Obsitlevél Toma Andrásnak

Zsohár Melinda, 2000. október 3., kedd 00:00, frissítve: kedd 00:00
Az elvégzett genetikai vizsgálatok alapján teljes bizonyossággal állítható, hogy Toma András volt hadifogoly testvére a Sulyánbokorban élő Toma Annának és Jánosnak – értesült a Magyar Nemzet. – A hivatalosan most is katonának számító idős közlegény főtörzsőrmesterként vonul nyugállományba – tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium illetékese.Genetikai vizsgálatra Sótonyi Pétert, a SOTE rektorát, az intézményen belül működő Igazságügyi Orvostani Intézet vezetőjét kérte fel Veér András, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) főigazgatója. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a szakemberek által elvégzett vizsgálat megállapította: Toma Andrásnak valóban féltestvérei a Sulyánbokorban élő Anna és János, mindhárman egy apától származnak. A szerény körülmények között élő család egyébként fölajánlotta az 1954-ben holttá nyilvánított, s mostanra hazatért testvérüknek, hogy költözzön hozzájuk. Az OPNI-ban egyelőre még tart Toma András rehabilitációja, aki időközben megkapta a műlábát, valamint hallókészüléket és szemüvegét is, illetve pótolták fogazatát. Amint egészségi állapota engedi, hazatérhet szülőfalujába.– A Honvédelmi Minisztériumban Toma András egyedi esetének elbírálására alakult ad hoc bizottság a miniszternek javaslatot dolgozott ki és nyújtott be – tudtuk meg Erdős László alezredestől. A katonai szakértő leszögezte: a jelenleg hatályos magyar törvények alapján pontosan nehéz meghatározni Toma András jogi státusát, mindenképpen precedensértékű döntés születik majd.Az 1925-ös születésű Toma Andrást az 1944. október 17-ét követő általános mozgósításkor vitték el leventeként katonai szolgálatra. A tüzérekhez osztották be, majd megjárta a Felvidéket, és Lengyelországban, Krakkó környékén esett fogságba. A Magyar Királyi Honvédség egykori közlegényét – a jogfolytonosság révén – a Magyar Honvédség katonai állományához tartozónak nyilvánítják a jogi státusát rendező eljárásban. A ma hatályos törvények értelmében a hadkötelezettség felső korhatára az ötvenedik életév, Toma Andrást tehát először elbocsátják a honvédség kötelékéből. Bár ez lakóhelye szerint a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Hadkiegészítő Parancsnokság feladata lenne, a honvédelmi miniszter saját hatáskörében adja ki számára az úgynevezett obsitlevelet. Tekintettel a különös élethelyzetre, az ad hoc bizottság javasolta, hogy magasabb rendfokozatba helyezzék az ősz hadfit a közlegényinél. A katonai rangok iskolai végzettséghez kötődnek, csupán kivételes esetben lehet ettől eltérni, s csak meghatározott mértékben, ezt figyelembe vette az előterjesztő. Tiszthelyettesi fokozatot kap a hazatért magyar, aki a tervek szerint főtörzsőrmesteri rangban vonul nyugállományba.Javadalmazásáról még nem született döntés, de az bizonyos, hogy több lépcsőben állapítják meg a járandóságát – értesültünk a HM-től. A legvalószínűbb, hogy a mai sorállományú katonák havi illetményét – mintegy négyezer forint – veszik alapul, s így ötvenhat évi ellátmányát kapja meg Toma András, akinek már minimálnyugdíjat folyósítanak a számlájára. A hozzávetőleg két és fél millió forintos egyszeri juttatás mellett nem zárható ki a további kárpótlást sem.
hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
hirdetés