Magyar Nemzet Impresszum

MAGYAR NEMZET POLGÁRI NAPILAP

Alapította: Pethő Sándor


Főszerkesztő: D. Horváth Gábor

Főszerkesztő-helyettes: Szerető Szabolcs

Lapszerkesztő: Ballai Attila, György Zsombor, Németh Erika, Tábori Gabriella

A Magyar Nemzet központi telefonszáma: 476-2131, 814-8700 fax: 215-3197

Rovatvezetők:
Török LászlóBelpolitika
Stier GáborKülpolitika
Erdősi CsabaGazdaság
Ballai AttilaSport
Körmendy ZsuzsannaVélemény, levelezés
Tölgyesi Gábor
Kultúra
Hegedűs MártaFotó

A MAGYAR NEMZET POLGÁRI NAPILAP MELLÉKLETEI

Magazinmagazin@magyarnemzet.hu
Szerkesztő: Wekerle Szabolcs
Társszerkesztő: György Zsombor, Szényi Gábor

Műsorújságtv@magyarnemzet.hu

Kiadja a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest, Üllői út 102. Levelezési cím: 1476, Budapest, Pf. 74

Felelős kiadó: a NEMZET Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, Tóth Marianna

E-mail: szerk@magyarnemzet.hu • HU ISSN 1418-155X

Hirdetés: 216-8817, 216-8818, 216-8819, fax: 215-0245

Apróhirdetés-felvétel
1075 Budapest, Wesselényi u. 8.
Telefon: 342-6164, 322-2448
Fax: 342-6132
E-mail: hirdetes@hirtv.net

Online hirdetésfelvétel

mediatitkarsag@hirtv.net

Előfizetés

Terjesztési ügyekben telefon: 476-2176

Előfizetés-megrendelés éjjel-nappal: 476-2198

terjesztes@magyarnemzet.hu

Terjeszti a Lapker Zrt. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet.

Postacím: 1900, Budapest.

Előfizethető az ország bármely pontján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendelhető e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu és telefonon: 06-80/444-444. Kézbesítéssel kapcsolatos reklamációk fogadása: a 06-80/444-444 számon és a hirlap@posta.hu e-mail címen. Előfizetési díj egy hónapra 2990 forint, negyedévre 8970 forint, fél évre 17940 forint, egy évre 35880 forint. Nyomtatás: Mediaworks Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Bertalan László nyomdaigazgató.

Országos kiadás ISSN: 0237-3793 Budapesti kiadás ISSN: 0133-185