Kiemelt védelmet kap a család

TK, 2011. december 2., péntek 19:06, frissítve: péntek 19:06
Benyújtotta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a családok védelméről szóló sarkalatos törvényt az Országgyűlésnek pénteken, a javaslat szerint Magyarország mindenkori költségvetésének tervezésekor elsőbbséget élvez a családok támogatása, és a felelősségteljes párkapcsolatról, családi életről szóló ismeretek az alap- és középfokú oktatásban egyaránt megjelennének.

A család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét valósítja meg, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága, vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság – olvasható a Harrach Péter, Michl József, Tarnai Richárd és Bagdy Gábor által jegyzett indítványban. Mint írták, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem és tisztelet, valamint külön törvényben foglaltak szerint támogatás illeti meg. Az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, a házasságra való felkészítésre szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a családi életről szóló ismeretanyag az alap- és középfokú oktatási intézményekben egyaránt megjelenne.

A javaslat, amelyet keretjellegű szabályozásként aposztrofálnak, tartalmazza: a munkavállaló szülő jogosult arra, hogy gyermeke elhelyezéséhez munkaideje tartamára az államtól segítséget kapjon, az állam kiemelten ösztönzi és támogatja a kiskorú gyermekek kis közösségekben, családias körülmények között történő napközbeni gondozását és felügyeletét. Az indítvány szerint a szülő köteles és jogosult arra, hogy kiskorú gyermekét családban gondozza, felelősen nevelje, és a gyermeke testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való hozzájutását biztosítsa.

A javaslat tartalmazza azt is, hogy a kiskorú gyermek szülője köteles különösen gyermeke emberi méltóságát tiszteletben tartani, vele együttműködni, gyermekét az őt érintő kérdésekről korának és fejlettségének megfelelően tájékoztatni, véleményét figyelembe venni. A külön törvényben foglaltak szerint a tanköteles korú gyermek kötelessége, hogy képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, a kiskorú gyermek kötelessége pedig, hogy – korának és fejlettségének megfelelően – tartózkodjék az egészségét károsító életmódtól, valamint gondozása és nevelése érdekében szülőjével együttműködjön. A javaslat tartalmazza, hogy kiskorú gyermeket nevelő szülőt a foglalkoztatása során a külön törvényben foglaltak szerint kiemelt munkajogi védelem, illetve a szülői szerep és a munkavégzés összehangolását, a családi élet védelmét biztosító kedvezmények illetik meg.

Az állam a család és a munkavállalás összeegyeztethetőségének érdekében ösztönzi a részmunkaidőben történő, illetve az egyéb atipikus foglalkoztatási formákban való munkavégzést. A várandós, illetve egyévesnél fiatalabb gyermeket nevelő nőt csak az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő olyan munkakörben lehet foglalkoztatni, amelyhez hozzájárult, és amelyben alapbére nem kevesebb, mint a megelőző munkakörében. Amennyiben a foglalkoztató nem tud ilyet biztosítani, a nőt a munkavégzés alól fel kell menteni, és részére külön törvényben foglaltak szerint alapbért kell folyósítani – írták.

A javaslat tartalmazza továbbá a fizetés nélküli szabadság, a szülési szabadság, a szülői pótszabadság, a részmunkaidős foglalkoztatás, a felmondási védelem intézményét, továbbá az apát megillető munkaidő-kedvezményt. Kitértek arra is, hogy az állam a gyermeket nevelő családok munkából szerzett jövedelme után fizetendő közterhek megállapításánál figyelembe veszi a gyermekvállalással és -neveléssel együtt járó költségeket. Rögzítették azt is, hogy az állam ösztönzi a család és a gyermeknevelés értékét közvetítő műsorok, médiatartalmak bemutatását.

A javaslat indoklásában azt írták, hogy az elmúlt években több tucat családügyi tartalmú, párhuzamosan hatályban lévő, akár egymásnak ellentmondó törvény szabályozta és befolyásolta a családok mindennapi életét közvetlenül vagy érintőlegesen. Ez a helyzet hátrányosan befolyásolta a gyermekvállalási kedv alakulását, hiszen a gyermekszülés hosszú távra szóló döntés, melynek meghozatalához stabil és kiszámítható viszonyokra van szükség. A gazdaság fejlődését és a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is veszélyezteti a drámai népességfogyás és a társadalom mind gyorsabb elöregedése. Mindez megköveteli a családtámogatási, gyermeknevelési, foglalkoztatási és jóléti intézkedések rögzítését. Leszögezték: az indítvány nem értéksemleges módon határozza meg a család intézményével kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket.

A törvény, ha az Országgyűlés is elfogadja, 2012. január 1-jén lépne életbe.

Forrás: MTI
hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
 1. 07:56
 2. 07:43
 3. 07:40
 4. 07:40
 5. 07:35
 6. 07:27
 7. 07:24
 8. 07:11
 9. 07:02
 10. 06:55
 11. 06:48
 12. 06:40
 13. 06:39
 14. 06:33
 15. 06:29
 16. 06:03
 17. 04:36
 18. 00:01
 19. 23:48
 20. 23:16
 21. 22:56
 22. 22:38
 23. 22:21
 24. 22:14
 25. 22:02
 26. 21:50
 27. 21:31
 28. 21:30
 29. 21:25
 30. 21:17
 31. 21:12
 32. 21:04
 33. 21:00
 34. 20:53
 35. 20:45
 36. 20:36
 37. 20:29
 38. 20:26
 39. 20:13
 40. 20:10
 41. 20:07
 42. 20:01
 43. 20:01
 44. 20:01
 45. 19:55
 46. 19:51
 47. 19:44
 48. 19:44
 49. 19:41
 50. 19:38
hirdetés

Hozzászólások - 1 db

A hozzászólások mutatása