Ha majd Napvirág végre találkozhat Bentlivel

Varga Attila

2017. február 11., szombat 16:55, frissítve: vasárnap 12:20

Sok szülő szeretne gyermekének egyedi keresztnevet adni. Már a 60-as években havonta tucatjával érkeztek a kérelmek a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetéhez. A 80-as években a televízióban vetített Rabszolgasors című sorozat főhősnője, Isaura kiszabadítására nemcsak gyűjtöttek Magyarországon, hanem komoly keresztnévadási hullám is indult. Most a török sorozatok vetítésének hatása érezhető, évről évre sok, ott hallott név elfogadása iránti kérelmet kap az intézetében működő utónévbizottság, amely eldönti, a javaslatok közül melyek alkalmasak anyakönyvi bejegyzésre.

Bár a magyar utónévlista több mint négyezer darabot tartalmaz, tavaly mégis közel négyszáz kérelem érkezett. Az ötfős grémium tagjai között van nyelvtörténész, szociolingvista, névtanos és stilisztikával foglalkozó szakember is – tudtuk meg Raátz Judittól, a bizottság tagjától. A sok kérelem miatt a bizottság tagjai hetente üléseznek, majd szakterületük szerint vizsgálják az igényeket. Sokszor régi okleveleket, dokumentumokat, történelmi névre hivatkozáskor az Árpád-kori személynévtárt is tanulmányozzák, de a döntések meghozatala előtt történészeket, irodalmárokat, nyelvészeket is bevonnak.

A bizottság szempontrendszerében az a legfontosabb, hogy Magyarországon magyar állampolgárnak csak magyar helyesírással lehet nevet bejegyeznie, illetve hogy fiúnak csak fiúnevet, lánynak csak lánynevet lehet adni. Tavaly száz új nevet jegyeztek be, így anyakönyvi bejegyzésre alkalmas most már többek között a Biana keresztnév, amely a Bianka női név egyre gyakrabban előforduló alakváltozata, Juci, amely a Judit és a Júlia nevek gyakori, önálló alakként is használatos becéző változata. Csak érdekesség, aki ma Magyarországon Judithként írja a nevét, az nem az elfogadott anyakönyvi használattal él. Elfogadott lett a Latífe arab eredetű női név, a Mirona, az anyakönyvezhető görög eredetű Miron férfinév női párja, a japán eredetű női név, a Miu, valamint a Náni, amely az Anna név önállósult becézője, és a magyar névrendszerben a múlt század elején és közepén is előfordult. Elfogadták a Napvirág és a Petrina nevet – utóbbi a Péter férfinév ritka női alakváltozata –, a Raktimá szanszkrit eredetű női nevet és a Szafia arab eredetű nevet is.

Adható férfinév lett az Aziz, amely Mohamed próféta egyik neve, jelentése: az, aki szeretett, kedvezményben részesített, a szanszkrit eredetű Balaráma, a szláv eredetű Dragan, az Ernán, amely a Ferdinánd spanyol Hernando alakjának rövidült formája, a Gábri, amely a Gábor név régi becéző alakja, a Helmond, amely ritka alakváltozata a Helmut férfinévnek.

Eddig csak becézéskor használtuk a Jankót, ez mostantól a János név önállósult becéző változata, és már az Árpád-korban is fellelhető volt. Régi név a Kamill, ám mivel nemzetközileg is egyre gyakoribb a rövid l-lel írt alakváltozat, a Kamil is bekerült a jegyzékbe. Adható név a Levin és a Timoti, mint a már régebb óta anyakönyvezhető Timóteusz rövidült angol alakváltozata. Elfogadott férfi keresztnév lett a Bentli, amely kiejtésben azonos egy luxusautómárkával, angol nyelvterületen gyakori név.

Az utónévbizottság saját szempontjai közül az alábbi alapelveket érdemes még kiemelni. Elismert, maradandó értéket képviselő klasszikus vagy mai ismert magyar nyelvű irodalmi, művészeti alkotásokban szereplő írói fantázianevek bejegyzését akkor javasolják, ha a név a magyar vagy az európai névkultúra valamelyik típusát képviseli, és nem hátrányos a névviselőre. Az utónévlistán szereplő nevek becéző változatai akkor javasolhatóak bejegyzésre, ha az általuk képviselt típusnak már vannak hagyományai névkincsünkben. A nevek többszörös becéző formáit a bizottság nem javasolja, mint Icuska, Katácska, Loncika, Gyuszkó, Misike. A férfinevek becéző formáit csak akkor támogatja a bizottság anyakönyvezésre, ha személynévi használatuk a középkorra nyúlik vissza, és ez hitelesen bizonyítható is. Ilyen a Gergő, a Janó és a Jankó.

 
Hivatalosan senkit sem hívhatnak Bogyónak vagy Babócának
 

A köznévi eredetű és jelentésű fantázianevek esetében akkor javasolják a név bejegyzését, ha hagyománya van a névadásban. Ilyenek a virágnevek nőknek. Raátz Judit elmondta, az utónévbizottság nem fogadta el a Csibécske, Felhő, Eső javaslatokat, ahogyan a könyv- és rajzfilmsorozat hatására gyakran kérelmezett Bogyó és Babóca duót is elutasították. Az sem kívánatos, hogy bárki olyan nevet adjon a gyermekének, amely hátrányos lehet a viselőjére nézve, ilyen a Kopasz, a Betyár, a Táblácska, a Balaton és a Cukorka.

A bizottság tagjai között is vannak viták egy-egy kérelem kapcsán – mesélte Raátz Judit. A Néróval kapcsolatban néhányan felvetették a név történelmi áthallását, de a többség megszavazta, mondván, hogy a világ többi részén is adható nemzetközi név.

A török nevekkel kapcsolatos kérelmek, mint arról fentebb már szó esett, megsokasodtak, ennek a több csatornán bemutatott történelmi sorozatok jelentik az előzményét. A nevek elbírálásánál gyakran kérnek segítséget a török külképviselettől. A pozitív döntéseknek mindig örülnek a szülők, ezért gyakran küldenek fotót az újszülöttről, az egyéves születésnapot torta mellett ünneplő apróságokról, ám visszautasított névadási kérelem esetén volt, aki már panaszos levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

Bodor Ernőék harmadik fiúgyermeküknek az igen ritka Szilamér nevet adták. A Szelemér régi magyar személynév, amely a szül igéből származó szülemér szóból ered, jelentése: ivadék, sarj, leszármazott.

 
Bodor Szilamér
 

A Szilamér a Szelemér alakváltozata, Jókai Mór újította fel A bálványosi vár című regényében. Azt mondják, környezetükben voltak, akik meglepődtek a nagyon ritka keresztnéven, de hamar elfogadták azt. Aki manapság egy játszótéren hallja gyermekek nevét, nem fog meglepődni az alábbi összegzés kapcsán. Hazánkban 2010-től az újszülötteknek adott leggyakoribb nevek a fiúknál a Bence, Máté, Levente, Dávid, Balázs, Ádám és Milán, a lányoknál a Jázmin, Anna, Hanna, Nóra, Zsófia és Boglárka.

Az anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke ma már az interneten is fellelhető. Lányoknál adható az Alma, az Ajándék, az Androméda, a Balzsam, a Barack, a Búzavirág, a Dolorita, a Fahéj, a Hófehérke, az Immakuláta, az Olimpia és a Skolasztika keresztnév is. Fiúknál az Acél, az Aladdin, az Andzseló, Arzén, Brájen, Cézár, Denisz, Fortunátó, Frodó, Herkules, Kolumbusz, Lüszien, Manó, Marcselló, Napóleon, Odisszeusz, Robinzon, Ulászló, Volfram, Vulkán és Zeusz.

Ízlések és pofonok, ahány ház, annyi szokás – tartja a szólás. Vajon a hivatalos listán szereplő nevek között vannak olyanok, amelyeket senki sem visel? – tehetné fel a Volfram, Napóleon, Zeusz keresztnevű személlyel még sosem találkozó ember a kérdést. Bizonyára. A valós névfelvételekről az utónévbizottságnak nincs visszajelzése.

A szerkesztő ajánlja