Váratlan helyről kapott kritikát Orbán Viktor

2017. január 17., kedd 20:40, frissítve: kedd 21:02

Meglepően kemény bírálatokat is megfogalmazott éves értékelésében a kormánypártok egyik legfontosabb háttérintézménye, a Professzorok Batthyány Köre. Az 1995-ben alapított szervezet értékelését deklaráltan jobboldali, konzervatív értékek mentén végzi, a január közepén kiadott elemzésében mégis igen erős megállapítások találhatók a korrupcióról, valamint a gazdasággal, az oktatással és az egészségüggyel kapcsolatban is.

A szervezet szerint minden korábbinál jobban összekeveredett az országban a valóság és a látszat, és – mint ahogyan írják – természetesen a látszat uralkodik. Álláspontjuk szerint ez nem használ sem a kormánynak, sem a polgároknak.

Náray-Szabó Gábor, a szervezet elnöke lapunknak elmondta, igen nagy vita előzte meg az értékelés elfogadását, ám végül az 59 fős döntéshozó testületükben 56-an támogatták az elemzés szövegét. „Nálunk létezik egy szigorú szabály, amely azt mondja ki, hogy ha egy javaslatra 10 ellenszavazat érkezik, akkor nem lehet elfogadni” – mondta.

A szervezet elnöke azt is kiemelte, hogy a kritika nem pusztán a kormányt, hanem többeket is érint. Úgy vélte, a minden évben kiadott elemzésüknek van foganatja, mert szerinte több kormányzati döntésben is visszaköszön a véleményük. Példaként a felsőoktatással kapcsolatos korábbi álláspontjukat említette, amelyben szóvá tették a hallgatói önkormányzatok túlzott szerepét, később pedig csökkent a hallgatók létszáma a felsőoktatási szenátusban – tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy továbbra is keresztény–konzervatív kormánynak tartják-e az Orbán-kabinetet, Náray-Szabó Gábor határozott igennel felelt. Szerinte ez az elemzés „kritikus szolidaritásnak” tekinthető, céljuk pedig, hogy a gondolatokat betáplálják a döntéshozók és a társadalom fejébe.

Kritikájukat és dicséretüket témakörönként fogalmazták meg.

Magyar Nemzet hírlevél

Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában!

A feliratkozással beleegyezik abba, hogy a Magyar Nemzettől hírlevelet vagy cikkeinkről szóló üzenetet kapjon postafiókjába. A szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

Ez az emailcím nem érvényes

Gazdaság és életszínvonal

A szervezet a gazdaság pozitív eredményei között említi, hogy az utóbbi öt évben „kilábaltunk a gazdasági válságból”, hogy csökkent az államadósság, valamint hogy alacsony az államháztartás hiánya. A Professzorok Batthyány Köre szerint sikeres a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikája is, ami „százmilliárdos megtakarítást jelent az államháztartásnak”. (Sokak szerint vitatott, hogy ezt a nyereséget valóban befizetik-e az államkasszába, és nem az alapítványokon keresztül költik-e el.)

Negatívumként beszélnek azonban a hazai rossz bérhelyzetről, a szervezet szerint ugyanis a „makrogazdasági mutatók javulása” egyelőre lassan érzékelhető az egyén számára.

„Az adatok 2013 óta mind javulnak, de a súlyos lemaradások káros hatása egy jó darabig velünk marad.

Ezért határozott véleményünk, hogy a költségvetés kedvezőbb helyzetét kevésbé az adók csökkentésére, mint inkább az emberi szféra helyzetének gyors javítására kellene felhasználnunk”

– írják.

Kormányzás

A Professzorok Batthyány Köre szerint „sokakat ingerel”, hogy a kormány él („egyesek szerint alkalmanként vissza is él”) a választóktól kapott felhatalmazásával, jócskán felhasználja erejét és a rendelkezésére álló játékteret.

„Döntéseit sokszor felületes helyzetfelmérés alapján, „erőből” hozza, és a jogos kifogásokat, ha egyáltalán, akkor csak post festa veszi figyelembe.”

A szervezet azt is megjegyzi, hogy az eredmény többnyire elfogadható, azonban szerintük a következetlen jogalkotás nagy terhet ró az Országgyűlésre, a közigazgatásra és a gazdaságra egyaránt, „másrészt borzolja az idegeket”.

„Egyre-másra, –többnyire indokoltan –szűnnek meg régi intézmények és jönnek létre újak; ez bizonytalanságot szül a közszférában, és a játékszabályok változékonysága a versenyképességünket is rontja” – írják, példaként pedig a Balassi Intézet megszüntetését hozzák fel.

A szervezet szerint az elégedetlen csoportokban egyre erősebb az az érzés, hogy a kormány a megkérdezésük nélkül jár el. Megemlítik a kormányzati propagandát sugárzó M1-es csatornát is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmaznak, hogy „a köz tájékoztatása nem mindig kielégítő, és ezért az emberek a jótékony fejleményeket nem mindig veszik észre. Például a „királyi televízió” hírszerkesztésének kínálata igencsak szűkös, s ezt bőbeszédűséggel próbálja ellensúlyozni”.

A kritikák ellenére úgy vélik, hogy az ország kormányzása sok jelentős területen eredményeket mutathat fel, „és a többség ezt elismeri, de ez a többség egyre apad”.

Jogalkotás, igazságszolgáltatás

A Professzorok Batthyány Köre szerint a törvényhozatalt megelőző hatástanulmányok néha nem készülnek el, és ez megfontolatlan jogalkotást eredményez.

„Egyes viharos sebességgel elfogadott jogszabályok azt a gyanút ébresztik, hogy nem az egész közösség, hanem csupán egy szűk csoport érdekeit juttatják érvényre”

– írják.

Az igazságszolgáltatást sem kímélték, úgy gondolják ugyanis, hogy a politikailag kényes és a pénzügyeket érintő bírósági eljárások megengedhetetlenül hosszú ideig elhúzódnak, túl sok eljárást ismételnek meg vagy utalnak vissza első fokra.

„Ez felveti a gyanút, hogy az igazságszolgáltatás a felelősség elhárításával vagy hanyagul és hozzáértés nélkül dolgozik”

- teszik hozzá.

A népvándorlás és Európa

A szervezet szerint helyes a kormány bevándorlással kapcsolatos felfogása, szerintük ugyanis a háború elől menekülőket be kell fogadni, de azokat, akik csak gazdasági megfontolásból érkeznek Magyarországra, nem szabad beengedni. Ehelyett inkább saját hazájukban kell javítani a körülményeket, ami viszont igen nagy anyagi áldozattal is jár – teszik hozzá.

Bírálják azonban az október 2-i népszavazást megelőző kampányt, szerintük ugyanis „érdemes elgondolkodni azon, hogy a gyakran ellenszenvet keltően intenzív és hosszú szavazási kampány során az érdeklődés miért lankadt, és a „nem”mel szavazni akarók száma eközben miért csökkent”.

„Visszatetszést keltett az eltúlzott és nagyrészt értelmetlen kampány, a rengeteg ismétlés. Ezt nemcsak az ellenzék kifogásolta, hanem például mi magunk is.

Miközben a kormány mondanivalója diadalmaskodott, reklámja nyilvánvalóan megbukott.”

Korrupció

A Professzorok Batthyány Köre szerint Magyarország nem tartozik a korrupt országok közé, de aggasztó, hogy helyzetünk a nemzetközi statisztikák szerint „állítólag” romlik.

Mint írják, az utóbbi években a hatalmon lévők nem tudják meggyőzni a választópolgárokat, hogy „a róluk a szennysajtóban, de újabban a komoly orgánumokban is terjesztett korrupciós célzások hamisak”.

„Visszatetszést kelt az állampolgárokban a kormányzati tisztségek szaporodása, egyes nagyvállalkozók befolyásának növekedése és az olykor tetten érhető hatalmi arrogancia. A tartósan birtokolt hatalom nemcsak híveit, vazallusait termelte ki, de –úgy látszik, –szerencselovagjait is, és ezzel lejáratja magát.”

Különösen aggasztó szerintük, „ha úgy tűnik, hogy

a korrupció mára –egyéni bűnből –kialakult módszertanra, struktúrára, személyi körre épülő, bevett társadalmi gyakorlattá vált, azaz intézményesült”. 

Egészségügy és oktatás

Az oktatási rendszerre, valamint az egészségügyre is kitérnek, álláspontjuk szerint ugyanis a versenyképességet rontja az iskolarendszer, a felsőoktatás és a szakoktatás hanyatlása, valamint az egészségügyön való takarékoskodás.

„Kérdés, hogy azoktól a területektől vontuk-e el a pénzt, amelyektől a legcélszerűbb volt”

- írják.

A szervezet álláspontja szerint haladéktalanul neki kell látni végre az egészségügy konszolidációjának, és jelentősen növelni kell a ráfordításnak a GDP-hez viszonyított arányát.

Az oktatással kapcsolatban szintén szigorúan fogalmaznak, szerintük ugyanis a PISA-teszten elért rossz eredmény „nem egy-két év, hanem évtizedek oktatáspolitikájának a szégyene, amely „társadalmasította” az igénytelenséget”.

Az Orbán-kormány közoktatással kapcsolatos reformjáról pedig azt írták, „látni kellett volna, hogy működésképtelen.

Erőből vittek át az érdekeltek többsége által ellenzett jogszabályokat; nem csoda, hogy később ezeket módosítani kellett”

– fogalmaztak, megjegyezve, hogy a tavalyi tiltakozó mozgalom jogos követelésekkel állt elő.

Kutatás és innováció

A Professzorok Batthyány Köre talán a kutatási szféra helyzetével elégedett a leginkább, szerintük ugyanis évek óta növekszik a kutatásra és fejlesztésre fordított források részaránya a GDP-n belül. „Most az a feladat, hogy a támogatások valóban a legkiválóbbakhoz jussanak, tegyék lehetővé a nemzetközi szinten kiemelkedő alapkutatási eredmények megszületését és a piacra vihető új termékek kifejlesztését is” – írták. 

A szerkesztő ajánlja

Ficsor Benedek

Távolodás a politikától: a konszolidálódó MMA a Fekete-korszak után

Fekete György távoztával új korszak köszönt az akadémiára, de fiatalok nélkül hosszú távon bajosan működhet a köztestület.

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.