A fideszes politikus csütörtökön nyújtotta be a parlamentnek a lakástörvény módosítására tett javaslatát, amelyre szerinte a lakások és helyiségek bérleti szabályainak egységesítése, a bérlakásrendszer ellentmondásainak csökkentése, valamint az önkormányzatok tulajdonában lévő helyiségek piaci alapú kezelése érdekében van szükség. Úgy véli, a jelenleg hatályos rendelkezések akadályozzák a bérlakás-építési programok megindulását, aminek elsősorban abban látja okát, hogy az önkormányzati lakások bérlőit kiemelt védelem illeti meg a felmondással kapcsolatban.

A felmondási szabályok mellett Kósa Lajos a cserelakás-felajánlásra vonatkozó rendelkezést is átalakítaná, mégpedig úgy, hogy a cserelakás megfelelőségénél a jövőben nem kellene figyelembe venni az ingatlanok településen és épületen belüli fekvését.

A kormánypárti képviselő megszüntetni javasolja továbbá az önkormányzati és állami tulajdonban lévő helyiségekre vonatkozó bérlői elővásárlási jogot.

A megváltozott szabályok a törvény kihirdetését követő negyedik hónap első napján lépnének hatályba, az új rendelkezéseket pedig a hatálybalépéskor fennálló bérleti és használati jogviszonyokra is alkalmazni kellene.