Pártfinanszírozás

A válságkezelés egy újabb lépése

Orbán Zita

2012. június 6., szerda 20:00, frissítve: szerda 21:14

Nemrégiben napvilágot látott az a kormányoldali, nem kizárólagosan politikai filozófiát érintő elképzelés, mely szerint a kormány egy időre befagyasztaná a politikai erők költségvetés által meghatározott finanszírozását.

Tenné ezt azon elv alapján, melynek értelmében a magyar társadalmat érintő válságkezelő lépésekből a politikai elitnek is ki kell vennie a maga meghatározott részét. Ezt az ötletet finoman szólva elsősorban az ellenzék nem fogadta kitörő örömmel. Ellenvéleményük alapja az, hogy az ő aspektusukból vizsgálva ezt az intézkedéstervezetet – mert egyelőre még csak tervezet – úgy látják, hogy a kormányoldal a finanszírozás megvonásával tulajdonképp ellehetetleníti a munkájukat. Ugyanakkor ennél a kérdésnél újfent világosan látszanak a kormányoldalon belüli igen finom, úgy szólván árnyalatnyi különbségek.

Ha ezt a tételt elemezni szeretnénk vagy csak egyszerűen megérteni, mélyebben a napi politikai csatározások mögé látni; akkor bátran ki lehet jelenteni, hogy a kérdés egyáltalán nem tartozik a „könnyen megválaszolható” kategóriába. Valamint jóval túlmutat a mára már szokásosnak mondható ideológiai párharcon, vagyis több oldalról lehet vizsgálni.

 

Amennyiben a politikai aspektust tesszük a vizsgálat tárgyává, akkor egyfelől azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen a gazdasági válság hosszan elhúzódó hatásait enyhíteni akaró lépés, melynél jól látszik a politikai elit társadalmi felelősségvállalásának igénye. Ezzel párhuzamosan az is elmondható, hogy amennyiben bevezetik, akkor példaértékűvé válik; igaz ugyan az is, hogy hasonló tettre volt már példa környezetünkben. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy ezen lépés megtételével jelentős mértékben nőhet a kormányoldallal rokonszenvező társadalmi támogatói bázis.

 

A gazdasági aspektus egy merőben más eset, ugyanis ennél a fejezetnél egész egyszerűen eltörpülnek a szóban forgó összegek. Igaz ugyanígy az is, hogy az így megtakarított – a költségvetés egészét tekintve parányi méretű – összegeket fel lehet használni más, nem kevésbé fontos, lehetséges kiadásokra. Ily módon csökkenhetnek a társadalomban előforduló kisebb-nagyobb elégedetlenségek, illetve némileg orvosolhatóvá válnak némely problémák. Ennél a momentumnál azt is ajánlatos számításba venni, hogy az ilyen lépések nagymértékben hozzájárulnak a politikai elit s ezáltal az országimázs előmozdításához – elsősorban a nemzetközi színtéren –, tehát a nyilvánvaló spóroláson túl ez is egy pozitív jegy.

 

A társadalmi nézőpont mozgatórugóit s a kiváltott hatást a legnehezebb értékelni, elemezni. Bemutatásához abból kell kiindulni, hogy a történelmi hagyományok okán a társadalom a klasszikus ideológiapár mentén erősen megosztott; s egy jó ideje látszik, hogy jelentős mértékben árnyalódik. Vagyis minden bizonnyal lesznek olyan hangok, amelyek támogatják; olyanok, akik ellenzik, és olyanok is, akik szerint kevés a lépés súlya – hasonlóan ahhoz, ahogy a politikai elit egy része eddig vélekedett a kérdésről. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ennek a lépésnek a valódi értéke nem a számszerűsített gazdasági mutatókban rejlik, hanem sokkal inkább a jelentős társadalomformáló-alakító erőben, melyet a politikai aktorok útján megjelenít; bár a gazdasági mutatók sem tekinthetők elhanyagolhatónak. Ennek a nézőpontnak egy sajátos ágát képviselik a közvélemény-kutatások, melyek eddig is és ez után is szolgáltatnak egyfajta visszajelzést, visszacsatolást a válságkezelési lépésekről, és amelyeket nem árt folyamatosan kellő hozzáértéssel kezelni.

 

Vagyis a kormányoldalnak újra csak sikerült felkavarni nem kevéssé kis hazánk politikájának állóvizét, a kérdés már csak az, hogy az így kialakult politikai szituációból ki, mit, mennyit és hogyan tud profitálni…

A szerkesztő ajánlja

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.