A Nemzeti Bank erre száz pengőt fizetett ki Szántó Sándornénak, aki azonban ebbe nem nyugodott bele és a fennmaradó kétszáz pengő erejéig pert indított a Nemzeti Bank ellen.

Szerdán tárgyalta a törvényszék az ügyet és a felperest keresetével elutasította. Kiemeli az indokolás, hogy a bankjegy elvesztése vagy megsemmisülése estén elenyészik a Nemzeti Bankkal szemben az a követelés, amelyet a bankjegy testesít meg.

(1938. december 29., 9. oldal)

 


 

Új üzletekkel, vendéglőkkel bővül a szövetkezeti bolthálózat

A szövetkezeti kereskedelem és a vendéglátóipar ebben az évben is növekvő eredménye­ket ért el és a jövő esztendő­ben ezt tovább szándékoznak fejleszteni. A kiskereskedelmi üzletek idén – a még hátra­levő napokat is beleszámítva 21,2 milliárd bevételt ér­tek el.

Az ország szövetkezeti ke­reskedelmi üzlethálózatához 15 000 bolt tartozik. Az utóbbi négy esztendőben több mint ezerháromszázzal növekedett a kereskedelmi üzletek száma. A szövetkezeti vendéglátóipar szállodák nélkül 6500 üzletet tart fenn, 1960 óta, a hálózat 500 új üzemmel növekedett. Idén 261,6 millió forintot for­dítottak a szövetkezeti kis­kereskedelmi hálózat és 243 millió forintot a szövetkezeti vendéglátás korszerűsítésére.

A szövetkezeti kereskede­lem új építkezéseikre, tataro­zásra, felújításra, berendezé­sének, gépi felszerelésének korszerűsítésére 260 millió fo­rintot irányoztak elő. A jövő évben kilenc új szövetkezeti áruház, öt ABC Áruház, 92 vegyesbolt, öt újonnan felállí­tandó TÜZÉP-telep bővíti a többi között a szövetkezeti ke­reskedelem hálózatát. Ezek közül 192 új szövetkezeti üz­let helyiségvásárlások, átépí­tések útján jön létre. Jelenleg már több mint ezer önkiszol­gáló üzletet tart fenn a szö­vetkezeti kereskedelem, ezek 56 százaléka élelmiszerbolt.

Javítják a raktárhelyzetet, amely a szövetkezeti kereske­delemben is nagy problémát jelent. A jövő évben 48 000 négyzetméter új ráktárterüle­tet létesítenek. A szövetkezeti kereskedelem saját gyártó üzemében modern árusító pa­vilonokat állít élő. A váci te­lepen eredményesen kikísérletezték a könnyű betonból gyártható pavilon típusokat. Lengel szövetkezetektől faházakat vásárolnak, amelyeket a Balaton környéki víkendtelepeken állítanak fel.

A szövetkezeti vendéglátó-ipar is az ideivel hasonló mé­retű beruházásokat és felújításokat készít elő jövőre. Kétszázegy új vendéglátó üzemet nyitnak, felújítják a tihanyi Fogast, a balatonfüredi Ha­lászkertet, bővítik Ábrahám­hegyen a víkendtelepet, Balatonbogláron új kempinget lé­tesítenek. A Dunakanyarban a Vöröskő konyháját bővítik és modernizálják. Szegeden a Kiskőrösi Csárda, Szatymazon a Postakocsi Csárda kor­szerűsítése szerepel a programban. Bővítik a Gyöngyös melletti Szőlőskertet. A szö­vetkezetek idén eltettek 2700 métermázsa savanyúságot, 80 mázsa befőttet, 40 mázsa dzsemet.

A szövetkezeti kereskede­lem és vendéglátóipar a kö­vetkező esztendőben is foly­tatja erőteljes fejlődését és ja­vítja a vidéki lakosság ellá­tását.

(1965. december 29., 3. oldal)

 


Válogatta: Bittner Levente
Észrevétele, javaslata van? Ossza meg velünk, írjon a bittner.levente@mno.hu címre!

hirdetés
hirdetés
Legolvasottabb
24 óra hírei
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
Riport, háttér, interjú
hirdetés

Hozzászólások - db

A hozzászólások mutatása