Állásfoglalás

Nemi szerepekről politikai oldalszélben

Hutter Marianna, 2016. január 19., kedd 10:00, frissítve: kedd 10:42
Már több mint hatszázan írták alá azt a nyílt levelet, amelyben pszichológusok reagáltak Bagdy Emőke, Kövér László és Kovács Ákos női szerepeket érintő gondolataira. Az állásfoglalás megalkotói szerint nem helyes kinyilatkoztatni, mi lenne az ideális életvitel. Bagdy Emőke viszont úgy látja, politikai nézetrendszerbe burkolták a kiállást. Körkép a felbolydult pszichológusszakmáról.

Nyílt levél jelent meg január 11-én, amelyben pszichológusok egy csoportja foglalt állást a nők szerepével kapcsolatos, mostanában igen élénk közéleti vitában. Az apropót három közszereplő egymástól független, de időben közeli megszólalása adta.

Kövér László házelnök a tavaly december 13-i Fidesz-kongreszszuson úgy nyilatkozott: „Szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt tartanák, ha unokákat szülhetnének nekünk.”
Ugyanaznap került nyilvánosságra Kovács Ákos Echo TV-nek adott interjúja, amelyben kifejtette: nem az a nők dolga, hogy ugyanannyit keressenek, mint a férfiak, hanem a női princípium beteljesítése. Vagyis tartozni valakihez és gyereket szülni. Az énekes kijelentése nyomán kelt botrányban a Heti Válasz közölt néhány idézetet Bagdy Emőke Hogyan lehetnénk boldogabbak? című, 2013-ban írt könyvéből: „Mi, nők magunk mellé, fölé helyezzük párunkat, hogy védjen és szeressen meg minket. […] Ez az alárendelődő, szeretetteli odatartozás, amely határtalanul átadja magát, nem félve, hogy önmagát kiszolgáltatja, és rábízza magát a férfi szeretetére, ez a tiszta nőiség megnyilvánulása.”

A bizarr áramlat

Még a lap cikkét megelőzően, december 16-án maga a pszichológus is nyilatkozott a Demokratában, ahol a genderidentitás-elméletet „bizarr, teljességgel képtelen és a fejlődési törvényeknek ellentmondó áramlatnak” nevezte. (A genderelméletről lásd keretes cikkünket – a szerk.)

Ezek után a pszichológustársadalom néhány tagja nyílt levelet fogalmazott meg, úgymond: szakmai párbeszéd indítása céljából. Ebben többek közt azt írták: a genderelmélet bírálói – vagyis Bagdy – nem tudományos érvekkel vitáznak, hanem ideológiai szempontok alapján. Hamis képet festenek, miszerint a szemlélet család-, heteroszexualitás-, anyaság- vagy férfiellenes lenne. Emellett „szexista” megnyilvánulásaik hozzájárulnak a nőkkel szembeni társadalmi, politikai és anyagi egyenlőtlenségek fennmaradásához. A levélírók azzal sem értettek egyet, hogy minden nő kizárólag ugyanúgy lehet boldog, ennél összetettebbként jellemezték a kérdést. „Azt képviseljük, hogy a kliensnek kell meghoznia saját döntéseit, meghatároznia saját céljait azon a közösségen, társadalmi közegen belül, amelyben él” – írták.

A nyílt levél megjelenésekor száz szakember fejezte ki virtuális aláírásával egyetértését, azóta pedig több mint hatszázan csatlakoztak. Nemcsak pszichológusok, hanem más szakmák képviselői is: szociológusok, pedagógusok, szociális munkások.

Lászlóffy Julianna klinikai szakpszichológus-jelölt részt vett a nyílt levél szövegezésében. Lapunk kérdésére azt mondta, az állásfoglalás magánszemélyek spontán kezdeményezésére született, egy több ezer főt számláló szakmai Facebook-csoportból indult ki. A csatlakozók a pszichológia legkülönfélébb területeiről érkeztek: van köztük szociál-, iskola- és sportpszichológus, de klinikus is.

– Számos szakmai vita foglalkozott a pszichológusok társadalmi felelősségével korábban is, azonban ezekre egy szűk szakmai közösségen kívül kevesen figyeltek fel. Most úgy éreztük, szakmai felelősségünk az állásfoglalás – felelte a kérdésre, miért döntöttek a kiállás mellett. Ám azt határozottan leszögezte, nem Bagdy Emőke személyét támadták, elvitathatatlan tőle az a rengeteg erőfeszítés, amit a magyar pszichológiáért tett. – Éppen ezért nagy a felelőssége a nyilatkozatokban – magyarázta Lászlóffy Julianna, aki úgy látja, a gyakorló pszichológus feladata kliensei jóllétének elősegítése. Ezért ha egy szakember kinyilvánítja, mi az általa ideálisnak tartott életvitel, abból sok kára származhat a személynek, aki eltér tőle.

– Amíg nem korlátoz másokat, mindenkinek egyéni joga eldönteni, hogyan szeretne kiteljesedni – tette hozzá Lászlóffy Julianna. – Ám az utóbbi idők kinyilatkoztatásai nem ezt szolgálták: bűntudatkeltők, szexisták és kirekesztők voltak. Ráadásul olyan közismert személyektől érkeztek – legyen szó politikusról, énekesről vagy pszichológusról –, akik teljesítményét a közéletben sokan elismerik. A genderelmélettel kapcsolatban úgy fogalmazott: a megközelítés a nemek „társadalmi meghatározottságára” és az ebből adódó egyenlőtlenségekre mutat rá, szemben a „természettől adott” szerepek hirdetésével. Persze a szemlélet lehet vita tárgya, ezért fontos, hogy tudományos diskurzus alakuljon ki, és egy asztalhoz üljenek a más nézőpontú szakemberek. A levelet megfogalmazó pszichológusok – állásfoglalásuk visszhangja alapján – úgy látják, „valami elindult”, ám csak akkor érnek célt, ha párbeszéd kezdődik. Ennek érdekében további fórumokon is készséggel vállalnák a szakmai véleménycserét.

Parázs vita kezdődött

A kiállás nagy nyilvánosságot kapott a sajtóban, közéleti szereplőket is megszólalásra sarkallt. Böjte Csaba közösségi oldalán azt írta, Bagdy Emőke a „magyar nép élő lelkiismerete”. Imádkozik érte, hogy a munkáját töretlen lelkesedéssel tudja folytatni. A „Soma Mamagésaként” ismert Spitzer Gyöngyi szintén a Facebookon jelezte: maga is aláírta a nyílt levelet, „mélyen, belülről egyetért” a megfogalmazottakkal. Meglátása szerint aki a „patriarchális szemlélet adta színjátékban” ragad, az „fejlődésellenes”.

Az ügyben szakmai szervezetek is megnyilvánultak. A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) állásfoglalást adott ki, amelyben kiemelték: azt ajánlják tagjaiknak, olyan fórumokon fejtsék ki érveiket, amelyek nem aktuálpolitikai érdekeket szolgálnak, hanem a tudomány fejlesztését a gondolatok ütköztetése által. „Történjen ez olyan szakmai közegben, amelyben egymás tisztelete, a szakmai etikai előírások megtartása és az egymás gondolatai iránti tolerancia a természetes. Társaságunk mindenkor szívesen biztosít fórumot az ilyen szakmai vitáknak” – közölték.

Egy másik jelentős szakmai szervezet, a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete (MPÉE) is felhívást tett közzé az ügyben Tegyük tisztába a pszichológia etikai válságát címen. Ebben a megszólaló pszichológusok az általuk és az MPT által is elfogadott Szakmai etikai kódexre hivatkozva több dolgot is kifogásolnak a nyílt levéllel kapcsolatban. Szerintük a szerzők ahelyett fordultak a sajtó nyilvánosságához, hogy a másik fél valós tudományos álláspontjáról tájékozódtak volna. Az építő vitát nem segítették elő, ellenben a kollégáik közötti együttműködésről és a megszólított szakmatársukról valótlan képet festettek. Az MPÉE szerint is szakmai körben kellene eszmecserét folytatni az etikai szabályok betartása mellett, ehhez ők is szívesen biztosítják a fórumot. Igaz, az MPÉE állásfoglalása is megosztotta a pszichológusközösséget. Volt, aki azt tette szóvá, hogy a szervezet elnöke Császár-Nagy Noémi, akinek édesanyja nem más, mint Bagdy Emőke. Más amellett állt ki: a szakmai érvekkel kell foglalkozni, nem azzal, kitől származnak, ezért méltatlan a családi kapcsolatot emlegetni.

Bánfai Károly sportpszichológus – bár nem vett részt az állásfoglalás elkészítésében – örült, hogy csatlakozhat a kezdeményezéshez. Ő is úgy véli, Bagdy Emőke kemény munkájának köszönhetően a szakma egyik legnagyobb neve. Éppen ezért mondatai a pszichológia hivatalos álláspontjaként tűnhetnek fel az olvasók szemében. – Aki a páciensek életével kapcsolatban prekoncepciókat fogalmaz meg – például meghatározza a nők elsődleges életfeladatát –, az ártalmas képet fest a pszichológiáról. Elhiteti, hogy a pszichológus tudja, mi a helyes az életben. Azt üzeni a kliensnek, hogy megítélik aszerint, szeretne-e szülni, vagy milyen a szexuális irányultsága. A pszichológia nem ilyen, a gyakorlatban semmiképp sem – mondta. A sportpszichológus nem gondolja, hogy a szélesebb nyilvánosság által is követhető párbeszéd jön létre, mert a kérdés eleve politikai erőtérbe van ágyazva.

Más szakmabeliek azonban nem értettek egyet a nyílt levéllel. Egy személyiségvizsgálattal foglalkozó jogász-szakpszichológus-tanár azzal érvelt: a Bagdy Emőke nézeteit vitatóknak lehetőségük van azokat a megfelelő fórumokon cáfolni. Erre utalt az MPT állásfoglalása is. Egy ilyen nyílt levelet széles körű szakmai vitának kell megelőznie, egymás álláspontjának kölcsönös tiszteletben tartásával. Ez jelenleg nem tapasztalható. – A nyilatkozatot károsnak tartom a szakma egészére. Azt a látszatot kelti, hogy a kutatási eredmények összevetése, a más nézőpontúakkal szembeni jóhiszeműség, a tényekre koncentráló párbeszéd helyett a kinyilatkozások mellett kiállók száma és a médiában aratott siker dönt egy nézet létjogosultságáról. Ráadásul a kérdés átpolitizált, erős érzelmeket korbácsol fel. Nehéz a higgadt, tényszerű megközelítéshez ragaszkodni, de nem lehetetlen – magyarázta. Bagdy Emőkével kapcsolatban ő is kiemelte tekintélyes, évtizedekre visszanyúló kutatói múltját. Bár a korábbi eredmények nem avatnak senkit tévedhetetlenné, a szakember elfogadja a vitatott interjújában elhangzottakat mint egy lehetséges megközelítést, értékrendet. Sorait azzal zárta, ő is szívesen részt venne a kérdéskörben kezdődő szakmai vitán: „Meglepve tapasztaltam, mások mennyire eltérően értelmezték ugyanazon mondatokat. Mindenképp hasznos lenne, ha Bagdy Emőke kifejthetné bővebben, meglátásait mire alapozza, és válaszolna kérdésekre is a témában.”

Nem szakmai vizeken

A Magyar Nemzet megkeresésére Bagdy Emőke írásban reagált – még az MPÉE felhívásának megjelenése előtt. Hangsúlyozta, nem adott interjút a Heti Válasznak a kifogásolt genderkérdésben. Szerinte a nyílt levél megfogalmazói egy korábbi könyvében írt szöveg kontextusából kiragadott idézésével nem értettek egyet. „Ahelyett, hogy kollegiálisan engem kérdeztek volna meg, politikai nézetrendszerbe burkolt nyílt levéllel terelték el a genderkérdést a szakmától s a szakmaetikától idegen vizekre. Egyetértek az MPT elhatárolódó állásfoglalásával. Személyesen bárki, bármikor fordulhat hozzám, de nincsen több mondanivalóm a pszichológusok nyilatkozatáról” – reagált a professzor.

Mit jelent a gender?
A gender szó magyarul „társadalmi nemként” fogalmazható meg. Ez azoknak az elképzeléseknek az összessége, amelyeket az adott kor kultúrájában a nők, illetve a férfiak tulajdonságaihoz, szerepeihez és viselkedéséhez társítanak. Ilyen lehet például, hogy a fiúknak nem szabad sírni, vagy hogy a lányoknak babázni kell. Az elmélet szerint a gender nem feltétlenül egyezik meg a biológiai nemmel. Utóbbi azt jelenti, hogy fizikai adottságaink alapján nőknek vagy férfiaknak születünk-e. A szemlélet támogatói úgy vélik, nők és férfiak nem egymás alárendeltjei, hanem egyenlőek, ezért egyformán kell bánni velük az élet különféle területein. Például kimondatlanul is társadalmi elvárás, hogy a nők takarítsanak otthon, holott ez méltánytalanságként értelmezhető egy kétkeresős családi modellben. Jelenleg egységes genderelméletről nem beszélhetünk, a gendert kutatók különböző iskolákhoz tartoznak. Magyarországon a téma 2009-ben került először a figyelem középpontjába, amikor a szocialista politikai vezetés beleírta az óvodai alapprogramba, hogy a gyerekek nevelése közben tudatosan kerülni kell a nemi sztereotípiák erősítését. Bár a módosítás hivatalosan azt a célt kívánta szolgálni, hogy elősegítse a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, sokakban felháborodást keltett. Végül a passzust 2010-ben módosította az Orbán-kormány. Az akkori oktatási államtitkár, Hoffmann Rózsa értékelése szerint az intézkedés azt sugallta, hogy a nemi meghatározottság tudatosítása hiba lenne az óvodásokban. (H. M.)
Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 01. 19.

hirdetés
Legolvasottabb
Legfrissebb
hirdetés

Hozzászólások - db

A hozzászólások mutatása