A titokzatos szervezet, amely vigyáz a sajtó szájára

2017. szeptember 13., szerda 18:36, frissítve: csütörtök 11:31

A sokak által D-Notice-ként ismert szervezetet 1912-ben hozta létre a brit kormány, a sajtót és a nemzetbiztonsági szerveket összekötő, cenzúrafunkciót is ellátó rendszer a mai napig működik. A titokzatos szervezet egykori vezetője, Nick Wilkinson ellentengernagy nyilatkozott lapunknak.

– A D-Notice célja, hogy kényes információk sajtómegjelenését akadályozza meg. Hogyan fér össze ez a brit demokráciában a sajtószabadság eszményével?
– A D-Notice tanácsadói szervezet, ezért a szerkesztőségeknek nem tilthatja meg, hogy a megszerzett információt közzétegye. Tevékenysége pedig politikai ügyekre nem, csak nemzetbiztonsági kérdésekre terjed ki, az átláthatóságot biztosítja, hogy a bizottságban jelen vannak a média és a civil szervezetek képviselői is. Ezért aztán a brit közvélemény önkéntesen vállalt öncenzúraként kezeli a D-Notice esetleges fellépésének következményeit.

– Hogyan látja, a közösségi portálok, a civil újságírás korszakában a szervezet el tudja látni eredeti funkcióját?
– 2005-ben adtam át az elnöki széket, azóta rengeteg minden megváltozott. Az irányításom idején a bizottságot elsősorban az északír terrorizmus és a szeptember 11-ei merénylet foglalkoztatta, ma viszont már a tevékenység nagy részét a beszivárgó iszlám terrorizmus köti le. És valóban, közben folyamatosan változik a sajtó is. Az internetes média térhódítása miatt már az én vezetésem idején felvettük a kapcsolatot a netszolgáltatókkal, hogy bizonyos információk terjedését befolyásolni tudjuk. Azóta ez újabb szintet lépett, ma már a Google és egyes közösségi portálok képviselői is a bizottságban ülnek, a kapcsolattartás így intenzívebb lett. A technikai forradalom miatt azonban ma már így is képtelenség meghatározni, hogy hol milyen információ jelenik meg, és az miként terjed tovább. Ezért a D-Notice bár ugyanúgy működik, alkalmazkodik a változó környezethez. A korábbi, beavatkozást előtérbe helyező politika helyett inkább az oktatást és a felvilágosítást helyezi előtérbe.

Névjegy

Nick Wilkinson nyugállományú ellentengernagyot harminckilenc év szolgálat után, 1999-ben a D-Notice bizottságának titkári posztjára jelölték ki. A brit testület történetét 2009-ben írta meg, a Titkok és a Média – Az Egyesült Királyság D-Notice rendszerének hivatalos története című könyvet nagy sajtóvisszhang övezte, ugyanis több, korábban titkosított akta elsőként látott benne napvilágot.

– Ez mit jelent pontosan?
– A szervezet elsősorban szerkesztőket, vezető újságírókat tájékoztat arról, hogy a birtokába került, nemzetbiztonsági szempontból kényes információt miként kezelhetik úgy, hogy azzal ne tegyenek kárt. Bemutatják nekik például, hogy egy terrorista sejtről szerzett információ közlése milyen rendőrségi, titkosszolgálati háttérmunkát tehet tönkre. A D-Notice kapcsolatban áll a rendőrséggel is. Előfordulhat, hogy egy-egy eredménynek a kelleténél nagyobb sajtóvisszhangot adnának, és arra is figyelmeztetni kell őket, hogy vannak újságírók, akik információért megvesztegetik a nyomozókat. Mindkét eset súlyos nemzetbiztonsági kockázatot hordoz magában.

 
Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet
 

– A sajtó és a hatóságok mellett a D-Notice a közvélemény tájékoztatásában is részt vesz?
– A D-Notice egy komplex kormányzati tájékoztatási program részeként működik, amelyben a lakosság tájékoztatását elsősorban a rendőrség látja el. Részben arra biztatják a lakosságot, hogy a környezetükben észlelt, szokatlan jelenségeket jelentsék nekik. Célzottan kommunikálnak a brit muszlim közösségekkel, amelyek a terrorista sejtek toborzásának első számú célpontjainak számítanak.

– Ez azt jelenti, hogy például újságfelhívásokban, plakátokon buzdítják a muszlimokat arra, hogy működjenek együtt a rendőrséggel?
– Bár ez nem titkos tevékenység, ennél jóval finomabb eszközöket alkalmaznak. Ha kiplakátolnák Londont ilyen célzott üzenetekkel, az együttműködéstől azok is megijednének, akiknek egyébként valóban lenne mondanivalójuk. A muszlim közösségekben ez bizalmatlanságot gerjesztene, márpedig ők bizonyára most is tartanak a beépített informátoroktól. Ugyanakkor a Nagy-Britanniában élő iszlám hívek több mint kilencven százaléka elítéli az erőszakot, és ugyanúgy félnek a terroristáktól. A muszlim lakossággal a rendőrség közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, felhívják őket telefonon vagy bekopogtatnak az ajtajukon. Elbeszélgetnek velük, megkérdezik tőlük, hogy tapasztaltak-e valami szokatlant a környezetükben, például éreztek-e változást a helyi imám tanításában.

– Mi a helyzet a muszlim hírportáloknál, közösségi oldalaknál dolgozó médiaszakemberekkel? Velük a D-Notice veszi fel a kapcsolatot?
– Több ilyen sajtótermék is létezik Nagy-Britanniában, ők azonban a D-Notice bizottságában nincsenek jelen. Részben azért, mert a terület inkább a belbiztonsági szervekhez, az MI5-hoz és a GCHQ-hoz [Government Communications Headquarters, az Egyesült Királyság egyik titkosszolgálata] tartozik. Ők részben titkos, részben nyílt módszerekkel működnek együtt muszlim szervezetekkel, közben figyelik az iszlám médiát. Ez a tevékenység egyébként kiemelt figyelmet kap, és jó stratégiának bizonyul. Nagy-Britanniában a lakosságnak hozzávetőlegesen öt százaléka muszlim hívő, magas számuk ellenére azonban jóval kevesebb terrorcselekmény történik, mint például Franciaországban vagy Belgiumban. Ez a brit elhárítás filozófiájának sikere. Míg ugyanis például a spanyol gyakorlat inkább a terroristasejtekre koncentrál – megfigyelik őket, és csak a merénylet előtt lépnek akcióba –, a brit szervek szélesebb perspektívát alkalmaznak. Nagyobb gondot fordítanak az információgyűjtésre, a látószögükbe került kulcsfigurákat pedig csendben, folyamatosan próbálják kiszűrni.

– Magyarországon aligha képzelhető el, hogy a lakosság szélesebb körben együttműködjön rendőrségi, belbiztonsági szervekkel. Nagy-Britanniában az ilyen tevékenység nem minősül besúgásnak?
– Más a történelmi tapasztalat. Nálunk nem volt politikai rendőrség, más jelentést hordoznak a titkosszolgálat, a belbiztonság fogalmai. A bűnözők körében persze az együttműködés besúgásnak minősül, az átlagember esetében azonban ez jól felfogott érdek. A muszlim lakosság talán gyanakvóbb, de többségük megérti: ha a jövőben is jólétben akarnak élni, ahhoz az országban biztonságnak kell lennie.

– Mi a helyzet azokkal a muszlimokkal, akik csak most érkeztek az országba egy teljesen idegen kultúrából?
– Nagy-Britannia helyzete szerencsés, hiszen mire hozzánk elérnek a menekültek, már számos országon áthaladnak. Közben azonosítják, megszűrik őket. A brit és a francia hatóságok között például napi szintű az együttműködés, kiváló az információmegosztás. Ez egyébként a brexittel kapcsolatos fő aggály. Miután Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, a biztonsági együttműködés az európai országokkal veszíteni fog hatékonyságából, ami a terrorizmus miatti kockázat növekedéséhez vezet majd.

– Aktív éveinek nagy részét újságírók, szerkesztők között töltötte. Mi a véleménye a brit sajtó állapotáról?
– A gazdasági folyamatok miatt a sajtó súlyos veszteségeket szenvedett. Ahogy ritkulnak a hirdetések, a kiadók folyamatos költségcsökkentésre kényszerülnek. Olyan nagy múltú napilapok, mint például a The Independent, kénytelenek voltak feladni nyomtatott kiadásukat. Egyre csökken a betölthető állások száma, sok újságíró ezért más területeken, például pr- és marketingügynökségeknél próbál szerencsét. Aki a szakmában marad, kénytelen alkalmazkodni a közösségi portálok, a Facebook és a Twitter formai és stilisztikai sajátosságaihoz, ami kényelmetlen kompromisszumokat követel meg. Ez utóbbi persze nem csak a sajtóra, a politikusokra igaz. Gondoljunk csak Donald Trumpra, aki részben a Twitteren politizál – nevetséges, de ez van. Ebből következik, hogy az időigényes háttérmunkát, hosszas nyomozást igénylő cikkekre, melyek a D-Notice munkáját elsősorban érintik, nincs igény, számuk drasztikusan visszaesett. Ezért ha azt kérdezi, hogy tizenöt éve vagy most jobb olvasni a brit sajtót, azt kell mondjam, hogy a múltban határozottan jobb volt. 

 
Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet
 

– Nem gondolja, hogy a közvélemény gyászos állapota miatt a politika is felelős?
– Az Egyesült Királyságban a politikus megítélése jóval rosszabb, mint az újságíróké. Ez ugyanakkor globális jelenség, a világ legtöbb részén a politika hitelességén csorba esett. Ennek hátterében szerintem egy alapvető ellentmondás áll: a felgyorsult globalizáció nacionalista érzelmeket gerjeszt, ami nem összeegyeztethető a liberális piacgazdaság törvényszerűségeivel. Ezt az ellentmondást a politikai elit nem képes feloldani. Ennek egyik következménye Donald Trump megválasztása, aki az Egyesült Államok elnökeként a globális piacgazdaság ellen lép fel. Ezt a nézetet ráadásul nemcsak az Egyesült Államokban, de Nagy-Britanniában is sokan osztják. A brexitben is ez a fajta nacionalizmus jelent meg, de Európa nagy részén szintén gondolkodnak az emberek.

– Mi a feladata ebben a helyzetben a sajtónak?
– Úgy gondolom, hogy a világ következő nagy konfliktusát az egyre mélyebb vagyoni különbségek okozzák majd. A gazdagok vagyona egyre nő, sőt már a világ leggazdagabbjai és a jómódúak közötti különbség is kimutatható. Közben ott van az egyre növekvő szegénység, a középosztály pedig szinten mindenhol válságban van. Előbb vagy utóbb a tömegek megelégelik ezt. Nagy-Britanniában egyre jobban foglalkoztatja az embereket a téma, a brexitre is sokan úgy tekinthetnek, mint a növekvő anyagi, társadalmi különbségek elleni lázadásra. De említhetném Magyarországot is. A családom egy része itt él, ezért évek óta rendszeresen utazom ide. Az idő során feltűnt, hogy egyre több gazdag embert látni Budapesten, miközben a város összképe mintha folyamatosan romlana. Ez egy sor kérdést vet fel. Hova tűnik el a befizetett adó? Megvalósul a közös teherviselés? Vajon a leggazdagabbak is fizetnek adót? Itt jelenik meg a sajtó szerepe. Az újságíróknak ezekre a kérdésre kell keresniük a választ. Nemcsak a politikusokra kiterjedően kell dolgozniuk, a gazdasági szférát is ellenőrizniük kell. Minél több információt kapnak a korrupcióról, a tisztességtelen gazdasági folyamatokról az emberek, annál jobban követelik meg a javak igazságos elosztását.

D-Notice

A teljes nevén Defense and Security Media Advisory Notice (DSMA-Notice), magyarul Védelmi és biztonsági média-tanácsadási jelentés rendszere 1912-ben jött létre az Egyesült Királyságban. Célja, hogy a minősített információkat visszatartsa a sajtómegjelenéstől, illetve hogy tájékoztassa a sajtót a publikálás következményeiről. A testület ugyanakkor nem adhat utasítást. A D-Notice csúcsszerve a bizottság, ebben a brit fegyveres erők és titkosszolgálatok, illetve a legfontosabb sajtóorgánumok és internetszolgáltatók képviselői vannak jelen.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.