Mit várhatunk az új budapesti főépítésztől?

Archír

Őrfi József

2012. május 24., csütörtök 12:00, frissítve: hétfő 13:31

A napokban elég jó interjú jelent meg Finta Sándorral, a beszélgetésből egy jó szándékú és realista ember képe rajzolódik ki. Kérdés, mit érhet el.

Ugyebár Finta Sándor, az új budapesti főépítész nem Finta József fia, csak mindketten erdélyi gyökerekkel rendelkeznek, innen a névazonosság. Talán ez a legnagyobb érdeklődésre számot tartó információ.

Ami a szakmai hozzáállást illeti, magam részéről megelégedéssel nyugtáztam a cikket, amit felhúzott szemöldökkel olvastam végig, nehogy már valami hülyeség legyen benne. De nem volt, hála a jó égnek. Az, hogy a gazdasági válság új helyzetet jelent a városfejlesztésben is, nem kell hosszan magyarázni. A válságot is okozó mentalitás alapján tervezett fejlesztések igen, leálltak, ami talán nem is baj, hiszen lehet, hogy kellő anyagi háttér nélkül, hitelekkel gondolkozva csak fokozták volna a bajt. Ilyen helyzetben is lehet valamit tenni, olyan intézkedéseket keresni, amik nem kerülnek jelentős pénzbe, mégis azonnal javítják a városban lakók komfortérzetét. A budapesti főépítész pozíciója nem jár semmiféle hatalommal, inkább bürokratikus feladatokat jelent. Szakmai előkészítés, az érdekeltekkel való egyeztetés, pályázatok feltételeinek megteremtése, a folyamatok menedzselése és kommunikációja – nagyjából ennyi. A kommunikáció azonban fontos része ennek, a főépítész tematizálhatja a közvéleményt, ezzel eldöntheti egyes fejlesztések sorsát.

Jelen pillanatban sokat nem tudunk még arról, miket érhet el Finta Sándor. Lesz-e társadalmi párbeszéd, amibe a civileket is bevonják. A Tarlós körül lévő tanácsadó csapat kibővítése evidenciának tűnik. Finta József, Kerekes György, Ráday Mihály és Zoboki Gábor kisded csoportosulása nekem nem jelent elég garanciát arra, hogy a város jó irányba megy majd tovább. A három építész munkássága erősen vitatott, főleg Finta túlzó léptékű, látszólag szellemi tartalom nélküli, mégis formalista beavatkozásai a város testébe (Duna-parti és egyéb szállodák, West End) vagy Zoboki elnagyolt, és a svájci Luzern koncerttermét másoló MüPá-ja verik ki nálam a biztosítékot. A szakmai összefogást, és egy legfőbb tanácsadói fórum létrehozását az országos főépítész is hivatalba lépése óta szorgalmazza, a fentebb nevezett két úriember mégis önállóan megy lobbizni a belügyminiszterhez építészeti kérdésekben.

De visszatérve Finta Sándorhoz és az interjúhoz: nagyon helyes elképzelés, hogy a kerületek és a főváros hatáskörét az alapján osszák fel, mekkora területet érint egy feladat. A Duna-partokra nem készülhet addig egységes városfejlesztési terv, amíg a különböző szakaszok sorsáról a kerületek döntenek, saját érdekük és anyagi lehetőségeik alapján. Az EU-s pénzek szociális innovációra történő felhasználása, azaz az alulról jövő kezdeményezések támogatása szintén üdvözlendő. Legkevésbé egy a szakmához nem értő politikus, vagy egy anyagilag érdekelt lobbi a megmondhatója annak, hogy mire is van igazán szükség. Nagyon tetszik az életszagú megközelítés is, ami szerint amíg nem tudunk nagy projektekbe belevágni, addig apránként a meglévő lehetőségeket aknázzuk ki (kiadatlan üzlethelyiségek, üres gyárépületek és ipari csarnokok, elhagyott természetes vízpartok kihasználása). A meglévő állapot optimalizálásának szándéka is üdvözlendő (bontás helyett újrahasznosítás).

A hozzáállás helyes, csak remélni tudom, hogy Finta Sándor eredményeket fog tudni elérni. Első lépésként összefoghatnának az országos főépítésszel, hogy a Magyar Építészeti Tanács (MÉTA) végre megkezdhesse a működését, és az egyéni lobbikat kiváltva az építész társadalom egységes érdekérvényesítő szervévé és szócsövévé válhasson. A MÉTA és a civilek kapcsolatának kiépítése legyen a következő lépés, így a kettő szemlélet egységesen, hatékonyan fordulhat majd a politika felé, hogy csókolom, ezt szeretnénk Budapesten.

A kép a szerző Budapesttel foglalkozó, bécsi várostervezési diplomájából származó illusztráció
A kép a szerző Budapesttel foglalkozó, a bécsi Technische Universität-re készülő várostervezési diplomájából származó illusztráció. A diploma összegyűjti és kiegészíti a korábban a budapesti Duna-menti témában felmerült javaslatokat, és azokat egységesen tárgyalja, átfogó koncepciót keresve.

A szerkesztő ajánlja

Hutter Marianna

Lázár János: Akit Gyurcsány támogat, az a szememben nem vásárhelyi

A miniszter szerint úgy viselkedtünk, ahogy a Rákosi-diktatúrában volt szokás. A vásárhelyi választásról beszélgettünk.

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.