Távozó BME-s oktatók: megszólalt az ELTE

FO

2017. augusztus 4., péntek 16:39, frissítve: péntek 16:46

Tényleg az ELTE-n folytatják a műszaki egyetemről távozó oktatók közül „sokan” – erősítette meg az elmúlt napokban szárnyra kapott sajtóhíreket az intézmény kancelláriája. Az ügy komoly hullámokat vert az utóbbi napokban, negyven dolgozó hagyja el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Intézetének kedvéért. Megírtuk: ők egyenként nem, csoportosan viszont akár vállalják, hogy átmenetileg tovább tanítsanak a BME-n, hogy így biztosítva legyen az ottani képzések folytatása is. Egy ilyen megoldásra az ELTE is hajlana.

Forrásaink szerint a szakításhoz, a helyzet elmérgesedéséhez az vezetett, hogy az alapvetően műszaki tanulmányokat szervező BME-n mindig volt némi ellenérzés a gazdasági karral szemben. Ez végül oda vezetett, hogy néhány hónapja az is felmerült, a BME több mint ötezer hallgatót oktató gazdasági kara az ELTE-hez kerülhet, de ebből végül nem lett semmi. Az egyetem rektora, Józsa János viszont elbocsátotta a gazdasági kar dékánját, Andor Györgyöt. Később pedig annak ellenére nevezte ki Koltai Tamást a pozícióra, hogy a Kari Tanács nem őt, hanem az ideiglenesen megbízott dékánt, Margitay Tihamért támogatta kétharmados többséggel. Információink szerint a gazdaságtudományi képzésben részt vevő oktatói kör hozzávetőlegesen negyven százaléka távozott. Ez a legsúlyosabban a – szinte teljesen kiürült – pénzügyi, illetve jogi tanszéket érintette, de távoztak más tanszékekről is. Úgy tudjuk, a BME-t meglepte, hogy az oktatók ekkora tömege távozik, ugyanis azzal kalkuláltak, hogy nagyságrendileg csak tíz-tizenöt oktató fog új állás után nézni. Aggodalmát fejezte ki a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke is.

Az ELTE mostani közleményében arról ír: az egyetem évtizedes törekvése a gazdálkodástudományi terület oktatási-kutatási megerősítése, ez régóta szerepel az intézményfejlesztési tervben is. Már jelenleg is lehet például alkalmazott közgazdaságtant, illetve biztosítási és pénzügyi matematikát hallgatni az ELTE-n, mint ahogy olyan, a gazdasági képzés szempontjából háttértantárgyként is felfogható kurzusokat is, mint amilyen a kommunikáció, a jog, a pszichológia vagy az informatika. Ezt kívánják még tovább fejleszteni. A gazdaságtudományi intézmény júniustól létezik az egyetemen, mégpedig a karoktól függetlenül, közvetlen rektori irányítás alatt – mutatnak rá. Ide kerestek oktatókat és kutatókat, és a BME-s dolgozók közül is „sokan” választották ezt az intézményt.

A szerkesztő ajánlja

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.