„A közösség kovászai”

Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

MN

2011. szeptember 1., csütörtök 00:00

Schmitt Pál köztársasági elnök augusztus 20. alkalmából múlt pénteken átadta a legmagasabb állami kitüntetéseket a Parlamentben. Az elismerések átadásánál jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is. Az államfő ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a népből csakis úgy lehet nemzet, ha sokan vannak, akik egyet gondolnak és egyet akarnak, az állami kitüntetések pedig annak bizonyítékai, hogy léteznek ilyen emberek. Mint mondta, a kitüntetetteket legkevésbé sem a díjak elnyerése mozgatja, hanem a saját hivatásukban törekszenek a legtöbbre, így egyéni sikerükkel az egész közösség kovászává válnak.
A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét Horváth János parlamenti képviselő, az Országgyűlés korelnöke kapta az amerikai magyar emigrációban végzett tevékenysége, a magyar parlamentarizmus legjobb hagyományainak megőrzése, közéleti szerepvállalása, példaértékű életútja elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést kapott: Csáky Pál szlovákiai magyar politikus, a Magyar Koalíció Pártja volt elnöke, volt miniszterelnök-helyettes a szlovákiai magyar közösség identitásának megőrzése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként.
Kopátsy Sándor, a közgazdaság-tudomány doktora a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemlélete megalkotásáig ívelő munkásságáért.
Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, az orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, volt klinikai igazgató az életnek tartalmat adó egyetemes emberi értékek és erkölcsi normák mellett való következetes kiállásáért, közéleti szerepvállalásáért, a nemzetet szolgáló, példaértékű életútja elismeréseként.
Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművész a magyar kultúra iránti elkötelezettsége, példaként szolgáló, történelmünket és kiemelkedő személyiségeinket megformáló művészete, a magyar nemzet mellett mindig következetesen kiálló, példaértékű életútja elismeréseként.
Szilágyi János György Kossuth-díjas művészettörténész, klasszika-archeológus, a történelemtudomány doktora az etruszko-korinthoszi vázafestészet a világon található teljes anyagának feldolgozásáért, az egyetemes ókortudomány egységes szemléletének megvalósításáért, életpályája elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott: Albert Flórián labdarúgó; Arató Péter, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja; Bodor Miklós, az MTA külső tagja; Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító; Fodor György teológus; Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus; Horváth József Széchenyi-díjas növényvirológus; Kahler Frigyes, a Veszprém Megyei Bíróság bírája; Nánási László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész; Patkó Gyula, a műszaki tudományok kandidátusa; Préda István, az orvostudomány doktora; Rózsás János író, történész; Szépfalusy Péter Széchenyi-díjas fizikus; Szinte Gábor festőművész; Tar Pál volt nagykövet; Török József egyháztörténész; Uhrik Teodóra Kossuth-díjas táncművész, valamint Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke. Schmitt Pál a kitüntetést posztumusz adományozta Domonkos Istvánnak, az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőjének; Romics László Széchenyi-díjas belgyógyásznak és Töttös Pálnak, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Tolna megyei szervezete elnökének.

Állami kitüntetéseket adott át az ünnep alkalmából a köztársasági elnök nevében Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter.

Tisztikeresztet vehetett át: Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye megyés püspöke; Botka Lászlóné Tari Mária, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke; Bruhács János, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa; Csikiné Gyuranecz Márta, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke; Erdélyi Anna, a Heves Megyei Bíróság tanácselnöke; Gyurisné Komlóssy Éva, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke; Juhász Judit újságíró, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. volt vezérigazgató-helyettese; Kardos Sándor, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke; Kautzky Ervin nyugalmazott színművész; Kóczy T. László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára, dékán; Medgyasszay László volt országgyűlési képviselő, volt államtitkár, a Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadója; Nagy Zsuzsanna, a Csongrád Megyei Bíróság tanácselnöke; Révay György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság tanácselnöke; Osztie Zoltán, a Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia plébánosa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke; Schanda Balázs Tibor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK dékánja, egyetemi docens; Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára; Tarr György, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi szervezete elnöke, nyugalmazott egyetemi tanár; Vedres András, a kémiai tudomány kandidátusa, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFIA) elnöke.

Lovagkeresztet vehetett át: Barlay Tamás, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vallási főszerkesztője; Bérces László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi mestertanára, ügyvéd; Berényi Pál, az orvostudomány kandidátusa, a Fővárosi Szent István Kórház főorvosa, kutatóorvos; Bozorády Zoltán Kornél, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkésze; Börzsönyi József István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, a Magyarországi Református Egyház zsinatának tagja; Csenger-Zalán Attila diplomata, jogász; Farkas István, a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Középiskola igazgatója; Fekete György, a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke; Ghiczy Tibor volt önkormányzati képviselő; Hainitsch-Bayer Katalin, a Pest Megyei Bíróság bírája; Hegedűs Endre zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete zongoraprofesszora; Heisler András, a Mazsihisz volt elnöke; Horváthné Jaczkó Vilma, a Kisvárdai Városi Bíróság elnöke; Jánosa Domokos, a Budapest-felsővízivárosi Szent Anna-plébánia plébánosa, pápai káplán; Jávor Mátyás, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke; Kádár Iván, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz ortodox templom egyházközség protoiereje (esperese), parókusa; Kámán Éva, a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság elnöke; Kalota József, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus protopresbitere, érseki vikárius; Kaulics László, a Miskolci Apostoli Exarchátus főhelynöke; Kiss Gyögy Barnabás, a detroiti Szent Kereszt Magyar Egyházközség plébánosa; Király László nyugalmazott tanár; László Miklós, a Budapesti Zsidó Hitközség elöljáróságának tagja, a Mazsihisz vezetőségi tagja; Maczonkai Mihály, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK dékánhelyettese; Nagyhaju Béla Sándor, a KIM főosztályvezetője; Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház ny. magánénekese, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola magánénektanára; Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház ügyvezető igazgatója, színművész, rendező; Süllei László, az Esztergom–budapesti Főegyházmegye plébánosa; Szabóné Kormos Edit, a Heves Megyei Bíróság csoportvezető bírája; Szalai László, a Fehérgyarmati Református Egyházközség lelkipásztora; Szent-Imrey Tamás, a Humán Faktor Kanadai–Magyar Menedzserképző és Vezetési Tanács Kft. igazgatója; Tápai Piroska, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírája; Tóthné Andreánszky Judit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája; Udvarhelyi Nándor vasdiplomás ügyvéd; Maciej Ludwik Wasilewski, a Telemex-Nowy Styl Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Máltai Lovagrend tagja; Zámbori Tibor, a Békés Megyei Bíróság elnökhelyettese; Zelenka Pál, a Közlekedési Műszergyártó Zrt. vezérigazgatója.

Arany érdemkeresztet vehetett át: Ábrahám Erzsébet, az orvostudomány kandidátusa, ny. főorvos; Angelidisz Vaszilisz zeneművész, a Görög Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke; Benyus Sándor karmester, a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola zenetanára; Dalos István, az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek Kecskeméti Intézete volt igazgatója; Farkas Félix, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja, a kisebbségi bizottság elnöke; Kiss Iván, a kaposvári egyházmegye esperese, egyházmegyei hitoktatási felügyelő; Kováts István, a KDNP Zala megyei szervezete tb. elnöke; Maczkó Gyula esperes, püspöki tanácsos, a csurgói Jézus szíve plébánia plébánosa; Páhy János címzetes esperes, püspöki tanácsos, a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony-plébánia plébánosa; Pál Ferenc, az óbudai Kövi Szűz Mária-plébánia lelkipásztora; Radosné Lengyel Anna, a Magyar Rádió felelős szerkesztő-riportere, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelőhelyettese, a déli evangélikus egyházkerület felügyelője; Szenyán Erzsébet József Attila-díjas műfordító; Újszászy László, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar – Miskolci Semmelweis Ignác Kórház- és Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház főiskolai tanára; Vasbányai Ferenc nyugalmazott középiskolai tanár.
Ezüst érdemkeresztet kapott: Abóczki Béláné, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság volt irodavezetője; Kerekes Sándorné, a Szikszói Városi Bíróság tisztviselője; Kopányiné Kristóf-Bajza Éva, az Ózdi Városi Bíróság irodavezetője; Oláh János Lajosné, a Mezőkövesdi Városi Bíróság tisztviselője; Táborosiné Váradi Anna, a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselője; Terhesné Miklós Edit, a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselője; Tisza Andrásné, a Debreceni Ítélőtábla ügyintézője; Viziné Koboz Magdolna, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság főosztályvezető-helyettese.

Bronz érdemkeresztet kapott: Farkas Mihály pirotechnikus, a Kopula ’96 Kft. tulajdonosa; Kovács Imréné, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság csoportvezetője; Nyári Pálné, a Battonyai Városi Bíróság tisztviselője.

Pintér Sándor belügyminiszter a köztársasági elnök által adományozott állami elismeréseket adta át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje katonai tagozatát Pantali Zoltán Géza bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát Végh Zsuzsanna Juditnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozatát Biczó László bv. dandártábornoknak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön intézetparancsnokának; Fróna Imre r. alezredesnek, a Köztársasági Őrezred dísz- és koronaőrző őrségi alosztályvezetőjének; Kampel Oszkár János ny. tűzoltó ezredesnek, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának; Miklós Irén Erzsébet ny. r. ezredesnek, a Rendőrtiszti Főiskola büntetőjogi és kriminológiai tanszéke főiskolai adjunktusának, szakcsoportvezetőjének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát Farkas Edit Erzsébetnek, Kaposvár Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének; Herkely György Endrének, Mezőkövesd város nyugalmazott polgármesterének; Huszár János nyugalmazott pedagógusnak, helytörténésznek; Magyariné Nagy Editnek, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának; Szlovák Sándor nyugalmazott középiskolai tanárnak; Tarján Gábornak, a történelemtudomány kandidátusának, a Rendőrtiszti Főiskola főiskolai docensének; Vass Ferencné orvosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatóhelyettesének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozatát Andor László r. alezredesnek, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola titkárságvezetőjének; Bajkán Ibolya Katalin r. alezredesnek, a Készenléti Rendőrség Ellenőrzési Szolgálata szolgálatvezetőjének; Csanádiné Vörös Judit r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdasági bűnözés elleni osztálya osztályvezetőjének; Csendes László Mihály ny. r. alezredesnek, a BM rendészeti vezetőképző és kutatóintézet vezetőképzési és továbbképzési osztálya csoportvezetőjének, kiemelt főelőadónak; Góra Zoltán tűzoltó ezredesnek, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának; Kalapos István Gyula r. alezredesnek, a tiszaújvárosi rendőrkapitányság vezetőjének; Kiss Ferenc r. alezredesnek, a Köztársasági Őrezred személyvédelmi főosztálya személy- és rendezvénybiztosító szolgálat főosztályvezető-helyettesének; Klamár István ny. r. ezredesnek, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala hivatalvezetőjének; Kovács Endre ny. r. alezredesnek, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott osztályvezetőjének; Kovács Ferenc tűzoltó ezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának; Kovács István r. ezredesnek, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság közgazdasági főosztálya főosztályvezetőjének; Papp Antal Zoltán ny. pv. alezredesnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatala igazgatási főosztálya főosztályvezetőjének; Takács Árpád pv. ezredesnek, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát Batai Tibornénak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala gazdasági főelőadójának; Baloghné Rostás Györgyi Liliannak, a Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének; Bükiné Mándli Mária Magdolnának, Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatala önkormányzati osztálya osztályvezető-helyettesének; Füsti Molnár Józsefnek, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatási és ügyeleti főosztálya rejtjelkezelőjének, TÜK-irodavezetőnek; Katona Katalin Máriának, a Belügyminisztérium építésügyi igazgatási osztálya ügyintézőjének; Kormos Csabánénak, Mátészalka Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjének; Molnár Gyula Lászlónak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal okmányszakértőjének; Szőkéné Komenczi Anikónak, Eger Polgármesteri Hivatala szakmai tanácsadójának; Törökné Kovács Juditnak, Berettyóújfalu Önkormányzat Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjének; Vargáné Bodor Katalinnak, Szolnok Polgármesteri Hivatala adóügyi osztálya vezetőjének.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát Gachályi Béla r. alezredesnek, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala vezetőjének; Győri Beata Izabella bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének; Kossa György Géza pv. ezredesnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelőség kiemelt főreferensének; Makra Géza r. őrnagynak, a monori rendőrkapitányság bűnügyi osztálya alosztályvezetőjének; Pap János r. őrnagynak, a pétervásárai rendőrőrs parancsnokának; Pataki Éva r. alezredesnek, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vezetőjének; Rigó János r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztálya vezetőjének; Szomor Sándor r. alezredesnek, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda vezetőjének; Tóth János r. alezredesnek, a körmendi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vezetőjének, kapitányságvezető-helyettesnek; Váginé Nagy Zsuzsanna ro. alezredesnek, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata egészségügyi és pszichológiai alosztálya vezetőjének; Vietórisz Ágnes tűzoltó alezredesnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata főosztályvezető-helyettesének.

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát Baráth Ilona bv. századosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet informatikai osztálya vezetőjének; Dákai Csaba tű. főtörzszászlósnak, Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság különlegesszer-kezelőjének, gépjárművezetőnek; Őrlős Tibor r. főtörzszászlósnak, a karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának; Rácz Béla bv. főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének.

A Magyar Köztársaság elnöke – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt katonai tagozatát adományozta Bocsy Imre ezredesnek, a Győri Katonai Ügyészség ügyészségvezetőjének; Dombi Lőrinc ny. ezredesnek; Nagy László o. ezredesnek, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosának; Oláh József ezredesnek, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Elemző-értékelő Főnökség főnökének, prof. Padányi József mk. ezredesnek, az MTA doktorának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesének, mb. rektornak; Rusz József mk. ezredesnek, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Hadfelszerelési Igazgatóság, Haditechnikai Intézet vezetőjének; Vajda Adrienne o. ezredesnek, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ bőrgyógyászati osztály osztályvezető főorvosának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatát adományozta Kiss Róbert Gábornak, az orvostudomány kandidátusának, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ kardiológiai osztály osztályvezető főorvosának; Szentes Lászlónak, a HM Védelmi Hivatal szakreferensének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Pál István ezredesnek, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal vezérigazgató-helyettesének; Rácz Mihály alezredesnek, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Személyügyi Főnökség főnökének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Tóth Sándornak, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Összhaderőnemi Tervezési és Koordinációs Főnökség főelőadójának.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Margitay-Becht Andrásnak, a Császári és Királyi Duna Flottilla Hagyományőrző Egyesület elnökének.

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok elnökségeinek is díjakat adott át.

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter augusztus 20-a alkalmából kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetettjei: Bombicz Barbara Harangozó Gyula-díjas balettművész, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója; Czigány György József Attila-díjas író, költő, zongoraművész; Ernyey Gyula ipari formatervező, belsőépítész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professor emeritusa; Ébert Tibor író, költő, kritikus; Levendovszky János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánhelyettese, egyetemi tanár; Mészöly Kálmán volt válogatott labdarúgó, edző, az OLLÉ Programiroda Beruházási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Németh Ferenc olimpiai bajnok öttusázó; Obál Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa; Sisa József iparművész, a Jászberényi Művésztelep vezetője; Visy Zsolt régész, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára; Wittmann Tibor, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetettjei: Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója; Csenkey Éva művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa; Damian MacPherson, az Old Lake Golf Klub golfigazgatója, a MacPherson Golf Akadémia alapítója; Fokasz Nikosz, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatója; Fülöp Rudolf, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója; Gombár Judit Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai magántanára; Harsányiné Vladár Ágnes Ybl Miklós- és a Magyar Műemlékvédelemért díjas építészmérnök; Illés Béla, a Miskolci Egyetem dékánja, egyetemi tanára; Kallai Árpád Norbert, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatója; Kovács János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa; Maróth Miklósné Jeremiás Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára; Nemes György, a szentendrei Traumatológiai Szakrendelő főorvosa, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára; Pálóczi Horváth András, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense; Papp István, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese; Rudas Ferenc volt válogatott labdarúgó; Szabó Lászlóné Borsos Olga botanikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi docense; Szakolczay Varga Lajos József Attila-díjas író, művészetkritikus; Széles Klára József Attila-díjas irodalomtörténész; Thurzó László, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára; Toldi József, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettjei: Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára; Doór Ferenc festőművész; Hambalkó Edit zongoraművész; Homoki Nándorné Grozdits Zsuzsanna, a Zuglói Nevelési Tanácsadó gyermekpszichológusa; Hullan Zsuzsa, a Vígszínház színművésze; Jánky Miklós István, a Videoton volt utánpótlásedzője, nyugalmazott testnevelő tanár; Kiss Lajos, az egri Agria Film Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója; Kopeczky Lajos okleveles építészmérnök, az MTV nyugalmazott főmunkatársa, az Orgonaszó Veresegyház Kiemelten Közhasznú Kulturális Alapítvány elnöke, Erdőkertes alpolgármestere; Krisztiáni István, a Vígszínház szcenikusa; Paor Lilla főszerkesztő, műsorvezető, előadóművész; Péterné Ható Márta, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyugalmazott kormánytisztviselője; Sinka Brigitta sakkmester; Szalai Imre, a tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola igazgatója; Szikszay András edző; Cs. Tóth János, a debreceni Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetettjei: Antal Tiborné, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. munkaügyi és személyügyi referense; Benőné Székely Júlia, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza megbízott főigazgató-helyettese; Birtalan József zeneszerző; Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. rendezvényigazgatója; Csendes Ferenc festőművész; Eszenyi Balázs, a hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetője; Halmi László, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára; Hegedűs Zsuzsanna, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tanára; Jelitai Árpád, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára; Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége elnöke; Krenács Zsuzsanna, a II. kerületi Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanára; Lippai Andrea Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Flamen Corazon Arte Táncszínház művészeti vezetője; Maka Attila, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. zenekarvezetője; Nagy Sándor Tibor, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Oláhné Bódis Ildikó, a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft. győri kirendeltsége irodavezetője, rendezvényszervező; Ökrös Tibor előadóművész; Pusztai Mária, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára.
A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetettjei: Lakatos Gézáné, a körömi IV. Béla Általános Iskola és Óvoda takarítója; Vislóczki Szabolcs, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze.

Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ünnepségén a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket és elismeréseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetettjei: Cseffalvay Mária, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos munkatársa; Fuchs Erik György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanára; Gyarmati Károly, a HungaroControl Zrt. főosztályvezetője; Menich Péter, a Nemzeti Közlekedési Hatóság főosztályvezetője; Mónus Ferenc, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának nyugalmazott főosztályvezetője; Szamos István László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának megyei igazgatója.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetettjei: Balázs István László, a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője; Hermely János, a HungaroControl Zrt. radarosztály osztályvezetője; Hóz Erzsébet, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatársa; Macsuga Géza, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetője; Pál László, a GYSEV Zrt. Fejlesztési és Beszerzési Szervezet vezetője; Tóth Árpád, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adta át a Kisebbségekért díjakat.

A díjban részesült Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum Egyesület volt elnöke (Románia); a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület (Románia); az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (Románia); Nagy József festőművész (Szlovákia). Elismerést vehetett át László Sándor színész, rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára, az Újvidéki Színház igazgatója (Szerbia), a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ (Szerbia); Pataky András néprajzkutató (Horvátország); Zadravec Szekeres Ilona tanár (Szlovénia); Pál Lajos népzenész (Ukrajna) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetettjei: Fésüs László, az MTA doktora, állatorvos, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet volt főigazgatója, tudományos tanácsadó; Heltai György, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetmérnök Szak egyetemi tanár, szakvezető; Menyhért Zoltán agrár- és növénynemesítő szakmérnök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet agrár-környezetgazdálkodási tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus; Nyiri László, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója, professor emeritus.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozták Balsay Miklós erdőmérnöknek, a Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete elnökének; Dukai Zoltánnak, az Eszéki Ferences Rendház elöljárójának; Érdiné Szekeres Rozáliának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya főosztályvezetőjének; Füleky Györgynek, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának; Fülöp Ferenc Andrásnak, az Alba Geotrade Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. vezérigazgatójának; Hábel György erdőmérnöknek, ny. MÁV mérnök-főtanácsosnak, közírónak; Kisteleki Péter erdőmérnöknek, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának; Nagy Györgynek, a Köztisztasági Egyesülés igazgatójának; Pusztai Árpád János kémikusnak, nyugalmazott tudományos főkutatónak; Szabó Iván ügyvédnek, a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda vezetőjének; Szentiványi Péternek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, nemesítőnek, kertészmérnöknek, az Állami Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos főtanácsosának; Wisnovszky Károlynak, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatójának.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozták Englert Dezsőnek, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei főmérnökének; Győrfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek; Kapronczai Istvánnak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet megbízott főigazgatójának; Marjay Gyulának, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesének; Marosfi Györgynének, az Univer Product Zrt. vezérigazgató-helyettesének; Pálffy Dezső mezőgazdasági szakmérnöknek, ny. c. egyetemi docensnek; Spiegl János erdőmérnöknek, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatójának; Szabó Tamásnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megyei igazgató főállatorvosának; Urbán Gábor fes

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.