Az ajánlattevőnek 15 – különböző – referenciát kell bemutatnia az elmúlt három évből, így alvállalkozó nélkül nehezen tehető ajánlat.

Fontosabb referenciák: legalább egy olyan nemzetközi konferencia megszervezése, melyen legalább 10 különböző ország résztvevője regisztrált; legalább öt tudományos konferencia megszervezése; legalább egy olyan rendezvényhez kapcsolódó kommunikációs feladat ellátása, melyen részt vett közjogi méltóság, és amelyet a Terrorelhárítási Központ biztosított; legalább két kríziskommunikációs aktivitás megtervezése, kivitelezése, illetve legalább három PR-film elkészítése.

Az ajánlattételi határidő február 8. Az összességében legelőnyösebb ajánlat lesz a nyertes úgy, hogy az értékelésnél fele részben az ár, míg a másik felében az ajánlat szakmai értéke számít. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: február 22.