10 éves a HírTV
NYEREMÉNYJÁTÉKJátsszon velünk november 5-e és december 2-a között naponta, és ha szerencséje van a HírTV megajándékozza Önt!

Ehhez nem kell mást tennie, csak figyelje a HírTV műsorát és vegyen részt a naponta többször jelentkező kvízjátékunkban!  November 5-étől minden nap egy kérdést teszünk fel nézőinknek. A három lehetséges megoldás közül csak egy helyes válasz lesz! Küldje be a helyes válasz betűjelét SMS-ben a 06-20-9000-628 alapdíjas telefonszámra és nyerjen a napi sorsoláson egy 10.000 Ft értékű CBA vásárlási utalványt! (A helyes válasz betűjele lehet kis és nagybetű is!)


A játék végén, december 2-án az összes helyes SMS-t beküldő játékos között kisorsolunk egy Panasonic 107 cm-es, 3D/2D NeoPlazma okos televíziót!

A fődíj, vagyis a Panasonic 107 cm-es, 3D/2D NeoPlazma okos televízió nyertese:

 

2012.12.03.

Bohárné Bathó Rozália, JászberényA fődíj nyertese Bohárné Bathó Rozália (balra)
és Tánczos Borbála a HírTV marketing munkatársa (jobbra)


A fődíj nyertesének, Bohárné Bathó Rozáliának gratulál Heigl Lilla, a HírTV műsorvezetője
NAPI NYERTESEINK

10.000 Ft értékű CBA utalványt nyertek:


2012.12.02.

Kakasné Bíró Zsuzsanna, Budapest


2012.12.01.

Sallai Zsuzsanna, Budapest

 

2012.11.30.

Maródi Mihályné, Szeged


2012.11.29.

Kovács Ernő, Pécs-Somogy


2012.11.28.

Gyergye Józsefné, Szombathely


2012.11.27.

Gurbán Anna, Hajdúdorog


2012.11.26.

Dr. Juhász Imréné, Budapest


2012.11.25.

Csiszár Lajosné, Iván


2012.11.24.

Wudiné Fendi Ágnes, Kiskunlacháza


2012.11.23.

Nagy Gábor, Kecskemét


2012.11.22.

Petrőczyné Bérces Zsuzsa, Budapest


 2012.11.21.

Csuti Lajos, Budapest


2012.11.20.

Péter Szabó Ida, Budapest


2012.11.19.

Mérei Csaba, Zalakaros

 

2012.11.18.

Kathy Kálmán, Komló

 

2012.11.17.

Bartl Erzsébet, Budapest

 

2012.11.16.

Körtvélyessy Csilla, Nyírbogát

 

2012.11.15.

Bauer Mária, Verőce


2012.11.14.

Körmendi Attiláné, Vál

 

2012.11.13.

Makkai Erzsébet, Gávavencsellő


2012.11.12.

Kakasné Bíró Zsuzsanna, Budapest

 

2012.11.11.

Keszeji Sándorné, Nagykanizsa


2012.11.10.

Morvai Imre, Gyöngyöshalász


2012.11.09.

Kissné Vida Ágnes, Pécs


2012.11.08.

Hangya Lászlóné, Budapest


2012.11.07.

Svarsnig Antal, Újkígyós

 

2012.11.06.

Bayer Istvánné, Diósjenő

 

2012.11.05.

Dr. Lendvai Andrásné, Mór


 
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK1. A játék szervezője

A 10 éves a HírTV nyereményjáték (a továbbiakban: „játék”) szervezője a HírTV Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-93., a továbbiakban: „HírTV, vagy Szervező”.)  A HírTV játékot szervez az alábbi feltételekkel.


2. A játékban résztvevő személyek
 
A játékban részt vehet minden, Magyarországon tartósan letelepedett, 14 éven felüli természetes személy, kivéve:
- a HírTV tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a CBA Kereskdelmi Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a Video-Part Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és ezen személyek Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- a játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott, közeli hozzátartozói;
- akit a HírTV a játékból jelen szabályzat megsértése miatt kizárt.


3. A játék időtartama

A játék 2012. november 05. napján kezdődik és 2012. december 02. napjáig tart, ezen belül a játék részeinek időtartama a lentiek szerint alakul.

 
4. A játékban való részvétel

A játékban való részvétellel a játékos a jelen – www.mno.hu/hirtv − internet oldalon közzétett hivatalos részvételi feltételeket elfogadja.


5. A játék menete

A HírTV csatornán, 2012. november 05. és 2012. december 02. között, négy héten át, minden nap legalább négy alkalommal elhangzik egy-egy játékkérdést tartalmazó spot, mely a HírTV műsorfolyamában, a műsorszámok között, a reklámblokkon belül lesz látható. A játékkérdések a HírTV fennállása alatt, az elmúlt 10 évben történt, történelmi, különösen belpolitikai eseményekre vonatkoznak. A játékkérdéshez három válaszlehetőség is elhangzik a spot során (a, b, c,), melyek közül a helyes válasz betűjelét kell beküldeni sms-ben, az adott játékkérdés elhangzásának napján 24:00 óráig.

A játékban bármelyik HírTV néző (továbbiakban „játékos”) részt vehet, aki a játékra jelentkezés egyetlen feltételét teljesíti, azaz a spotban elhangzó kérdésre elküldi a helyes válasz betűjelét sms-ben a 06 (20) 90-00-628-as, nem emelt díjas számra. Csak a betűjelet tartalmazza az SMS!

Minden sms-t beküldő játékos automatikus válasz sms-t kap, melyből megtudja, hogy az általa beküldött válasz helyes, avagy helytelen.

Naponta
A játék időtartama alatt minden az adott napi játékkérdés elhangzását követő napon 10 óra után a helyes választ sms-ben elküldő nézők közül kisorsolásra kerül egy néző. A kisorsolt, szerencsés napi nyertes díja 10 darab 1.000,- Ft értékű CBA vásárlási utalvány. Az utolsó sorsolás időpontja 2012. december 03. napja reggel 10 óra.


Végjáték, avagy a fődíj elnyerése
A fődíj kisorsolására 2012. december 03. napján, hétfőn reggel 10 órakor kerül sor. A játékidő alatt beérkezett összes helyes válasz beküldője közül kisorsolásra kerül egy néző, aki a fődíj nyertese. A kisorsolt, szerencsés nyertes díja egy 280.000,- Ft értékű  Panasonic 107 cm-es, 3D/2D NeoPlazma okos televízió.


6. A Díjak

Naponta:
-   10 darab 1.000,- Ft értékű CBA vásárlási utalvány

Fődíj:
-    1 darab 280.000,- Ft értékű  Panasonic 107 cm-es, 3D/2D NeoPlazma okos televízió 


7. Díjak átadása

A nyertesek kötelesek a HírTV-vel, illetve a díjak juttatójával együttműködni annak érdekében, hogy a díjak átvétele a HírTV és a juttatók által meghatározott határidőn belül és helyen megtörténjen.

A díjak készpénzre, más termékre, vagy szolgáltatásra nem válthatóak be. A HírTV fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a HírTV érdekkörén kívül álló okból nem tudja a fent megjelölt díjat biztosítani, abban az esetben a díj helyett azzal azonos, vagy nagyobb értékű helyettes díjat adjon.

A díjak átvétele után az azzal kapcsolatosan felmerülő esetleges kifogásokért, a HírTV felelősséget nem vállal.

A sorsolást követően a HírTV munkatársai kettő munkanapon belül, azon a mobiltelefonszámon tájékoztatja a nyertest a díj átvételének pontos időpontjáról és helyszínéről, melyről a helyes válasz beküldésre került.

A nyertes kisorsolásával egyidejűleg minden nap sorsolásra kerül egy pótnyertes is, aki abban az esetben jut a kisorsolt nyereményhez, amennyiben a HírTV munkatársai a nyertest hét napon belül nem érik el mobiltelefonon.

A díjakkal kapcsolatban felmerülő valamennyi adó- és egyéb közterhet a HírTV Zrt. viseli.


8. Felelősség kizárás

A HírTV nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatok által okozott következményekért. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

A HírTV, illetve a játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
 


A HírTV fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen részvételi feltételeket vagy magát a játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse vagy módosítsa. A HírTV jogosult a játékot bármikor visszavonni, felfüggeszteni vagy megszüntetni. A HírTV a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását www.mno.hu/hirtv internetes oldalon teszi nyilvánossá.

A hivatalos nyereményjáték részvételi feltételei a játék időtartama alatt a www.mno.hu/hirtv10 internetes oldalon, valamint a HírTV teletext oldalán olvasható.
 


Budapest, 2012. október 15.HírTV Zrt.

24 óra hírei | Legolvasottabb

Tovább