Hol áll a Wass Albert-ügy?

Elakadt perújrafelvétel

2004. május 9., vasárnap 12:02

Wass Albertet és édesapját, Wass Endrét egy 1940. szeptember 23-án történt esemény miatt ítélték halálra 1946-ban, kizárólag tanúvallomások alapján. Wass Albert és felesége egybehangzón állítja, hogy az író az adott napokon nem tartózkodott otthon.
Wass Albertet 1946-ban in absentia halálra ítélte a román népbíróság. A vád ellene: felbujtás négy személy meggyilkolására.
Wass Albert a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom oszlopos tagja, a Baumgarten-díj (1940. január), a Magyar Irodalompártoló Társaság díjának nyertese (1944. január), a kolozsvári református egyházkerület főgondnoka (1934–1944), a kolozsvári egyetem díszdoktora – csak találomra szemelvényezve tisztségei között. Irodalmi tevékenysége mellett már igen fiatalon kötelezettséget vállalt közösségszervező munkájával. Irodalmi hagyatéka Jókaiéval vetekszik nagyságban, népszerűségben. Ezt igazolja hamarosan megjelenő bibliográfiája is. Népszerűségét a magyarországi könyvtárelosztó megrendelései és a kiadók által – adott esetben üzleti titokként kezelt – eladási arányszámok, valamint a könyvesboltok eladási kvótái bizonyítják. Szintén népszerűségét jelzik a kiadást állandóan nyomon követő könyvkatalógusok és a slágerkönyvek mutatói, amelyeket a napi- és hetilapok időnként közreadnak.

Zajló Wass-kutatás

A két világháború között több száz könyvismertető jelent meg róla. Most újra megindult irodalmi kutatása, eddig egy megvédett doktori disszertációban Harkóné Szücs Enikő írt pályaképet róla. Több szakdolgozat született, például Latrán Ibolya debreceni hallgató diplomadolgozata a Farkasverem és Csaba című regények elemzésével. Tanulmányt írt róla Pomogáts Béla és Bertha Zoltán neves irodalomtörténész. A marosvásárhelyi Nagy Pál az író életművét rendezi megjelenés alá. Több könyvtáros – Beyer László, Bakó Endre – kutatja írásait a korabeli lapokban. Adamikné Jászó Anna Wass Albert nyelvét, stílusát elemezte. Turcsány Péter író könyvnapra készül megjelentetni Wass Albertről szóló könyvét, amely számos információval és meglepetéssel szolgál.
Népszerűségét jelzik az állandó irodalmi megemlékezések, ez év elején a világ 18 városában megrendezett Wass-felolvasó maratoni is. Akárcsak a szoborállítóknak, a felolvasás szervezőinek most ugyancsak az ügyészségre kell járniuk Erdélyben. Miért?

Antonescu sétány Marosvásárhelyen

A kelet-európai rendszerváltást követően Antonescu tábornoknak, akit háborús bűnösként halálra ítéltek és ki is végeztek Romániában, szobrot akartak állítani Marosvásárhelyen, azon az Erzsébet királynőről elnevezett sétányon, amely a szocialista érában a Május 1. sétány nevet viselte. A talapzat most is üresen áll. Wass Albert irodalmi és közösségszervező emléke előtt tisztelegve iskolát neveztek el róla a székelyföldi Bögözön, továbbá Erdélyben négy szobrot állítottak. Debrecen-Pallagon, volt iskolája falán emléktábla és plakett őrzi emlékét, egy polgári kezdeményezés során pedig utcát szeretnének róla Debrecenben elnevezni. Debrecenben, Budapesten és Szegeden polgári körök vették fel a nevét. A miami magyar egyházi közösségben, ahol Wass Albert többször megfordult, elnevezték róla a könyvtárat. Ma már ezek az események békésen végbemehetnek, de az erdélyi iskola nevét törölni kellett, illetve a négy erdélyi szobrot le kellett venni a talapzatáról. Revánsként, amiért Antonescu emlékét nem ápolhatják megfelelően, törvényt hozott a román szenátus, és megtiltotta a háborús bűnösök kultuszát. Ennek értelmében jelenleg Antonescuval egy kategóriába tartozik Wass Albert. Míg Romániában a Wass-szobor állítók és a Wass-felolvasás szervezői a fenti törvény értelmében törvénysértőnek minősülnek, a marosvásárhelyi sétány a mai napig hivatalosan Antonescu tábornok nevét viseli. Több más helységben is közteret vagy utcát neveztek el róla. Iustitia sokarcú.

Mit írhatott Wass Albert a kolozsvári Ellenzékben?

Wass Albert emberi-irodalmi megítélését vitathatatlanul pozitívan befolyásolná, ha emberileg is tisztázódna bűnösségének vádja. A Wass család, az író öt fia perújrafelvételt kezdeményezett. A perújrafelvétel pedig elakadt, mégpedig az antiszemitizmus vádja miatt. Egy téves információ miatt, amely szerint az Ellenzék című kolozsvári lapban 1943-ban Wass Albert antiszemita cikkeket írt volna. Ennek könnyű utánajárni, hiszen a magyar nyelvterület jelentős könyvtáraiban, Budapesten, Kolozsváron vagy Szegeden az akkori háborús viszonyok ellenére, az akadozó posta mellett is hozzáférhető ma az Ellenzék 1943-as évfolyama.
Wass Albert – Huba nevű hivatásos katona fia miatt – többször átvilágításon esett át Amerikában. A fia karrierje tovább ívelhetett, hiszen apja ellen nem találtak semmiféle terhelőt. 1979-ben az író Önéletrajzot írt (ennek magyarra fordított szövege megjelent Szakács Péter István A vádlott neve: Wass Albert! Dokumentumok és Önéletrajz a Wass Albert-dossziéból című gyűjteményében, majd a Polisz című lap mellékleteként). Ebben szól az Ellenzék című lapbeli működéséről is: „Amikor 1943 márciusában az Ellenzék főszerkesztőjét behívták a hadseregbe, ideiglenesen engem bíztak meg a helyettesítésével. Július elsején azonban, amikor két német a Gestapótól behatolt a szerkesztőségbe, felmutatva a parancsot, hogy a német hadsereg megbízásából felügyelniük kell a lapot, egyszerűen kisétáltam az irodámból és felmentem a hegyekbe.”
De mit tud Wass Albertnek az Ellenzékhez fűződő munkásságáról az irodalom- és sajtótudomány? A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első kötetében a következőket olvashatjuk: „Ellenzék – politikai, közgazdasági és társadalmi napilap; Kolozsvárt jelent meg 1880 és 1944 között”. Főszerkesztője 1941–1944 között Zathureczky Gyula, majd Szász Béla (1944) volt. Tehát a vizsgált időszakban, 1943 március–júniusában Zathurecky Gyula főszerkesztőt válthatta fel Wass Albert a szerkesztésben.
„Az Ellenzéknek jelentős szerepe volt az irodalmi élet alakításában és szervezésében; Tamási Áron szerkesztésében 1939. okt. 15-én indul a Vasárnapi Szó című melléklet.” Írói gárdáját olyan ismert nevek gazdagítják, mint Kosztolányi, Kodolányi, Móricz, Karinthy, Márai, Wass Albert, Kós Károly, Molter Károly, Kemény János és mások. „Az Ellenzék esti bulvárkiadásaként megjelenő Esti lapok nyílt konfliktusba került a német megszállással uralomra jutott Sztójay-kormánnyal, s hatóságilag is betiltották. Nagy Józsefet, az Ellenzék haditudósítóját a Gestapo elhurcolta és meggyilkolta” – olvashatjuk még a lexikonban. A könyvtári kutatás alapján az Ellenzékben Wass Alberttől mintegy 24 szépirodalmi mű jelent meg: 1929-ben: Alkonyati rózsák, Őszi hangulat, Virágok, 1929-ben: Ősz van, Őszi levél…; 1931-ben: A Jánosbogárka lepke akar lenni, A kínai virág, A rongyos ember, A Volga-parti lány, Csóka, Erna, 58 fillér, Halállovag, Tenger az élet; 1935-ben: Anina, Aranysíneken, Mese az emberről; 1938-ban: Mezőségi levél; 1939-ben: A tiszteletes úr, A tiszteletes; 1940-ben Elvira bárónő; 1941-ben: Karácsonyi levél. 1943 júliusában megjelenik a Magyarok Oroszföldön, augusztusban pedig Vállalkozásom című novellája.
A vizsgált időszakban (1943. március–június) – úgy tűnik – Wass Albertnek egyetlen sora sem látott nyomdafestéket. A fenti két novellában már az Oroszföldön gyűjtött katonai élményeiről számol be, egyfajta irodalmi vénájú haditudósítóként, aki egyben katona is.
Tehát az Ellenzékben írt antiszemita cikk vádja a fentiekkel megdőlni látszik. Ezenkívül sajtójogi és etikai szabály: ha a lap hasábjain valaki véleményt formál, azért vagy a főszerkesztő, vagy a szerző visel felelősséget. Wass Albertnek ugyanis helyettes szerkesztőként az impresszumban nem jelent meg a neve, a lap tartalmáért csak Zathurecky Gyula főszerkesztő felelt.

Majd ha itt az unió!

Wass Albertet és édesapját, Wass Endrét egy 1940. szeptember 23-án történt esemény miatt ítélték halálra 1946-ban, kizárólag tanúvallomások alapján. Wass Albert és felesége – akit a tárgyaláson nem hallgattak meg – a dokumentumokban egybehangzón állítja, hogy az író az adott napokon nem tartózkodott otthon, sem a kivégzettek letartóztatása, sem a kivégzése helyszínén nem volt jelen, és semmilyen része nem volt a gyilkosságokban. Várdy Béla amerikai történész, aki a Wass család kérésére koordinálja a Wass-rehabilitációt, pillanatnyilag sokkal súlyosabbnak tartja a Wass Albert elleni antiszemitizmus vádját, mint azokat az eseményeket, amelyekért 1946-ban a román népbíróság halálra ítélte. Ezeket komolytalannak minősíti, és reményének ad kifejezést, hogy Románia uniós csatlakozása előtt felül fogják bírálni. Ha megvizsgáljuk Wass Albert irodalmi termését: mély empátiával, nagy emberismerettel embereket ábrázol. Jelent ugyan meg Amerikában az ötvenes években Kimazsolázom Wass Albertet címmel egy cikk az Elvész a nyom regényben „fröcsögő antiszemitizmusáról”, valamint halálát követően egy nekrológ az Élet és Irodalomban egy glosszistától, aki ítéletet mond fölötte úgy, hogy bevallása szerint nem olvassa a műveit. Az – elsősorban Maros megye egyik román napilapjában összpontosuló – ellene folytatott sajtóhadjárat pedig túlmegy az etikai határokon.

Qui prodest?

Matatias Carp, aki Holokauszt Romániában 1940–1944 című dokumentumkönyvében bemutatja a romániai zsidó genocídiumot, előszavában leszögezi, hogy „Nem gondolok semmiféle bosszúra”, ám „egy pillanatra fel fogom lebbenteni a szemfedőt, amely a több mint 400 000 halottat takarja, s félrevonom a leplet is a rablásról, amely értékben meghaladta az egymilliárd dollárt”. Ezt a könyvet annak idején nemcsak betiltották Romániában, hanem Európa könyvtáraiból is eltüntették az érdekeltek. Régi reflex: saját árnyékvilágunk kivetítése másokra. A lélektan projekciónak nevezi ezt. Állítólag ezen akadt el egy író rehabilitációja.
Qui prodest?
Mert kinek használ az, ha – Wass Alberttel szólva – „néppé taposnak egy nemzetet” azáltal, hogy szellemi nagyjait sárba tiporják? Wass Albertnek nemcsak az élete volt küzdelmes. Utóélete ugyanolyan hányatatott, mint Adyé, akivel szemben – ma már ki emlékszik rá – egykor szintén felmerült az antiszemitizmus vádja.

A szerkesztő ajánlja

Szabó Zs. László

Fideszes politikus édesanyja teheti ki a bérház lakóit

Az új, 82 éves tulajdonos fia is tagja volt annak a miskolci önkormányzati bizottságnak, amely az ingatlan eladásáról döntött.

Molnár Richárd

Átjáróház a letelepedési kötvényprogram? Csak húszan buktak el a sok ezerből

Nehéz volt megbukni a nemzetbiztonsági vizsgálatokon a letelepedési kötvényeseknek.

Kerekes Zsolt

„Orbán Viktor tisztában van vele, hogy nagyobb valószínűséggel veszíteni fog”

Az elégtétellel való fenyegetés azt mutatja, a választás utánra is ki van tűzve a feladat: összetartás, ellenállás, visszavágás.

Grimm Balázs

Egy édesanya és az ő halálos beteg kisfia, akiket magára hagyott az állam

Az olcsó gyógyszereket megkapják támogatottan, a drágákat nem, miközben 74 ezer forintból próbál megélni a kis család.