A Petőfi-kötetért adták a legtöbbet

TK

2012. április 14., szombat 19:11, frissítve: szombat 21:41

Élénk gyűjtői érdeklődés mellett, sok szép licittel, kiemelkedő leütésekkel tartották a Szőnyi Antikvárium szombati árverését. A csaknem hatszáz tételes anyag nagy része elkelt, és a tételek alig húsz százaléka maradt vissza.

Tizenhárom alkalommal koppant a kalapács százezer forint felett, és több tétel is megközelítette ezt az összeget, s végzett 80-95 ezer forinton.

Ahogy számítani lehetett rá, a legtöbbet a két egybekötött, egyenként is nagyon ritka Petőfi első kiadásért adtak. A 300 ezer forintról indított tételben a János vitéz 1845. március 6-án megjelent fűzött példánya és A helység kalapácsa 1844. október 27-i kiadása szerepelt. Többen és hosszan licitáltak rá, végül egy ismert gyűjtő vitte el, aki megadta érte a 640 ezer forintot.

Sokan pályáztak Vörösmarty Mihály Zalán futásának 1825-ös első kiadására is. Ez a kötet hozta meg Vörösmartynak 25 éves korára az országos ismertséget, és e mű megjelenésétől számítják a magyar romantika kezdetét. A korszakalkotó kötet 200 ezer forintról 410 ezerre jutott.

Batsányi János a felvilágosodás, a nyelvújítás és a magyar irodalom vezéralakja volt. Verseinek 1827-es, első gyűjteményes kiadását 80 ezer forintról licitálták 190 ezer forintra.

Több mint tízszeres áron kelt el Karinthy Frigyes verses kötetének Gellért Oszkár számára dedikált példánya. Az 1929-es elsőkiadású Nem mondhatom el senkinek kötetet 15 ezer forintra árazták, és 160 ezer forinton ütötték le. Ennél is nagyobb, húszszoros licitemelkedést ért el a Mindszenty József aláírását őrző, 1969-ben Rómában kiadott újszövetségi Szentírás. A verseny 3 ezer forinton kezdődött érte, és 60 ezer forinton végződött.

Irodalmi kuriózum a Hamlet első magyar fordítása, „Kazinczy Ferentz 'kül-földi játszó színje' első kötetének első darabja, Hamlet, Shakespeare és Schröder után” 30 ezer forint helyett 105 ezret adtak érte.

Megadták a 400 ezer forintot Hunfalvy János és Ludwig Rohbock Magyarország és Erdély eredeti képekben című, több mint kétszáz acélmetszetet tartalmazó háromkötetes munkájáért.

Parádés atlasz a magyar polihisztor Görög Demeter 1802 és 1811 között Bécsben megjelent műve, a „Magyar Átlás az az Magyar, Horvát, és Tót országok Vármegyéji, s Szabad Kerületei és a határ-őrző Katonaság Vidékinek közönséges és különös Tábláji”. A 150 ezer forintról indított tétel 230 ezerig ment fel.

Sokat adtak egy 1865-ös Arcképekkel és életrajzokkal díszített albumért, a Magyar Hírmondó és a Magyar Művészet folyóiratokért, a Hotel Dunapalota-Ritz Fodor József, Kassák Lajos, Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond által aláírt menükártyájáért, a Magyar Függetlenségi Nyilatkozatért és más, 1848-49-es röpiratokért.

Forrás: MTI

A szerkesztő ajánlja

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.