„Hazánk neve Magyarország”

Lázár János bemutatta a Fidesz–KDNP alkotmánytervezetét

MNO, 2011. március 10., csütörtök 06:00, frissítve: csütörtök 06:00
Elkészült a Fidesz–KDNP alkotmánytervezete, ami négy részből áll. A négy fejezet főbb tartalmi elemeit Lázár János fideszes frakcióvezető ismertette szerdán délután. A tervezett alaptörvényszöveg a Himnusz első sorával kezdődne, majd a preambulummal folytatódna.
Itt olvashatja a Fidesz–KDNP alkotmánytervezetét

Elkészült a Fidesz–KDNP alkotmánytervezete – jelentette be Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője, aki a húsvéti alkotmány tervezetének nevezte a sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozott szöveget. Az alkotmánytervezet négy részből áll. Az első fejezet címe még kérdéses: vagy a Nemzeti hitvallás, vagy a Nemzeti nyilatkozat címet viseli majd. Ezt követi az Alapvetés című rész, amely egyebek mellett rögzíti, hogy hazánk neve Magyarország; majd a Szabadság és felelősség címet viselő fejezet következik az alapjogok és kötelezettségek felsorolásával; a negyedik rész Az állam, amely az államszervezetről szól.

„Mi, a magyar nemzet tagjai…”

A tervezett alaptörvényszöveg a Himnusz első sorával kezdődne, majd a preambulummal folytatódna, amelynek első bekezdése a következőképp hangzik: „Mi, a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi teljesítményeire. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította annak közös értékeit.”

Az országot Magyarországnak hívják

Hazánk neve Magyarország – ezzel kezdődik az Alapvetések című fejezet. Ez a többi között rendelkezik arról, hogy Magyarország területe vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. Az Alapvetések című fejezet – amely a Nemzeti hitvallásnak vagy Nemzeti nyilatkozatnak nevezett részt követi – rögzíti, hogy az országot Magyarországnak hívják, szemben a jelenleg hivatalos Magyar Köztársaság elnevezéssel. A tervezet szerint Magyarország független, demokratikus jogállam és köztársaság, a hatalom forrása a nép.

A rendelkezések között szerepel, hogy Magyarország „az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért”. A tervezet szerint „Magyarország védi a házasság intézményét mint a férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját”, illetve támogatja a gyermekvállalást.

A szöveg alapján az ország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik; Magyarország pedig „a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elve szerint működik”.

Tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogokat

A Fidesz–KDNP alkotmánytervezetének harmadik, Szabadság és felelősség című fejezete szerint az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani, védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége. A tervezet kimondja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen, és azt is, hogy a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Tiltaná a tervezet a kínzást, az embertelen bánásmódot, az emberkereskedelmet és az „emberi egyedmásolást”.

A szövegben a kormánypártok rögzítenék, hogy a tulajdon társadalmi felelősséggel jár. A tervezet kitér arra is, hogy Magyarország „az időskori megélhetés biztonságát a társadalmi szolidaritáson alapuló, egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő”. A javaslat szerint – amint arra korábban Szájer József, a Fidesz–KDNP alkotmányszövegező bizottságának vezetője utalt – az állam törekszik az új műszaki megoldások és a tudomány vívmányainak alkalmazására.

Az Országgyűlés is kérhetne előzetes normakontrollt

A Fidesz–KDNP alaptörvény-tervezete szerint az Országgyűlés is kérhetne előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól (AB). A tervezett szöveg úgy szól: „az Országgyűlés – a törvény kezdeményezője, a kormány, illetve az Országgyűlés elnöke zárószavazás előtt megtett indítványára – az elfogadott törvényt alkotmányossági vizsgálatra megküldheti az Alkotmánybíróságnak.”

Ha a Ház így dönt, a parlament elnöke csak akkor írhatja alá a törvényt és küldheti meg az államfőnek, ha az Alkotmánybíróság nem állapított meg alkotmányellenességet. Az új alkotmány is tartalmazná azt a passzust, amelyet a jelenleg hatályos alaptörvénybe még tavaly ősszel a fideszes Lázár János kezdeményezésére foglaltak bele: ennek alapján költségvetési kérdésekről, adókról, illetékekről, járulékokról szóló törvényeket csak akkor semmisíthet meg az AB, ha azok alapjogokba ütköznek.

Kúria lehet a Legfelsőbb Bíróság (LB) neve a tervezet alapján, amelyben az Országos Igazságszolgáltatási Tanács nem szerepel. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának neve alapvető jogok biztosára változna, akinek lennének helyettesei. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosáról nem szól a tervezet a jelenleg hatályos alaptörvénytől eltérően. A tervezet szerint az alkotmány kimondaná, hogy az alapvető jogok biztosa különös figyelmet fordít a jövő nemzedékek érdekei, valamint a hazai nemzetiségek és népcsoportok jogainak védelmére.

Felsorolnák az igennel szavazók nevét

Az alkotmánytervezet nem tartalmazza a választójog részletes szabályait, de akár a kiskorú gyermekek utáni szavazati jog biztosítására is lehetőséget ad. Eszerint a jövő nemzedékek érdekében nem tekinthető az egyenlő választójog sérelmének, ha a sarkalatos törvény azokban a családokban, ahol van kiskorú gyermek, az anyának – illetőleg helyette törvényben meghatározott esetben más személynek – további egy szavazati jogot biztosít.

A tervezet kitér arra is, hogy minden nagykorú állampolgárnak van választójoga, ugyanakkor a sarkalatos törvény a választójog gyakorlását vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.

Az alaptörvény végén felsorolnák az igennel szavazó képviselők nevét rangok, pártmegjelölések nélkül. A nevek felsorolása előtt a következő mondat szerepelne: „Mi, a 2010. április 25-án megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, Magyarország első egységes Alkotmányát a fentiek szerint állapítjuk meg.” A nevek után a következő szöveg állna: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!” Az új alkotmány 2012. január 1-jén léphet hatályba.

Nem nőhetne az államadósság

A Fidesz-KDNP alkotmánytervezete szerint az Országgyűlés csak olyan költségvetést fogadhatna el, amely nem eredményezi az államadósság mértékének növekedését; ettől csak különleges jogrend idején, valamint a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése, az egyensúly helyreállításához szükséges mértékben lehetne eltérni.

A javaslat közpénzügyi fejezete – amely a jelenleg hatályos alaptörvényben nincs – kimondaná: a központi költségvetésnek biztosítania kell, hogy az államadósság szintje ne haladja meg az előző évi bruttó hazai termék értékének felét; a kormány pedig nem vehetne fel olyan kölcsönt, amelynek következtében az államadósság szintje meghaladná az előző évi GDP 50 százalékát.

Ötévente lennének a helyhatósági választások

Ötévente választanák meg a helyi önkormányzati képviselőket és a polgármestereket a Fidesz-KDNP alkotmánytervezete alapján. A helyhatóságokat illetően a javaslatból – azzal összefüggésben, hogy a megye helyett a vármegye kifejezést használnák – kiderül, hogy a megyei közgyűlések helyett a vármegyei képviselő-testület elnevezést vezetnék be.

(MTI)
hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
 1. 21:07
 2. 21:04
 3. 20:47
 4. 20:28
 5. 20:25
 6. 20:15
 7. 20:10
 8. 20:01
 9. 19:55
 10. 19:45
 11. 19:44
 12. 19:31
 13. 19:28
 14. 19:26
 15. 19:20
 16. 19:19
 17. 19:11
 18. 19:04
 19. 19:03
 20. 18:48
 21. 18:39
 22. 18:33
 23. 18:21
 24. 18:19
 25. 18:08
 26. 18:01
 27. 17:51
 28. 17:48
 29. 17:44
 30. 17:33
 31. 17:30
 32. 17:28
 33. 17:27
 34. 17:26
 35. 17:24
 36. 17:20
 37. 17:15
 38. 17:10
 39. 17:03
 40. 16:43
 41. 16:41
 42. 16:40
 43. 16:22
 44. 16:16
 45. 16:05
 46. 16:03
 47. 15:58
 48. 15:51
 49. 15:38
 50. 15:35
 51. 15:28
 52. 15:14
 53. 15:06
 54. 15:00
 55. 14:45
 56. 14:40
 57. 14:32
 58. 14:18
 59. 13:51
 60. 13:49
 61. 13:39
 62. 13:27
 63. 13:22
 64. 13:07
 65. 13:01
 66. 12:59
 67. 12:45
 68. 12:34
 69. 12:32
 70. 12:09
 71. 12:02
 72. 11:50
 73. 11:27
 74. 11:27
 75. 11:26
 76. 11:21
 77. 11:08
 78. 11:05
 79. 11:00
 80. 10:44
 81. 10:37
 82. 10:35
 83. 10:24
 84. 10:14
 85. 09:51
 86. 09:50
 87. 09:47
 88. 09:29
 89. 09:28
 90. 09:20
 91. 09:01
 92. 08:36
 93. 08:31
 94. 08:12
 95. 08:00
 96. 06:06
 97. 23:22
 98. 23:00
 99. 22:48
 100. 22:25
hirdetés