Újabb hazárdjáték Gyurcsány módra

Magyar Nemzet

2007. május 7., hétfő 00:04

Gyurcsány Ferenc üzletemberi tevékenységét nem csak a Fittelina- és Nomentana-ügyben jellemzik „apróbb jogi szabálytalanságok”. Az Access V nevű kft.-je esetében – a közhiteles cégdokumentumokat tanulmányozva – kísértetiesen hasonló trükkös megoldásokra lelhetünk. Újabb cégügye tovább hitelteleníti a kormányfőnek az igazságos közteherviselésre, a kiskapuk bezárására hivatkozó retorikáját.
Nem sokkal a Horn-kormány hatalomra kerülése után, 1994. december 31-én Gyurcsány Ferenc megvásárolta az egymillió forint törzstőkével rendelkező Zala megyei Z Körte Mezőgazdasági Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.-t. (Az adásvételi szerződésben a vevő címe: 1035 Gáborhegyi lépcső 9/A – ilyen utca Budapesten nincs.) A mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó surdi kft., miután Gyurcsány megvásárolta, azonnal profilt váltott: vagyon- és ingatlankezelő, illetve -forgalmazó céggé avanzsált.

Ekkoriban a jelenlegi kormányfőnek már majd fél tucat ingatlanforgalmazó és vagyonkezelő cége volt, adja magát a kérdés, vajon miért volt szüksége egy újabbra. Névváltoztatás is történt: Access V Vagyonkezelő Kft. lett a Z Körte mezőgazdasági vállalkozásból. Gyurcsány Ferenc azon frissiben (1995. február 1-jén) székhelyet is változtatott: Zalából a fővárosba költöztette a céget (a cím ezúttal 1037 Táborhegyi lépcső 7/A).

Majd júniusban a cégtulajdonos úgy döntött, visszaviszi a kft.-t a Zala megyei Surdra, év végén (november 1-jén) mégis újra Budapestre hozta (székhelye: 1037 Táborhegyi lépcső 7/B). Gyurcsány lakcíme ekkor: 1143 Budapest, Jurisics utca 9. Ám a cég adószáma hat éven keresztül nem változott: a fővárosi székhely ellenére zalai adószámon futott. (A fővárosi cégbíróság csak 2001. december 19-én jegyezte be a budapesti adószámot.) Könyvelési szakvélemények szerint az ilyenfajta „apró jogi szabálytalanság” módot ad az elkövetőnek arra, hogy kibújjon adózási kötelezettsége alól, vagy minimalizálja azt. Egy ilyen cégnek lehetősége van például a helyi iparűzési adó elkerülésére, tekintve, hogy ha az adószám szerint más megyében akarják behajtani rajta, arra hivatkozhat, hogy már megváltoztatta a cég székhelyét. Ez az adószámos trükk egyébként – könyvszakértői vélemények szerint – az 1998 előtti viszonyok között teljes mértékben alkalmas volt arra, hogy eltüntessen egy céget az adóhatóság szeme elől. Így mód nyílhatott a többi adókötelezettség – például a társasági adó – elkerülésére is. Ennek az APEH-nál kellett volna feltűnnie. Ki tudja, mi okból, hat éven át mégsem szúrt szemet senkinek. Ám nem kerülhető meg az ügyfél, jelen esetben az Access V vezetője, vagyis Gyurcsány Ferenc felelőssége, hiszen székhelyváltoztatáskor neki kellett volna intézkednie a jogszabályellenes állapot felszámolásáért. De ez nem történt meg. Vajon miért? Emlékeztetőül idézünk a Btk. 299. paragrafusából: „Aki közhitelű nyilvántartásba bejegyzendő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adat, jog vagy tény bejelentését, illetve ilyen adat, jog vagy tény változásának bejelentését elmulasztja, ha a bejelentési kötelezettségét jogszabály írja elő, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”

Sokatmondó tény, hogy a szintén Gyurcsány tulajdonolta Aldo Kft. – amely a jogilag nem is létező, „fattyú” Nomentana Kft. birtokában volt – 1995. június 30-án – tehát a Z Körte megvásárlása és Access Kft.-vé alakítása után nem sokkal – döntött arról, hogy belép az Accessbe. Az Aldo Kft. a cégben kilencmillió forint értékű üzletrészt jegyez, amelyet kilencmillió forint értékű ingatlan vagyonnal mint apporttal egyenlít ki. A közgyűlési jegyzőkönyv szerint a Z Körtéből gründolt Access törzstőkéje így egymillióról 10 millió forintra emelkedett. Az apportjegyzékben két ingatlan van: a Táborhegyi lépcső alatti, 16691/1-es helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan négynyolcad része, valamint egy balatonszemesi üdülő.

A szemesi Tompa utca 6. szám alatt található villa – ahogy ezt már korábban megírtuk – különös módon került Gyurcsány cégének, az Aldónak a tulajdonába. Bár az ilyen ügyleteket szocialista körökben a „jókor voltam jó helyen” riposzttal szokták kivédeni, mi azért emlékeztetünk rá: az értékes ingatlan egy olyan cégtől került Gyurcsány érdekeltségébe, amelynek a privatizációját ő maga bonyolította le. A villa az állami tulajdonban lévő Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézeté (TTI) volt, amelynek privatizációjakor az ÁVÜ képviseletében a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. megbízottjaként Gyurcsány Ferenc járt el: a villa magánosítása 1993-ban fejeződött be. Az üdülőért nem kellett fizetnie az állami cégből részvénytársasággá átalakult vállalatnak. (A TTI-t egyébként tíz ott dolgozó mérnök szerette volna megvenni, a volt párttitkár és még két munkatárs „kihátrált”, így egy kft.-é lett. Vagyonába a szemesi villán kívül még egy 200 négyzetméteres belvárosi, Asbóth utcai ingatlan, valamint a teljes építészeti tervtár is beletartozott.)

A szemesi üdülő 1992 januárjában csaknem 10 millió forint értéken szerepelt a TTI vagyonát felmérő szakértői jelentésben, ám értéke az év júliusára a felére csökkent. Mivel kiderült: az üdülőt hosszú távra bérbe adták a cég részvénytársasággá alakulása előtt, a villa értéke a TTI privatizálásának végére az első értékbecslés öszszegének negyedére csökkent. Ez azért érdekes, mert a balatonszemesi polgárok állítják: a Gyurcsány família évről évre – függetlenül a tulajdonos kilététől – rendszeresen a Tompa utcai villában nyaralt, egészen annak végleges eladásáig.
A volt KISZ-vezető közreműködésével privatizált, a villa tulajdonjogával rendelkező TTI Rt. a magánosítás után másfél hónappal tulajdonosként belépett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó Aldo Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Tanácsadó Kft.-be. Ez az üzleti kapcsolat azonban mindössze egyetlen hónapig tartott, a TTI Rt. kilépett az Aldóból, ám a villát „otthagyta”. A homályos ügyletnek köszönhetően az Aldo törzstőkéje 2,4 millió forinttal megemelkedett. A cégiratokból kiderül: a tőkenövekedés a Tompa utcai ingatlan apportálásából eredt.
Az Aldo másfél évvel később, 1995. június 30-án továbbapportálta az ingatlant a Z Körtéből fabrikált, frissen vásárolt Access V Vagyonkezelő Kft.-be, ekkor már 4,3 millió forint értéken.

A balatonszemesi villát 2000 júniusában adta el az Access V két magánszemélynek, információink szerint 20 millió forintért. A taggyűlés 2001. november végén döntött az Access végelszámolásáról: a végelszámoló többek között maga Gyurcsány Ferenc. De felbukkan Mészégető László és Bonnyainé Gál Ilona is, akiknek a neve Gyurcsány más cégeiben – a szintén általa privatizált Gép- és Technológiaszerelő Rt.-ben, az Altusban és a Nomentana Kft.-ben is – előfordul. A 2001-es záró vagyonmérlegből kiderül, hogy az Access V a villa eladása után 7,4 millió forintot adott kölcsön Gyurcsány cégbirodalma zászlóshajójának, az Altusnak, amely ekkor már a milliárdos vagyont képviselő alumíniumipari óriáscég, a Motim tulajdonosa is. Mikor megkezdődött az Access V végelszámolása, 2001. december 19-én, hat év után hirtelen lett fővárosi adószáma is. Ez alkalomból Gyurcsány új bankszámlát nyitott a Paribas Banknál, valamint ismét áthelyezte a székhelyét, ezúttal a Szalay utcai ingatlanba. Ezek után nem meglepő, hogy a cégtár adatai szerint két Access V Vagyonkezelő Kft. létezik. Az egyik egy mai napig működő cég surdi székhellyel, a másik a már törölt budapesti. Csakhogy a Zala megyei cégbíróságon nincs Access-akta, azt még 1995-ben, a Z Körte megvásárlása és átalakítása után felküldték az új székhelyre, Budapestre. A budapesti székhellyel és adószámmal rendelkező Access V viszont 2003. június 29-én végelszámolással megszűnt.

Ha az Access V közhiteles cégbírósági dokumentumait áttekintjük, még több furcsa, „apróbb jogi szabálytalanságot” találhatunk. Például kiderül az is, hogy 1995. április 20-án hiába hívta fel a Zala megyei cégbíróság Gyurcsány figyelmét arra, hogy könyvvizsgálót kell választania az Access V-nek, erre nem került sor. Még a 2001-ben a cégbírósághoz beküldött mérleg is arról tanúskodik, hogy a „közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte”. Ha ellenőrizte volna, nyilván feltűnik neki a Zala megyei adószám is.

Laczik Erika–Szarka Ágota

A szerkesztő ajánlja

Pápay György

Pápay György

Nem bojkott kell, hanem mozgósítás

A választástól való távolmaradásról szóló vitáknak a Fideszben örülnek a legjobban.

Vass Norbert, Hegyi Zoltán, Vékony Zsolt

Egy mosókonyhából neki a világnak – Ma lenne 75 éves Cseh Tamás

Zenész, indián, rajztanár, egyszálgitáros, színpadra lépni izguló rendkívül összetett kulturális jelenség.

Stier Gábor

„Nem tiltakoznék amiatt, ha Ungvár felett magyar zászló lengene”

Az új hidegháború áldozatának tartja magát Oleg Bondarenko, az EU-ból lengyel döntésre kitiltott moszkvai politológus. Interjú.