Amerikát is meghódította a kis ceglédi szeszfőzde

MNO

2016. augusztus 20., szombat 10:10

Hiába volt a rengeteg újítás, a nagy népszerűség, a területet uraló állami vállalat nem volt partner. A Magyar Nemzet 1966. augusztus 13-i számából.

2015. augusztus 25-ével új sorozatot indított az MNO. 1938-ban ezen a napon jelent meg a Magyar Nemzet első száma, s ebből az alkalomból múltidézésbe fogtunk. Keressék a 77, illetve 50 évvel ezelőtt megjelent cikkeket az MNO-n! Hetente többször is jelentkező válogatásunkban riportok, publicisztikák, interjúk, hírek sorakoznak majd az adott időszak számaiból, bepillantást engedve nemcsak a korba, de az azt bemutató Magyar Nemzet szellemiségébe is.


 

A diadal árnyékában

Ezt írta a Magyar Nemzet
További bejegyzéseinket itt olvashatja.

Egy kisüzem sikerei és viszontagságai

A címet, majdnem teljes egészében, tudatosan kölcsön­zőm Remarque-nak, a francia nevű német írónak világsi­kert aratott regényétől. A má­sodik világháborúban játszódó történet nagyon rokonszenves hősei ugyanis azonkívül, hogy erejükhöz, lelkialkatukhoz, jellemükhöz mérten mindent elkövetnek a megszálló fasisz­ták ellen, szinte a könyv min­den lapján, amint ezt lehető­ségeik engedik, amikor csak tehetik, calvadost isznak ott, a diadalív és a halál árnyékában. Rengeteget és jóízűen. Úgy, hogy összefutott a nyál a szánkban. Még egy kicsit irigykedtünk is. Amiért, lám, nekünk „be kell érnünk” egy­szerű kecskeméti barackkal. A franciák bezzeg, ott, Párizs­ban…

Ám, mit tesz isten, illetve a Pest megyei Szeszipari Válla­lat ceglédi főzdéje?! Húsz év­vel a háború után telirakja az ország kirakatait calvadosszal. Amiről csak ekkor derül ki, hogy nem egyéb almapá­linkánál. De ettől még ugyan­úgy fogy, mint párizsi kollé­gája. Akárki találta ki, jól ki­találta. Hátha még Remarque könyvét is újra kiadták volna mellé!

Hagymamentők

Az ötlet fogott meg. Az újat éreztem meg benne. A nekünk újat... A gyártásnak és kereskedésnek egy olyan, jó ér­telemben vett együttes fogását, amelyet egyrészt kénye­lemből, másrészt félreértelme­zett ideologizálásból hosszú időn keresztül nem alkalmaztunk, és mint utóbb kiderült: megsínylette, nagyon is nél­külözte népgazdaságunk.

Másodszor a legutóbbi Bu­dapesti Nemzetközi Vásáron juttatták eszembe magukat a ceglédiek. Új módon szárított zöldségféléikkel díjat nyertek.

Harmadszor Nádudvaron bot­lottam beléjük. A Vörös Csil­lag Kossuth-díjjal kitüntetett elnöke dicsérte őket. Amiért – a konzervesekkel együtt – megvásárolták tőle a szövet­kezet jéggel vert, nekik már semmire se jó hagymatermé­sét. Amelynek pusztulása fö­löttébb elkeserítette a tagsá­got, érthető tehát nagy örö­mük a dolgok ilyetén fordu­latán.

Három a magyar igazság; az is érthető ezek után, ha kí­váncsi lettem, látni akartam, mi történik ott, Cegléden?

Az üzem kívülről, a város legszélén, szemben a kenyér­gyárral, semmivel se mutat többet, mint bármelyik másik főzdéje az országnak.

Az erjedő barack és szilva szaga messzire szállna, ha nem borítaná nylontakaró a jókora medencékben. Ez még a régi, jól ismert kép. Az új arra, hátrább kezdődik. Túl a régi főzdén, a kazánházon, az irodán. Ahol asszonyok fürge ujjai, meg néhány újonnan szerkesztett, vagy évekig el­fekvő készletből (mint a két német hagymaszárító, amely 15 évig hevert a Derekegyházi Állami Gazdaságban ebek harmincadjára), vagy más célra született, és itt átalakított gép között a nádudvariak hagy­májának mentése folyik.

Odüsszeuszi kalandozások

Nem kérdeztem, hogyan szü­letett az ötlet a különböző zöldségfélék, gyümölcsök szá­rításának magyarországi alkal­mazására. Éppoly felesleges­nek éreztem ugyanis, mintha Irinyi Jánostól kérdezte volna meg valaki, hogyan jutott eszébe a gyufát feltalálni. Láttam a keménypapír ládát és a tízkilós nylontasakokat, és láttam rajtuk a cím­zést: Böhm, Hamburg; NGM, Hamburg; ACP, Glasgow; Schulze, Nürnberg; Agricultural and Chemical Products, London; és utazik a hagyma, petrezselyem, zöldbab, torma, cseresznye, barack, paprika szállítmány Lipcsébe, Fjalkingébe, sőt még Amerikába is innen Ceglédről, ebből a nem is olyan régen még semmi kü­lönöset nem tudó kis szesz­főzdéből.

Ha kérdezni nem is kérdez­tem, azért gondolkoztam a dolgon. És azt hiszem, nem já­rok messze az igazságtól, ha az új első jelét abban vélem felfedezni, amikor Grosz Sándort, 12 évi odüsszeuszi kalandozások után, miközben volt gazdasági vezető a faipar­ban, a zöldségfeldolgozásnál és a vasiparban (a vas- és acél országa voltunk akkor!), 1957-ben kinevezték a tönk szélén álló ceglédi szeszfőzde élére. Vissza a szakmájához! Amihez gyerekkora óta értett. Még az édesapjától tanulta, Hernádvécsen. Ott született ugyanis, 1907-ben. Kerek félévszázados fennállásának jutalmaként is felfoghatta tehát a ceglédi ki­nevezést. Nem lett hálátlan. Hét em­berrel kezdte, ma ötszáz ceglé­dinek – főleg nőnek – ad munkát az üzem. Amire aligha ismer rá, aki régen látta. Új épületek, új gépek – állami pénz, állami beruházás nélkül – pusztán önerőből. 1965-ben, tavaly kapott először három­millió forintot, amelyből fel­építtette a második szárító üzemet.

Ha egy üzlet menni kezd...

Ő 59 éves, de alig tudom kö­vetni az esőtől iszamos ceglédi homokon. Kitágultak a kis­üzem falai, határai. És amíg flaszterhoz, villamoshoz szo­kott lábam lázong a rögtönzött túra ellen, úgy frissül, fordí­tott arányban figyelmem sza­vai nyomán, amelyek egy új nagyüzem kontúrjait rajzolják a ceglédi határra. Mert ha egy­szer egy üzlet menni kezd!...

Ez pedig menne, nagyon menne. Szinte az az érzésem, úgy kell visszatartani.

Nevet, kicsit keserűen. Ak­kor még nem értem.

Saját javítóműhelyük tart­ja rendben a teherautó- és traktorparkot és itt gyártják az új szárítóüzem jugoszláv gépeihez az itthon újított alumíniumtálcákat, az eredeti, nyomban eltört facserények helyett, akár a sárgarépa kockázót, vagy egyéb gépeket.

Minden poszton egy-egy ki­tűnő szakember. Itt Kiss bá­csi, az irodán Fehérvári igaz­gató, vagy Kolek úr, a min­denese, a nagykőrösi főzdében Szőllősi, a tápiószőlősiben Szücs főzdevezető. Mert Grosz Sándor közben egész Pest me­gye szesziparának gazdája lett. És jeléül ennek, a kis Tápiószőlősön is 30 asszony válogatja, pucolja a – hagy­mát. Amit soha azelőtt ezen a vidéken nem csináltak.

Ez is elgondolkoztat. Kivált, amikor megtudom, hogy nem csak Nádudvarról, de még Makóról is Cegléden „gyógyul” valutává a gombától megbetegedett, áthatóan étvágygerjesztő, világszerte hí­res növényünk.

A ceglédi szeszfőzde, pa­tika tisztaságú (a tisztaságot egyébként már másutt is, min­denfelé észre kellett vennem!) palackozójában végképp felde­rülök. Grosz pedig végképp el­komorul.

Kinek jó?

Vidámságom oka, hogy itt végre látom azokat a nagyon ízléses cserepeket, kulacsokat, kancsókat, amelyeket pálinká­val, valódi kisüstivel töltve, ma már úgy keres a külföldi vendég. Keres, de nem mindig talál. Ez viszont Grosz Sándor rossz kedvének legfőbb oka.

A likőripari vállalat másfél éve akadályozza a palackozás fejlesztését. Csak itt, Ceglé­den. Pedig másutt, más válla­latok is palackoznak az ország­ban.

Kérdem, mi a torzsalkodás oka? Mert ez most már érdekel. Ez olyan dolog, amit meg kell kérdezni

A válasz meglepő. Aszondja, hogy a Pest megyei Szesz­ipari Vállalat tanácsi fennha­tóság alatt működik. Köteles tehát áruját az állami ipar rendelkezésére bocsátani. Il­letve egész pontosan engedé­lyét kérni. Illetve még ponto­sabban csak rajtuk keresztül bonyolíthatja üzleteit.

Vagyis magyarán: Cegléden dolgoznak, újítanak, kitalálnak egy csomó dolgot, amiből egy csomó embert eltartanak Bu­dapesten, az állami vállalat központjában.

Mintha hirtelen még hűvö­sebb lett volna az egyébként is hűvös augusztus. Pedig nem is az idei, hanem egy régi rossz augusztus szele csapott meg a patika tisztaságú palac­kozóban.

Ki őrzi, kinek lehet jó az a módszer, hogy a ceglédi főzde termékeit előbb az állami vállalatnak kell számláznia, hogy az újabb papírtengeren továbbvitorláztassa az árut rendeltetési helyére? És mindezt a világ egyik papírban leg­szegényebb országában!

Grosz Sándor kinyit egy ku­lacsot, és tölt a calvadosból. Koccintunk és iszunk. Az az érzésem, csak azért, hogy fel­tett kérdésemre ne kelljen vá­laszolnia. Úgy érzem, kínos neki. Nem értem.

A diadal árnyékában? ... Az árnyékot nem ő – újítot­ta!

Csillag István (1966. augusztus 13., 5. oldal)

 


Válogatta: Bittner Levente
Észrevétele, javaslata van? Ossza meg velünk, írjon a bittner.levente@mno.hu címre!

Legolvasottabb cikkek

A szerkesztő ajánlja

Molnár Csaba

176 millió kamera kereszttüzében: a kínai Nagy Testvér mindenkire odafigyel

Az, ami Orwell idejében még disztópiának tűnt, a mindent látó kamerának hála szép lassan valósággá válik.

Pethő Tibor

1938. augusztus 25. – 2018. április 11.

Elhallgatni nem fogunk. Várunk, reménykedünk, imádkozunk. Mert lehet egy újságnak bárki is a tulajdonosa, azt pontosan tudjuk, hogy a mi igazi „gazdánk” az olvasó.

Stier Gábor

Szomorú búcsú Eraszt Fandorintól

Borisz Akunyin húsz év után nemcsak világhírű regényhősét, hanem a kilencvenes években az orosz jövőről szőtt álmait is eltemeti.

Lakner Dávid

Lajcsika, ha te mindig játszol, miből éltek?

Inkey Alice Szőts Istvánról, Latinovits jókedvéről és Kosztolányi Dezső fekete pöttyös nyakkendőjéről.