Meghökkentő, sőt szociológiai kutatást érdemelne a gázlopások földrajzi megoszlása. A Tigáz szóvivőjének, Száraz Gábornak 2011 első félévét illetően vannak erről kimutatásai. E szerint az első hat hónapban lefülelt 4741 gázlopásból 1328 eset Szabolcs-Szatmár Bereg megyére esett, míg 1629 Pest megyére, miközben Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében csak elenyésző számú esetet találtak. Szabolcsban vélelmezhetően az általános szegénység sarkallja az emberek egy részét a gázórák manipulálására, míg Pest megyében gyakran a nagy alapterületű házban élő, tehetősebb családok próbálnak így spórolni, illetve gyakori, hogy vállalkozások (pékségek, vendéglátó egységek, mezőgazdasági üzemek) igyekeznek gázlopással csökkenteni költségüket.

A gázlopás ABC-je

A gáztolvajok közel 50 százaléka „plombázik” és a gázmérő számlálószerkezetét pörgeti vissza, a társaság másik fele vagy mágnesezéssel, vagy megkerülő vezeték kiépítésével stb. próbálkozik. A számok időnkénti visszapörgetéséhez mindenekelőtt el kell távolítani a plombát és a számlap előtti, matricával is védett plexilapot. A plomba pótlása jelenti a legnagyobb gondot, azonban vannak olyan bűnszervezetek, amelyek tagjai az utcákat járva felhajtják a kuncsaftot, aki fizet a hamis plombáért. A lebukás akkor esélyes, ha az ilyen visszaélés kis területen tömegessé válik.

Leágazás, mágnesezés

A vezeték leágaztatása is bevett gyakorlat. Ez a módszer a legnehezebben felderíthető, de egyre több endoszkóppal rendelkeznek az ellenőrök – ismeri el a szóvivő. A harmadik módszer a mágnesezés. Mindehhez egy egészen nagy erejű, általában katonai berendezésekből kikerülő mágnes szükséges, hogy a gázmérőben lévő membránt a mérő belső falához húzza, ezáltal a gáz úgy áramoljon, hogy a számláló közben mozdulatlan maradjon. A gond csak az, hogy szinte lehetetlen a bivalyerős mágnest anélkül eltávolítani, hogy teljes felületén meg ne karcolja a gázmérő burkolatát, és ezt nehéz nem észrevenni és a mérő belső része is sérül. A gázmérő mágneseződik is, amit ellenőrző fóliával és műszerekkel ki lehet mutatni, bár vizsgálat esetén nem ez a perdöntő. A szakértő a belső részben lerakódott üledékből és a belső sérülések összességéből tudja hitelt érdemlően megállapítani a lopást – állítja Száraz Gábor.

Súlyos szankciók

Amennyiben szabálytalan vételezés történt, a Tigáz üzletszabályzata szerint állapítják meg a kötbért. Amennyiben nem tudják bizonyítani, hogy történt-e ténylegesen gázlopás, akkor napi 13 ezer forintot számolnak fel 30 napra. Amennyiben ez is bizonyítást nyer, akkor napi 18 ezer forint a kötbér harminccal felszorozva, plusz a szakértő 40 ezer forintos díját is a tolvajnak kell állnia. Mivel a Tigáz igyekszik kerülni az elhúzódó peres eljárásokat, ezért különalkut szokott kötni a lefülelt tolvajjal.

A jogsegélyszolgálat másként látja

Mindez az érem egyik oldala. A másik az, hogy nagyon sok Tigáz-ügyfél érzi úgy, hogy alaptalanul „vádolták” meg lopással, és az ebből fakadó erkölcsi és anyagi kárát nem téríti meg neki a szolgáltató. A Magyar Közösségi Garancia Jogsegélyszolgálat az ilyen ügyfelek mellé áll, gyakran karitatív alapon. Kozma József, a jogsegélyszolgálat vezetőjének tapasztalata szerint mihelyst az ügyfél nem egyedül jelenik meg a gázóra szakértői vizsgálatánál, hanem jogvédő vagy ügyvéd kíséretében, a Tigáz nyomban eláll minden vádtól. Ebből arra következtet, hogy valójában nincs is annyi lopás, amennyit a cég állít, hanem a valamilyen más módon „eltűnő” gáz árát igyekeznek az ártatlan és megijesztett fogyasztókon behajtani.

Szabó Józsefné (Tiszasas): Bejelentés nélkül csöngetett be a Tigáz két szerelője, és volt velük két In-Kal Security-s ember is. Azt mondták, le kell cserélni az órát, mert régi. Leszerelték, majd elővettek egy polarizációs fóliát, rátették, és azt mondták, hogy ez „mágnesezett”. Bele is írták egy jegyzőkönyvbe, hogy szabálytalan vételezés gyanúja áll fenn, és kérték, hogy írjam alá. Nem írtam alá. Később telefonon felhívtak, hogy háromszázezret kell fizetnem, de lehet, hogy 540 ezret.
Tegnap volt a vizsgálat, a jogsegélyszolgálat embereivel együtt voltam ott. Megállapították, hogy nem volt gázlopás. De nem kértek bocsánatot. Nem fizették ki a jogsegélyszolgálatot és az útiköltséget sem. Tervezem, hogy kártérítési eljárást fogok indítani velük szemben.

A jogvédő az eljárás korrektségét is megkérdőjelezi. Véleménye szerint hiába csomagolják be az inkriminált gázórát, arra nincs garancia, hogy a szállítás és raktározás során ne mágneseződjön. Szerinte arra sincs bizonyíték, hogy szállítás közben nem csapódhat a membrán a belső falhoz, ami ugyanolyan belső sérülést eredményezhet, mintha mágnes miatt csapódott volna oda. Eleve nem érti, miért nem rendel a Tigáz antimagnetikus gázórákat a gyártótól.

A külső karcolásokra, horpadásokra való hivatkozás szintén nem állja meg a helyét, mivel azokat sokszor a tigázos szerelők okozzák, amikor fel-le szerelik az órát – állítja Kozma József. De egyébként is életszerűtlen dolog számon kérni a mérő makulátlanságát akkor, amikor azt gyakran idegen számára is könnyen hozzáférhető helyre szerelik fel. Elég egy rosszakaró szomszéd, és máris ott a baj –  jegyzi meg a jogsegélyszolgálat vezetője.

Szerinte mivel az igazságügyi szakértőt a Tigáz választja ki és bízza meg, nem zárható ki a részrehajlás. Sőt, az is probléma, hogy sok kispénzű fogyasztó nem tud jelen lenni a tőle akár száz kilométerre zajló szakértői vizsgálaton. Ráadásul ha a fogyasztó nincsen szerződéses jogviszonyban a Tigáz-DSO-val (csak a Tigázzal van), akkor milyen jogon vet ki rá kötbért ez a társaság? És jogilag az sem egyértelmű, hogy miért éppen annyit, amennyit?

Kozma József azt tanácsolja minden igaztalanul megvádolt fogyasztónak, hogy ne menjen bele a szolgáltató által erőltetett játékba, vagy ha mégis, akkor kérjen jogi segítséget, nehogy csőbe húzzák. Bár a Tigáz folyamatosan „szabálytalan vételezésről” és kötbérről beszél, amivel ténylegesen gyanúsítja a fogyasztót, azt úgy hívják: lopás. Márpedig a lopásért büntetés jár, büntetni pedig csak az államnak van joga.

Barta Zsolt (Polgár): Az én történetem két évvel ezelőttre nyúlik vissza. Leszigetelték a házunkat, és ezért harminc százalékkal kisebb lett a gázszámla. A Tigáznak feltűnt a fogyasztáscsökkenés, kijöttek, nyilván azt feltételezve, hogy manipuláljuk az órát. Mivel találtak rajta néhány karcolást  (amit egyébként a Tigáz szerelői okoztak korábban) elvitték vizsgálatra, de felszereltek helyette egy másikat. Hiába mondtam, hogy háromszor volt le- és felszerelve a felújításkor, és akkor sérült meg. Azt mondták, hogy szerintük mágneseztem, ezért fizessek 540 ezer forintot. Nem fizettem, mert nem loptam a gázt. Ügyvédhez fordultam, aki azt tanácsolta, hogy ne engedjem meg, hogy megfosszanak a gázszolgáltatástól, mert arra nincs joguk. A gyerek volt otthon, és ő jóhiszeműen beengedte a szerelőket, akik elvitték a második gázórát is, noha nem zárult még le a bírósági eljárás. A bíróságon kértem, hogy szereljék vissza, de a Tigáz illetékese ezt megtagadta. Három gyerekem van, és azóta mosógépben melegítjük a vizet. Abban bízom, hogy a per során bebizonyosodik az ártatlanságom, és kártérítést követelhetek a szolgáltatótól.

Ebből következően, ha a Tigáz lopással vádolja az ártatlan fogyasztót, akkor hívjanak rendőrt, vegyenek fel jegyzőkönyvet és a vétlen fogyasztó ragaszkodjon a bírósági eljáráshoz. Azért fontos, hogy a Tigáz bíróságon legyen kénytelen lefolytatni a bizonyítási eljárást, mert ez esetben a bíróság rendeli ki az igazságügyi szakértőt, nem pedig az egyik érintett fél, aki történetesen abban érdekelt, hogy beszedje a vaskos „kötbért”.

Mindez persze csak abban az esetben áll, ha a fogyasztó valóban nem vételezett szabálytalanul gázt. Ha azonban ez utóbbi történt, akkor jobban teszi, ha fülét-farkát behúzva megalkuszik a szolgáltatóval, aki jogosan követeli a jussát – zárja szavait a jogvédő.