Mi a baj a gyenge forinttal?

Csath Magdolna, 2016. január 27., szerda 12:21, frissítve: szerda 12:32

Hosszú ideje vita zajlik a közgazdászok körében arról, hogy jó-e egy ország gazdaságának, ha gyengül a nemzeti valutája, illetve ha jó, akkor milyen körülmények között, és meddig. Vannak, akik abban hisznek, hogy a gyengülő valuta ösztönzi az exportot, ezért segíti a növekedést, a munkahelyteremtést. Ebből következően pedig, állítják, javíthatja a versenyképességet is. Mások szerint elsősorban akkor jó a gyenge valuta, ha válságban vagy válságközeli helyzetben van egy ország. A gyenge valutának köszönhetően ugyanis nagyobb bevételre tehetnek szert azok a cégek, amelyek exportálnak. Ha pedig bővül az export, az kibillentheti a gazdaságot a válsághelyzetből. Negatív példaként Görögországot szokták említeni. Ugyanis a válságos helyzetben lévő görög gazdaság számára a gazdaság lendületbe hozása valutaleértékeléssel nem volt lehetséges az euróövezethez való tartozás miatt.

A mamutok helyett a hazait erősítették

Vannak olyan vélemények is, amelyek szerint a leértékelt valuta jó eszköz a még nemzetközileg gyenge hazai ipar megerősítésére, a gazdasági fejlődés beindítására. Példaként szokták említeni Dél-Koreát vagy Tajvant, amely országok azért értékelték le a valutájukat, hogy megerősítsék gazdaságukat. Ezekkel az érvelésekkel azonban legalább két alapvető probléma van. Kezdjük az utóbbival! Valóban igaz, hogy mára gazdaságilag erőssé vált országok korábban maguk is alkalmazták a leértékelést. Ezek az országok azonban nem a náluk működő külföldi befektetőknek akartak kedveskedni ezzel, hanem a nemzeti ipart, a hazai cégeket akarták előnyhöz juttatni azért, hogy meg tudjanak erősödni. Ez olyan jól sikerült, hogy mára ezen országok cégei nemzetközileg sikeres, más országokban – mint például nálunk is – működő leányvállalatokat létrehozni képes vállalkozásokká nőtték ki magukat. Az is igaz, hogy ha egy ország gazdasága súlyosabb válságba kerül, akkor az abból való kikerülést segítheti a nemzeti valuta rövid távú leértékelése. Ezzel – időszakosan – fejlett országok is éltek, például Nagy-Britannia vagy Ausztrália. Tegyük hozzá, hogy ez esetben is főleg akkor lehet sikeres ez a megoldás, ha van elegendő hazai tulajdonban lévő vállalkozás, amely az így létrehozott többletértéket otthon befekteti, ezzel keresletet támaszt, munkahelyeket teremt, azaz felpörgeti a gazdaságot. Viszont ha egy országban a gazdaságot elsősorban a külföldi cégek uralják, akkor ezek a cégek a növekvő exportból származó többletprofit jelentős részét valószínűleg hazaviszik, így a telephelyükként szolgáló ország gazdasági problémáinak megoldásához kevéssé járulnak hozzá.

Devalválja a nemzeti vagyont

De mi a helyzet azzal a szintén ismert véleménnyel, amely szerint a valutaleértékelés növeli az adott ország gazdasági versenyképességét? Ez az érvelés a versenyképességi elméletek alapján teljesen elfogadhatatlan. Egy ország versenyképessége ugyanis azzal javítható, hogy jobb, nagyobb tudás- és újdonságtartalmú termékek és szolgáltatások előállítására teszi alkalmassá magát. A valutaleértékelés viszont csak látszateredményt hoz, ugyanis a kevéssé versenyképes termelést versenyképesebbnek tünteti fel azzal, hogy az alacsonyabb külföldi, például dollárbevételt – a gyenge hazai valutára való átváltással – megnöveli. Ettől azonban még az eladott termék és szolgáltatás tartalmilag ugyanaz marad, nem lesz versenyképesebb. A tartós leértékelés ugyanakkor a nemzeti vagyont is devalválja: csökkenti a bérek, ingatlanok értékét. Igaz, nagyon jól járnak vele a külföldi turisták, mivel a pénzükért sokkal több áruhoz, szolgáltatáshoz juthatnak hozzá. De jól járnak azok is, akik komolyabb bevásárlásokban, befektetésekben érdekeltek, cégeket, épületeket, egyéb vagyontárgyakat akarnak megszerezni, mivel számukra ezek az értékek olcsóbbá válnak. A liberális, nemzeti értékrenddel véletlenül sem vádolható The Economist 2013. február 12-i számában így írt erről: „A leértékelés csökkenti egy ország életszínvonalát. Nagyon gyakran a leértékelés oka a sikertelen gazdaságpolitika.” Michael Porter, a versenyképesség vitathatatlanul legnagyobb szakértője pedig így fogalmaz: „A versenyképesség javulása a termelékenység növekedésétől, azaz attól függ elsősorban, hogy mennyire képes egy ország mobilizálni, okosan hasznosítani a rendelkezésére álló tudást, a humánvagyont. Ezért az az érvelés, hogy a leértékelés növeli a versenyképességet, mélységesen hibás, és azok az országok, amelyek ezt az eszközt tartósan használják, gazdaságuk fejlődése ellen cselekszenek. Ugyanis a valutaleértékelés nemzeti szintű fizetéscsökkentést és importot drágító, fejlődésellenes lépést jelent.”

Ellustulnak a hazai cégek

Ez az idézet már utal a leértékelésnek egy tartósabb, különösen káros hatására is. Ez pedig az, hogy egyrészt nem ösztönöz a termelékenység növelésére, másrészt drágítja a korszerűsítést, az innovációt. Ugyanis ha a cégek csupán azzal nagyobb bevételre tehetnek szert, hogy a külföldi valutában kapott bevételt átváltják a gyenge hazai valutára, akkor nincsenek arra ösztönözve, hogy a jobb eredményeket innovációval, jobb, okosabb munkaszervezéssel vagy a költségekkel való hatékonyabb gazdálkodással érjék el. Másrészről a leértékelt valuta megdrágítja az importot, ezzel ellehetetleníti azokat a hazai kis cégeket, amelyek – importot is felhasználva – elsősorban a hazai piacra termelnek. De ennél nagyobb probléma az, hogy a dráguló import megdrágítja az innovációt. Ez is elsősorban a hazai kisvállalkozásokat sújtja, mivel nem tudják versenyképességüket úgy, ahogy kellene, vagyis tudással, korszerűbb technológiák alkalmazásával javítani, mivel ezek beszerzése drága lesz számukra. Vagyis a valutaleértékelés hosszabb távon nem javítja, hanem éppen hogy rontja a versenyképesség javításának esélyeit, megnehezítve, hogy a nemzeti gazdaság magasabb szintre lépjen, tudással, innovációval versenyezzen, és ezzel emelni lehessen a lakosság életszínvonalát és életminőségét.

Mindezek mellett a valuta leértékelése hozhat rövid távú fellélegzést valamely nagyon rossz, válságos helyzetben. A tartósan gyenge valuta azonban káros a gazdaság és a társadalom fejlődése szempontjából egyaránt. Egy gazdaság versenyképességének javításához nem valutaleértékelésre, hanem modernizációra, szerkezeti változtatásra, diverzifikációra, vagyis a gazdaság sokszínűségének, a tudásalapú tevékenységek arányának növelésére van szükség.

Magyarország: itt a tudásleértékelődés

De mi a helyzet Magyarországon? A forint árfolyama erősödések és gyengülések egymásutánisága mellett, tendenciában folyamatosan gyengül, azaz lassú leértékelődése figyelhető meg a dollárhoz, az euróhoz és a fonthoz viszonyítva egyaránt. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai alapján 2009. január 14-én még egy euróért 277, egy dollárért 209,6 és egy fontért 304 forintot kellett fizetni. Ezek az értékek 2016. január 14-én 316, 289,9 és 416,7 forintra emelkedtek. Ez átlagosan 14 százalékos valutagyengülést jelent hétéves idősávon, azaz éves átlagban kétszázalékos gyengülés következett be. Ez a változás – a nálunk működő, tőlünk exportáló külföldi cégeken kívül – kétségtelenül jól jön a hazai cégek közül például a turizmusban érdekelt vállalkozásoknak, ugyanakkor egyértelműen rossz hatással van a technológiai korszerűsítésre, és rontja a tudásalapú gazdasági szerkezetváltás esélyeit. Ezért esetünkben nem állja meg a helyét az az érvelés, hogy a leértékelés elvezet majd bennünket a fejlettebb és erősebb hazai gazdaság létrejöttéhez. Továbbá a valutaleértékelődésnek is köszönhetően előállt tudásleértékelődés látható jele a tudás „lábon” való távozása, vagyis a szakemberek felgyorsult elvándorlása, ami szintén a tudásalapú gazdasági szerkezet megteremtését gátolja. Mivel pedig nemzeti valutánk gyengülése már hosszabb ideje zajlik, ezért nem fogadható el az a közgazdasági magyarázat sem, amely szerint nálunk a leértékelés csupán a rövid távú egyensúlytalanság korrigálására szolgál.
Az elmondottak alapján időszerű lenne őszintén megválaszolni azt a kérdést, hogy akarunk-e mi valaha tudással, innovációval és nagy hozzáadott értékkel versenyző gazdaságot teremteni, és ha igen, akkor ebben milyen szerepet játszhatna a nemzeti valuta értékállandóságának megőrzése.

A szerző közgazdász


Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 01. 27.

hirdetés
hirdetés
G-Közép
A Nemzeti Megfutamodás Rendszere
Gazda Albert
Elég ereje van-e a lázadásnak, amely ébredni látszik Orbán Viktorral és a NER-rel szemben?
Vélemény
Terrorista az egyetemen
Lukács Csaba
Itt lenne az ideje, hogy Amerikába azt ne engedjék be, aki tényleg gyanús.
Legolvasottabb
Legfrissebb
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 1. 22:49
 2. 22:48
 3. 22:30
 4. 22:05
 5. 21:50
 6. 21:36
 7. 21:21
 8. 21:18
 9. 21:10
 10. 21:10
 11. 21:04
 12. 20:55
 13. 20:53
 14. 20:51
 15. 20:47
 16. 20:37
 17. 20:37
 18. 20:33
 19. 20:24
 20. 20:13
 21. 20:12
 22. 20:10
 23. 20:07
 24. 20:04
 25. 20:03
 26. 20:01
 27. 19:59
 28. 19:50
 29. 19:42
 30. 19:38
 31. 19:25
 32. 19:24
 33. 19:13
 34. 19:03
 35. 18:59
 36. 18:45
 37. 18:38
 38. 18:31
 39. 18:21
 40. 18:18
 41. 18:15
 42. 18:14
 43. 18:11
 44. 18:05
 45. 18:02
 46. 18:00
 47. 17:50
 48. 17:49
 49. 17:41
 50. 17:35
A címlapról ajánljuk
Háttér, riport, interjú
hirdetés

Hozzászólások - db

A hozzászólások mutatása