Beáztak a kábelek, elmaradt az időjárás-jelentés

MNO

2016. július 4., hétfő 07:01

2015. augusztus 25-ével új sorozatot indított az MNO. 1938-ban ezen a napon jelent meg a Magyar Nemzet első száma, s ebből az alkalomból múltidézésbe fogtunk. Keressék a 77, illetve 50 évvel ezelőtt megjelent cikkeket az MNO-n! Hetente többször is jelentkező válogatásunkban riportok, publicisztikák, interjúk, hírek sorakoznak majd az adott időszak számaiból, bepillantást engedve nemcsak a korba, de az azt bemutató Magyar Nemzet szellemiségébe is.


 

Medárd bosszúja: a Meteorológiát elnémította az eső

Ezt írta a Magyar Nemzet
További bejegyzéseinket itt olvashatja.

Csütörtök hajnalban kelle­metlen meglepetés érte az Or­szágos Meteorológiai Intézet hírközlési osztályának ügyele­tes munkatársait. Amikor a rádió 4.45 órakor kezdődő adá­sára telefonon kellett volna eljuttatni az első időjárási je­lentést, kiderült, hogy az inté­zetnek nincs telefon-összekötte­tése a külvilággal. Nyilvánvaló volt, hogy az esőzés okozta ká­belbeázás miatt némák a tele­fonvonalak.

Az ország közvéleménye ha­marosan értesült a Meteoroló­giai Intézetnél bekövetkezett műszaki hibáról, mert a rádió a reggeli hírek közvetítésekor közölte: nem tájékoztathatja a hallgatóságot a medárdos időjárás pillanatnyi helyzetéről, sem arról, hogy milyen a Ba­laton hőfoka, hány fokot mér­tek Győrben vagy a keleti or­szágrészben, hol esik az eső, vagy hol felhőtlen az égbolt, s egyáltalán javul-e az időjárás vagy romlik.

Aki nem hitt a fülének és megpróbálta telefonkészülékén tárcsázni a Meteorológiai In­tézet általánosságban ismert számát, a 353-500-at, tapasz­talhatta, hogy állandóan fog­laltat jelez a szám.

Pedig készen állt már az in­tézet hírközlési osztályán a hajnali prognózis is, amit a rá­diós munkatársak jelentéseiből állítottak össze. A hírközlési osztály egyik munkatársa gyors ötlettel megragadta a rá­dió hajnali adásának szánt el­ső jelentést, a cédulával ki­ment az intézetből azzal, hogy megpróbál egy utcai telefonfülkéből beszélni a rádió hír­osztályával. De néma volt az első utcai készülék is. A me­teorológus azonban nem adta fel a harcot: telefonállomás-kutató útra indult. Az egyik budai eszpresszóban tárt ajtót talált, mert a kora reggeli nyi­tásra éppen takarítottak. Ez a telefonállomás szerencsére nem volt zárlatos.

Időközben a Meteorológiai Intézet ügyeletes munkatársai mindent elkövettek, hogy a megszokott munkában ne tör­ténhessék újabb fennakadás. Hét órakor még nem adhattak országos helyzetképet az idő­járásról, de segítséget kaptak a Ferihegyi repülőtértől, ahol az intézet megfigyelőállomása az Országos Meteorológiai In­tézet központjával párhuza­mosan, ugyanazokat a rádió­jelentéseket fogja fel külföldről és telexgépeken szintén veszi Európa és a nagyvilág időjá­rás-jelentéseit. Egy meteoroló­gus gépkocsiba ült, Ferihegyre hajtatott, s onnét továbbította – természetesen későbbi órák­ban – a jelentéseket, többek között a siófoki obszervatóriu­mét a Balaton időjárásáról.

Szabó József (1966. július 1., 5. oldal)


Válogatta: Bittner Levente
Észrevétele, javaslata van? Ossza meg velünk, írjon a bittner.levente@mno.hu címre!

A szerkesztő ajánlja

Vékony Zsolt

Egy szemérmes és roppant energikus ember – hetvenéves Cserhalmi György

Bár az utóbbi években több lesújtó dologgal is szembe kellett néznie, továbbra is kiemelkedő ikonja a magyar színjátszásnak.

Molnár Csaba

Az amerikai elnökválasztást befolyásoló orosz trollok mindennapjai

Tizenhárom orosz a Facebook és Twitter segítségével dróton rángatta az amerikai választók tömegeit.