Igaz valóságában kell feltárni a múltat

MNO-BL

2011. október 4., kedd 17:16

A két nép közeledését, a múlt és a múlttal kapcsolatos félreértések tisztázását, az előítéletektől szabadulást igyekszik elősegíteni A. Sajti Enikő Magyarok a Vajdaságban 1918–1947 című könyve, amely most jelent meg először szerb nyelven.

A könyv bemutatója a belgrádi magyar nagykövetség épületében volt hétfő este. A szép számban megjelenteket Nikowitz Oszkár belgrádi magyar nagykövet köszöntötte. „Az időszak, amelyet a könyv tematikája átível, olyan sok borzalommal, a két nép olyan sok szenvedésével és fájdalmával van teli, hogy meg kell kísérelnünk tisztázni ezt a kort, és ez a könyv ebben lehet segítségünkre” – fogalmazott a nagykövet. Hozzátette: reményei szerint a könyv segít a szélesebb szerb közvéleménynek jobban megismerni és megérteni a magyarokat.

Németh Ferenc, az újvidéki Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatója és főszerkesztője méltatta a könyvet, és elmondta, mi motiválta a kiadót, amikor A. Sajti Enikő művének szerb nyelvű kiadása mellett döntött. „A vajdasági magyarság számára egy fontos, de tragikus korszak tudományos igényű feldolgozásáról van szó, egy olyan korról, amelyet valószínűleg még nem tudunk megfelelő történelmi távlatból szemlélni ahhoz, hogy a történészek a kor megítélésében közös nevezőre juthassanak nézeteiket és meglátásaikat illetően” – hangsúlyozta Németh Ferenc.

A. Sajti Enikő, a könyv szerzője arról beszélt a bemutatón, hogy szerbeknek és magyaroknak a közös múltjukat nem szabad elfeledni, elhallgatni és meghamisítani sem. „Ellenkezőleg: fel kell tárni ezt a múltat a maga igazi valóságában, hogy beépülhessen a Vajdaságban élő népek közösségének emlékezetébe.”

Forrás: MTI