Kovács András
Kovács András

Egyik legfontosabb célunk az volt, hogy legyen egy erőteljesebb térségi politikánk, amely egy szélesebb közép-európai politikát jelent – ismertette a külügyminiszter. Ennek a politikának van egy déli-délkeleti, valamint egy keleti és nyugati iránya, de ez a kategória nem igazán földrajzi, hanem az a törekvés, hogy a térség szellemiségét gazdasági előnnyé konvertáljuk – tette hozzá. Martonyi szerint először a szomszédainkra számíthatunk, és szerencsére a térségi kohézió megjelent a mostani nehéz helyzetünkben is.

Az atlanti politikáról elmondta, az mostanra keretfeltétellé vált, fejlesztéspolitikánk is az uniós szisztémába illeszkedik. „Minden nehézség ellenére az uniós közös kül- és biztonságpolitika halad előre.” Martonyi úgy látja, hazánk teljes mértékben érdekelt az integráció erősödésében, ennek a „dolognak együtt kell maradnia”. Az egész jogi építménynek és a közös normáknak meg kell maradnia – tette hozzá.

Fejlődik az afrikai kapcsolat

„A válság csomó bajt okoz, de szőnyeg alatti problémákat megjelenít és cselekvésre ösztönöz.” Martonyi úgy látja, uniós elnökségünk is ennek alapján zajlott. Politikánk harmadik eleme a globális nyitás, mivel alapvetően alakul át világ, ami számunkra azt jelenti, hogy nagyobb érdeklődést kell tanúsítanunk a globális problémák irányába – hangsúlyozta a Külügyminisztérium vezetője. Ugyanakkor erősítenünk kell a kapcsolatainkat az Európán kívüli földrészek országaival, amire Martonyi példaként hozta föl, hogy 2011-ben az Afrikába irányuló exportunk nőtt a legjobban.


A külügyminiszter szerint a válságnak lassan-lassan vége lesz, azonban az uniós intézményrendszer nem működőképes. Martonyi úgy látja, nem kell új alkotmány, de bizonyos kérdéseket át kell gondolni. „2013-tól egy éven keresztül hazánk tölti be a közép-európai kezdeményezés, valamint a visegrádi négyek elnöki posztját is, ami jelentős feladatokkal jár.” Sikeres külpolitika csak az alapvető értékek tiszteletben tartásán alapul, amelyet mindig követni kell a döntések során – vélekedett Martonyi.

Több esetben támogató az LMP

Mile az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy a térségi politika teljes mértékben támogatandó. Szerinte komolyabban kellett volna tájékozódnia a hazai diplomáciának Románia és Bulgária schengeni csatlakozása esetében, mivel lehetett látni, hogy egyes tagországok ezt semmiképpen sem szeretnék. A szomszédságpolitikát alapvetően meghatározza, hogy idén több országban is választásokat tartanak, amely a kapcsolatok ingadozását hozhatja – mondta az LMP-s képviselő.

Sokszor érzékelem, hogy a miniszterelnök megnyilatkozásai nincsenek fedésben az euroatlanti integrációs hozzáállással – vélekedett Mile. Az ökopárt képviselője úgy látja, erre a kettősségre nincsen szükség, mivel nem használ hazánk megítélésének. Szerinte az EU döntéshozatali mechanizmusán még mindig van mit javítani. Mile sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy elnökségünk során nem valósult meg a keleti partnerségi csúcs.