Ficóék nem gondolják komolyan?

BL

2012. május 2., szerda 14:34

Nem tervezi a leszakadó régiók és főként Dél-Szlovákia gazdasági és infrastrukturális felzárkóztatását Robert Fico kabinetje – állítja a Magyar Koalíció Pártja (MKP), amely szerint ennek nyilvánvaló bizonyítéka, hogy hiányoznak az ezt irányzó elképzelések az új kormányprogramból.
A beolvasztás csendes politikáját választotta a szlovák kormány a következő évekre – reagált Berényi József, az MKP elnöke a kormányprogramra.

Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke szerdai nyilatkozatában elmondta: kétségbe vonhatónak tartja a kormány őszinteségét, mivel míg az az egyik oldalon a régiók közt tapasztalható különbségeket a legkomolyabb problémák között említi, másrészt viszont csupán a kormányprogram legutolsó fejezetében taglalja a régiófejlesztést. „A hátrányos helyzetű régiók gondjainak megoldását valójában a kormány nem is gondolja komolyan, vagy ha igen, akkor ez számára a legkevésbé fontos terület” – mutatott rá Farkas Iván.

Az MKP szerint a pénteken nyilvánosságra hozott kormányprogramban egyetlen – a regionális különbségek enyhítését célzó – konkrét eszköz kerül említésre, ez pedig a Pozsonyt Kassával összekötő autópálya építésének a befejezése. „A D1-es autópálya azonban északon halad, vagyis Dél-Szlovákia leszakadó, hátrányos helyzetű térségeinek fejlesztéséről ez a kormány is megfeledkezett” – mondta el a kormány tervei kapcsán Farkas Iván. Rámutatott: fájó pont, hogy a kormányprogramból kimaradt az R2-es és R7-es déli gyorsforgalmi utak megépítésének terve, mint ahogy több más – a déli régiók felzárkóztatását célzó – konkrét elképzelés is.

Farkas Iván a kormányprogram infrastrukturális fejlesztéseket érintő terveivel összefüggésben elmondta: az MKP számára elfogadhatatlan a vasúti szárnyvonalak megszüntetését célzó bármilyen elképzelés is, mert ez az egyébként is hátrányos helyzetben lévő déli régiók számára a leszakadás újabb – a munkanélküliség növekedésével és a régióból való elvándorlással járó – fokozatát jelenthetné. „A további leépítés helyett inkább a regionális vasúti személyszállítás megyei önkormányzatok hatáskörébe való átruházását tartjuk elképzelhetőnek” – jegyezte meg Farkas Iván. Rámutatott: Robert Fico első kormányának tervei még egy ilyen elképzelés megvalósítását irányozták elő 2013-tól.

Robert Fico kabinetjének munkahelyteremtő tervei az MKP szerint ugyan tartalmaznak jó elképzeléseket, ám kérdéses, hogy azok gyakorlati hozadékai elérik-e a leginkább rászoruló régiókat. „Értékeljük, hogy a munkahelyteremtő beruházások állami ösztönzésénél csökkenteni akarja a kormány a beruházások alsó határértékét, de hiányoljuk, hogy az állami ösztönzést nem a kimagasló munkanélküliséggel sújtott járásokban valósítják meg” – mondta el Farkas Iván. Hozzáfűzte: sok esetben még a járások területén belül is nagy különbségek tapasztalhatók, ezért a munkahelyteremtés állami ösztönzését kistérségi szinten kellene megvizsgálni és megvalósítani. A kormány elképzelése viszont csupán a kis- és közepes vállalkozók támogatásánál veszi figyelembe a regionális elvet – mutatott rá.

„Mindent egybevetve a kormányprogramban hiányoljuk a gazdasági növekedés elérésének konkrét eszközeit csakúgy, mint a munkahelyteremtés és a régiók között egyre mélyülő különbségek csökkentésének konkrét elképzeléseit” – összegezte a Magyar Koalíció Pártjának alelnöke.

Forrás: MTI

A szerkesztő ajánlja

Kuthi Áron

Nincs pénz a magyar múlt megmentésére

Nem csak templomokból áll az épített örökség a Kárpát-medencében. A megőrzésre a végtelen mennyiségű pénz is kevés volna.

Koncz Tamás

Méregdrága nyári elittábor a kormánytagok gyerekeinek

Kerényi Imre miniszterek trónörököseit várja a vörösberényi kolostorba, hogy ott körtáncot lejtsenek, és római stílusú hadi bemutatót tartsanak.

Vég Márton

Az Iraki Kurdisztánból származó negyvenéves Ismael jól érzi magát Magyarországon

A vámosszabadi befogadóállomáson élő férfi egy kicsit beszél magyarul, és nem akar továbbutazni Németország felé. Riport.

Pethő Tibor

Jolika, az ÁVH keblein nevelkedett, gépírónőből lett belügyes nagyasszony

Császárné Lábass Jolán jelképpé nemesült. A képmutatás, a szembenézés kudarcának jelképévé.