Létrehozzák a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalt

TK

2011. december 1., csütörtök 23:51

Döntött a kormány a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról – az erről szóló kormányrendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

A december 2-ával életbe lépő kormányrendelet szerint a hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely a mindenkori gazdaságpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt működik. A hivatalt elnök vezeti majd, akinek megbízatása határozatlan időtartamú.

A kormányrendelet a hivatal feladatai között említi a gazdaságpolitikát megalapozó elemzések elkészítését, gazdaságpolitikai tervezési feladatok ellátásának támogatását és gazdaságpolitikai elemzési módszertani kézikönyvek elkészítését. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) gazdaságstratégiai és makrogazdasági elemzési, modellezési és értékelési tevékenységet is végez majd. Ezenfelül kiemelt iparági stratégiai elemzési, értékelési és monitoringfeladatokat is ellát majd a szervezet.

A kormány – szintén a Magyar Közlönyben megjelent – határozatban rendelkezett a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről. Ezek szerint a kormány a nemzetgazdasági minisztert bízta meg a szervezet alapító okiratának 30 napon belül történő kiadásával. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban a határozat értelmében 100 fő dolgozik majd.

A szervezet létrehozásával egy időben a kormány arra hívta fel a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter közreműködésével vizsgálja felül a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. tevékenységét, különös tekintettel az újonnan létrejövő NTH feladatkörébe tartozó területekre, és tegyen javaslatot azok újrastrukturálására.

Forrás: MTI