Itt vannak a támogatások részletes szabályai

NT

2012. július 6., péntek 23:47

A Magyar Közlönyben pénteken megjelentek a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) képzési alaprészéből a kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályai.

A kormányrendelet hatálya a beruházás-ösztönzést segítő képzési támogatás, a tanműhely létesítését szolgáló támogatás, továbbá a tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló támogatások nyújtására, folyósítására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.

A képzési támogatás és a fejlesztési támogatás forrása a rendelet szerint az NFA képzési alaprésze, a támogatás formája pedig nem működési célból nyújtott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A képzési támogatás maximális támogatási intenzitása (a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60 százaléka, speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25 százaléka, és az elszámolható költségek 80 százalékának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető: a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal; középvállalkozás esetén 10, mikro-, vagy kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal.

Ötven és ötszáz fő közötti munkahelyteremtést eredményező beruházás esetén legfeljebb 1 millió euró összegben nyújtható képzési támogatás, ötszáz fő fölött pedig legfeljebb 2 millió euró összegben az Európai Bizottság előzetes engedélye nélkül.

A fejlesztési támogatás mértéke tanulónként legfeljebb 8 ezer eurónak megfelelő forintösszeg azzal, hogy a támogatás kedvezményezettenként a 2 millió eurót nem haladhatja meg. A fejlesztési támogatás esetében a kedvezményezettnek legalább 27 százalékos saját forrással kell rendelkeznie.

Képzési támogatás akkor ítélhető meg, ha a kérelmezővel munkaviszonyban álló, támogatással érintett képzésben részt vevő munkavállalók tervezett létszáma nem több, mint az újonnan létesített munkahelyek, munkakörök száma, s a kérelmező a képzésben részt vevők legalább 60 százalékának – a képzés befejezését követően – munkaviszonyban és teljes munkaidőben történő foglalkoztatását legalább 12 hónapon keresztül vállalja.

Fejlesztési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező a tanulószerződés keretében foglalkoztatott tanulók létszámát a létrehozandó tanműhelyben tervezett gyakorlati képzésben legalább ötven fővel növeli a támogatási kérelem benyújtását követő második iskolai tanév végéig, és ezt a létszámot legalább öt évig folyamatosan fenntartja.

A képzési támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, míg a fejlesztési támogatás más támogatással nem halmozható.

A kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó igényét cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatban kell bejelentenie a minisztériumhoz. A miniszter a kérelmező szándéknyilatkozatának benyújtását követő 30 napon belül, a támogatási célra rendelkezésre álló keret figyelembe vételével írásban állást foglal a támogatási kérelem benyújthatóságáról.

Ha a támogatási kérelem benyújthatóságát a miniszter visszaigazolta, a támogatási kérelmet a visszaigazolás kézhezvételétől számított egy éven belül kell benyújtani a miniszterhez. Ha a kérelmező a támogatási kérelmet nem terjeszti elő határidőn belül, azonban a támogatásra vonatkozó igényét fenntartja, a szándéknyilatkozatot ismét be kell nyújtania.

A támogatás odaítéléséről a kormány dönt, a kormánydöntést követően a támogatási kérelem nem módosítható.
A támogatónak és a kedvezményezettnek a kormány döntésétől számított 180 napon belül szerződést kell kötnie. A kedvezményezett által benyújtott beszámolók elfogadásáról és a teljesítés igazolásáról a támogató dönt, továbbá szükség esetén intézkedik a visszafizetési kötelezettség elrendeléséről, fogadja a visszafizetésekből befolyt bevételeket, és ellenőrzi a támogatás felhasználásának jogszerűségét.

A kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatást lehívni. Ha a támogatási szerződés alapján a folyósítás több részletben történik, a támogatás utólag, teljesítés- és forrásarányosan folyósítható.Támogatási előleg a támogatási projektre nem nyújtható.

A képzési támogatás iránti kérelem adatai és az elszámolásban feltüntetett tényköltségek – a támogatott projekt megvalósítása során jelentkező, előre nem ismert körülményekből fakadóan – mutathatnak eltéréseket. Ha például a képzési projekt megvalósítása során a képzésben részt vevő munkavállalók összlétszáma a támogatási kérelemben megjelölt létszámhoz viszonyítva 1000 fő alatti munkahelyteremtés esetén nem éri el a 90 százalékot, a támogatási összeget a tervezett létszám 90 százalékához viszonyított tényleges létszám figyelembevételével arányosan csökkentik;  ha 1000 fő feletti munkahelyteremtés esetén nem éri el a 80 százalékot, a támogatási összeget a tervezett létszám 80 százalékához viszonyított tényleges létszám figyelembevételével arányosan csökkentik.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Forrás: MTI

A szerkesztő ajánlja

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.

Favero-Fürjész Judit Éva

80 éves Adriano Celentano, aki nem fél a politikától

„Ma mindenki fél a szavaktól, csak olyan dolgokat lehet mondani, amelyek senkit nem zavarnak” – vallja a népszerű olasz énekes-színész.

Lukács Csaba

Sokkoló képek Venezuelából, a buszsofőrből lett baloldali vezér hazájából

A caracasi magyarok naponta küldik az ijesztőnél ijesztőbb híreket az árak és a dollárárfolyam alakulásáról.