Gondolatok Szíria jelenéről

Orbán Zita, 2012. május 31., csütörtök 21:45, frissítve: csütörtök 21:45
Az elemzők, a nemzetközi politikai elit, és a laikusok is egyre növekvő aggodalommal kísérik figyelemmel a Szíriában zajló eseményeket. A tüntetések, és az ezekre, az ottani politikai és katonai elit által adott válaszlépések kapcsán egyre többen adnak hangot rosszalló véleményüknek, valamint ezzel egyenes arányban növekszik az állam felé tanúsított média-, illetve közfigyelem.

Az események megértéséhez, elemzéséhez, valamint az esetleges válaszok megtalálásához a nemzetközi politológiai terminológia által Arab Tavaszként definiált eseménysorozatot kell kiindulási alapnak tekinteni. Magáról a folyamatról számos elemzés született az elmúlt időszakban, és az is tisztán látszik, hogy e tekintetben nem mindenben egységesek a kutatók; azonban az értékelésnél jelen esetben sokkal fontosabb a hatás, melyet kiváltott. Ugyanis egyrészt egyfajta példát mutatott, másrészt ráirányította a figyelmet a térség hasonló gondokkal küzdő államaira, harmadrészt – amolyan katalizátorként működve – segített felszínre hozni az érintett társadalmakban a látensen régóta jelen lévő, őket jelentős mértékben megosztó törésvonalakat, ellentéteket, s végül megmutatta-megmutatja az ilyen szituációkban alkalmazott válságkezelési protokollokat, és azok várható eredményeit. Ugyanakkor azt is látni lehetett a folyamat történései idején, hogy várhatóan elindít majd egy úgynevezett „dominó-effektust”, amely attól függően hoz eredményt, hogy ott, ahol elindul, mennyire haladó szellemű a politikai elit, miként reagál a változásokra, és a felmerülő lehetőségekre a társadalom egésze.

Mindezt figyelembe véve könnyebben elemezhető és érthető Szíria jelene. Ha visszafelé haladunk, akkor ki lehet jelenteni, hogy a szíriai vezetés nem reagált pozitívan az Arab Tavasz által kiváltott társadalmi eseményekre, amely a hatalomgyakorláshoz való sajátos viszonynak, valamint a meglehetősen torz politikai ideológiáknak tudható be. Másik oldalról viszont a társadalomban felmerült igény természetes, hiszen ők ezt jobbára az életminőségük várható javulásával kötötték, illetve kötnék össze. Ennél a momentumnál a probléma abban rejlik, hogy a nemzet egy része tartózkodik – a negatív társadalmi szocializáció okán – a véleményalkotás, formálás bármely válfajától.

 

Következő momentumként adott a szír társadalmat markánsan megosztó, két leginkább jelentős törésvonal: a politikai és a gazdasági. Előbbi klasszikusnak tudható, csakhogy a körülmények – melyek által végre a felszínre került – specifikusnak mondhatók, ezért ezt a szembenállást erőegyensúly-eltolódás, valamint a politikai párbeszéd és konszenzusra való törekvés fokozott hiánya jellemzi. A mérleg másik serpenyőjét a nemzetközi szereplők jelképezik, akik bizonyos idevágó kérdésekben cizelláltan eltérő véleményt fogalmaznak meg.

 

A gazdasági törésvonal értelmezéséhez a statisztikai adatokat kell segítségül hívni. Az egy főre eső éves GDP-t tekintve Szíria az országok közötti versenyben a mezőny második felében foglal helyet. 20%-os munkanélküliségi rátája sajátos társadalomszerkezettel és egyéb jellemzőkkel párosul. Ezekből következően láthatóvá válik, hogy az országnak az elsősorban, de nem kizárólag gazdasági célzatú fejlesztésekhez, fejlődéshez jelentős mértékű külföldi segítségre volt-van szüksége. Ez tulajdonképp az elmúlt időszakban kialakított egyfajta függőségi helyzetet. Azonban az elmúlt hetek-hónapok belpolitikai eseményei egyrészt jelentős mértékben megnövelték az ország biztonsági kockázati besorolását; másfelől a politikai, katonai elit által a társadalom véleményére adott válaszlépéseket a „nyugat” egy meghatározott módon tudja értékelni, amely az állam gazdasági mutatóit negatívan befolyásolja. S ezzel végső soron a szíriai polgárok járnak rosszul, hisz az elvárásokkal szöges ellentétben romlik az életminőségük. Másként fogalmazva: a szíriai belpolitikát most nyugodtan lehet – gazdasági aspektusból – 22-es csapdájaként értékelni.

 

Az eddig leírtakból kiolvasható, hogy ez a kis állam nincs sem könnyű, sem pedig irigylendő helyzetben. Az egyre mélyülő válsága nyilvánvaló, mint ahogy az is, hogy a szituáció szép lassan – vagy az események függvényében kevésbé lassan – egyre rosszabb lesz; így tehát idő kérdése csupán, hogy a nemzetközi politikai erőtérben terítékre kerüljenek a megoldási lehetőségek „puha” és „kemény” módozatai. Ennél a pontnál azonban – számos egyéb mellett – azt is tanácsos megvizsgálni, hogy a szíriai válság jellemzői az előzőekhez képest miben mutatnak újat; s ennek kapcsán a napjainkban ismert, modernnek mondott, valójában azonban már klasszikusnak számító válságkezelési protokollok mi módon alkalmazhatók az állam jelen körülményei között.

hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Hozzászólások - db

A hozzászólások mutatása