„A közösség kovászai”

Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

MN

2011. szeptember 1., csütörtök 00:00

Schmitt Pál köztársasági elnök augusztus 20. alkalmából múlt pénteken átadta a legmagasabb állami kitüntetéseket a Parlamentben. Az elismerések átadásánál jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is. Az államfő ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a népből csakis úgy lehet nemzet, ha sokan vannak, akik egyet gondolnak és egyet akarnak, az állami kitüntetések pedig annak bizonyítékai, hogy léteznek ilyen emberek. Mint mondta, a kitüntetetteket legkevésbé sem a díjak elnyerése mozgatja, hanem a saját hivatásukban törekszenek a legtöbbre, így egyéni sikerükkel az egész közösség kovászává válnak.
A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét Horváth János parlamenti képviselő, az Országgyűlés korelnöke kapta az amerikai magyar emigrációban végzett tevékenysége, a magyar parlamentarizmus legjobb hagyományainak megőrzése, közéleti szerepvállalása, példaértékű életútja elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést kapott: Csáky Pál szlovákiai magyar politikus, a Magyar Koalíció Pártja volt elnöke, volt miniszterelnök-helyettes a szlovákiai magyar közösség identitásának megőrzése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként.
Kopátsy Sándor, a közgazdaság-tudomány doktora a gazdasági reformprogramoktól a rendszerváltás privatizációjának ellenőrzésén át napjaink újszerű közgazdasági szemlélete megalkotásáig ívelő munkásságáért.
Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, az orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, volt klinikai igazgató az életnek tartalmat adó egyetemes emberi értékek és erkölcsi normák mellett való következetes kiállásáért, közéleti szerepvállalásáért, a nemzetet szolgáló, példaértékű életútja elismeréseként.
Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművész a magyar kultúra iránti elkötelezettsége, példaként szolgáló, történelmünket és kiemelkedő személyiségeinket megformáló művészete, a magyar nemzet mellett mindig következetesen kiálló, példaértékű életútja elismeréseként.
Szilágyi János György Kossuth-díjas művészettörténész, klasszika-archeológus, a történelemtudomány doktora az etruszko-korinthoszi vázafestészet a világon található teljes anyagának feldolgozásáért, az egyetemes ókortudomány egységes szemléletének megvalósításáért, életpályája elismeréseként.

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott: Albert Flórián labdarúgó; Arató Péter, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja; Bodor Miklós, az MTA külső tagja; Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító; Fodor György teológus; Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológus; Horváth József Széchenyi-díjas növényvirológus; Kahler Frigyes, a Veszprém Megyei Bíróság bírája; Nánási László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész; Patkó Gyula, a műszaki tudományok kandidátusa; Préda István, az orvostudomány doktora; Rózsás János író, történész; Szépfalusy Péter Széchenyi-díjas fizikus; Szinte Gábor festőművész; Tar Pál volt nagykövet; Török József egyháztörténész; Uhrik Teodóra Kossuth-díjas táncművész, valamint Völgyesi Miklós, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácselnöke. Schmitt Pál a kitüntetést posztumusz adományozta Domonkos Istvánnak, az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőjének; Romics László Széchenyi-díjas belgyógyásznak és Töttös Pálnak, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Tolna megyei szervezete elnökének.

Állami kitüntetéseket adott át az ünnep alkalmából a köztársasági elnök nevében Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter.

Tisztikeresztet vehetett át: Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye megyés püspöke; Botka Lászlóné Tari Mária, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke; Bruhács János, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa; Csikiné Gyuranecz Márta, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke; Erdélyi Anna, a Heves Megyei Bíróság tanácselnöke; Gyurisné Komlóssy Éva, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnöke; Juhász Judit újságíró, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. volt vezérigazgató-helyettese; Kardos Sándor, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke; Kautzky Ervin nyugalmazott színművész; Kóczy T. László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Széchenyi István Egyetem intézetigazgató egyetemi tanára, dékán; Medgyasszay László volt országgyűlési képviselő, volt államtitkár, a Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadója; Nagy Zsuzsanna, a Csongrád Megyei Bíróság tanácselnöke; Révay György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság tanácselnöke; Osztie Zoltán, a Budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia plébánosa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke; Schanda Balázs Tibor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK dékánja, egyetemi docens; Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára; Tarr György, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi szervezete elnöke, nyugalmazott egyetemi tanár; Vedres András, a kémiai tudomány kandidátusa, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (IFIA) elnöke.

Lovagkeresztet vehetett át: Barlay Tamás, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vallási főszerkesztője; Bérces László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Polgári Eljárásjogi Tanszék egyetemi mestertanára, ügyvéd; Berényi Pál, az orvostudomány kandidátusa, a Fővárosi Szent István Kórház főorvosa, kutatóorvos; Bozorády Zoltán Kornél, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott lelkésze; Börzsönyi József István, a Zempléni Református Egyházmegye esperese, a Magyarországi Református Egyház zsinatának tagja; Csenger-Zalán Attila diplomata, jogász; Farkas István, a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Középiskola igazgatója; Fekete György, a Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság nyugalmazott elnöke; Ghiczy Tibor volt önkormányzati képviselő; Hainitsch-Bayer Katalin, a Pest Megyei Bíróság bírája; Hegedűs Endre zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapesti Tanárképző Intézete zongoraprofesszora; Heisler András, a Mazsihisz volt elnöke; Horváthné Jaczkó Vilma, a Kisvárdai Városi Bíróság elnöke; Jánosa Domokos, a Budapest-felsővízivárosi Szent Anna-plébánia plébánosa, pápai káplán; Jávor Mátyás, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke; Kádár Iván, a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz ortodox templom egyházközség protoiereje (esperese), parókusa; Kámán Éva, a Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság elnöke; Kalota József, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus protopresbitere, érseki vikárius; Kaulics László, a Miskolci Apostoli Exarchátus főhelynöke; Kiss Gyögy Barnabás, a detroiti Szent Kereszt Magyar Egyházközség plébánosa; Király László nyugalmazott tanár; László Miklós, a Budapesti Zsidó Hitközség elöljáróságának tagja, a Mazsihisz vezetőségi tagja; Maczonkai Mihály, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK dékánhelyettese; Nagyhaju Béla Sándor, a KIM főosztályvezetője; Ötvös Csilla, a Magyar Állami Operaház ny. magánénekese, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola magánénektanára; Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház ügyvezető igazgatója, színművész, rendező; Süllei László, az Esztergom–budapesti Főegyházmegye plébánosa; Szabóné Kormos Edit, a Heves Megyei Bíróság csoportvezető bírája; Szalai László, a Fehérgyarmati Református Egyházközség lelkipásztora; Szent-Imrey Tamás, a Humán Faktor Kanadai–Magyar Menedzserképző és Vezetési Tanács Kft. igazgatója; Tápai Piroska, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírája; Tóthné Andreánszky Judit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája; Udvarhelyi Nándor vasdiplomás ügyvéd; Maciej Ludwik Wasilewski, a Telemex-Nowy Styl Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Máltai Lovagrend tagja; Zámbori Tibor, a Békés Megyei Bíróság elnökhelyettese; Zelenka Pál, a Közlekedési Műszergyártó Zrt. vezérigazgatója.

Arany érdemkeresztet vehetett át: Ábrahám Erzsébet, az orvostudomány kandidátusa, ny. főorvos; Angelidisz Vaszilisz zeneművész, a Görög Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke; Benyus Sándor karmester, a Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola zenetanára; Dalos István, az Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek Kecskeméti Intézete volt igazgatója; Farkas Félix, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja, a kisebbségi bizottság elnöke; Kiss Iván, a kaposvári egyházmegye esperese, egyházmegyei hitoktatási felügyelő; Kováts István, a KDNP Zala megyei szervezete tb. elnöke; Maczkó Gyula esperes, püspöki tanácsos, a csurgói Jézus szíve plébánia plébánosa; Páhy János címzetes esperes, püspöki tanácsos, a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony-plébánia plébánosa; Pál Ferenc, az óbudai Kövi Szűz Mária-plébánia lelkipásztora; Radosné Lengyel Anna, a Magyar Rádió felelős szerkesztő-riportere, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelőhelyettese, a déli evangélikus egyházkerület felügyelője; Szenyán Erzsébet József Attila-díjas műfordító; Újszászy László, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar – Miskolci Semmelweis Ignác Kórház- és Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház főiskolai tanára; Vasbányai Ferenc nyugalmazott középiskolai tanár.
Ezüst érdemkeresztet kapott: Abóczki Béláné, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság volt irodavezetője; Kerekes Sándorné, a Szikszói Városi Bíróság tisztviselője; Kopányiné Kristóf-Bajza Éva, az Ózdi Városi Bíróság irodavezetője; Oláh János Lajosné, a Mezőkövesdi Városi Bíróság tisztviselője; Táborosiné Váradi Anna, a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselője; Terhesné Miklós Edit, a Csongrád Megyei Bíróság tisztviselője; Tisza Andrásné, a Debreceni Ítélőtábla ügyintézője; Viziné Koboz Magdolna, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság főosztályvezető-helyettese.

Bronz érdemkeresztet kapott: Farkas Mihály pirotechnikus, a Kopula ’96 Kft. tulajdonosa; Kovács Imréné, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság csoportvezetője; Nyári Pálné, a Battonyai Városi Bíróság tisztviselője.

Pintér Sándor belügyminiszter a köztársasági elnök által adományozott állami elismeréseket adta át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje katonai tagozatát Pantali Zoltán Géza bv. dandártábornoknak, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát Végh Zsuzsanna Juditnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal főigazgatójának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje katonai tagozatát Biczó László bv. dandártábornoknak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön intézetparancsnokának; Fróna Imre r. alezredesnek, a Köztársasági Őrezred dísz- és koronaőrző őrségi alosztályvezetőjének; Kampel Oszkár János ny. tűzoltó ezredesnek, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának; Miklós Irén Erzsébet ny. r. ezredesnek, a Rendőrtiszti Főiskola büntetőjogi és kriminológiai tanszéke főiskolai adjunktusának, szakcsoportvezetőjének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát Farkas Edit Erzsébetnek, Kaposvár Polgármesteri Hivatala aljegyzőjének; Herkely György Endrének, Mezőkövesd város nyugalmazott polgármesterének; Huszár János nyugalmazott pedagógusnak, helytörténésznek; Magyariné Nagy Editnek, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkárának; Szlovák Sándor nyugalmazott középiskolai tanárnak; Tarján Gábornak, a történelemtudomány kandidátusának, a Rendőrtiszti Főiskola főiskolai docensének; Vass Ferencné orvosnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja igazgatóhelyettesének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozatát Andor László r. alezredesnek, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola titkárságvezetőjének; Bajkán Ibolya Katalin r. alezredesnek, a Készenléti Rendőrség Ellenőrzési Szolgálata szolgálatvezetőjének; Csanádiné Vörös Judit r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdasági bűnözés elleni osztálya osztályvezetőjének; Csendes László Mihály ny. r. alezredesnek, a BM rendészeti vezetőképző és kutatóintézet vezetőképzési és továbbképzési osztálya csoportvezetőjének, kiemelt főelőadónak; Góra Zoltán tűzoltó ezredesnek, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának; Kalapos István Gyula r. alezredesnek, a tiszaújvárosi rendőrkapitányság vezetőjének; Kiss Ferenc r. alezredesnek, a Köztársasági Őrezred személyvédelmi főosztálya személy- és rendezvénybiztosító szolgálat főosztályvezető-helyettesének; Klamár István ny. r. ezredesnek, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala hivatalvezetőjének; Kovács Endre ny. r. alezredesnek, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság nyugalmazott osztályvezetőjének; Kovács Ferenc tűzoltó ezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának; Kovács István r. ezredesnek, az ORFK Gazdasági Főigazgatóság közgazdasági főosztálya főosztályvezetőjének; Papp Antal Zoltán ny. pv. alezredesnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatala igazgatási főosztálya főosztályvezetőjének; Takács Árpád pv. ezredesnek, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát Batai Tibornénak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala gazdasági főelőadójának; Baloghné Rostás Györgyi Liliannak, a Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjének; Bükiné Mándli Mária Magdolnának, Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatala önkormányzati osztálya osztályvezető-helyettesének; Füsti Molnár Józsefnek, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal igazgatási és ügyeleti főosztálya rejtjelkezelőjének, TÜK-irodavezetőnek; Katona Katalin Máriának, a Belügyminisztérium építésügyi igazgatási osztálya ügyintézőjének; Kormos Csabánénak, Mátészalka Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjének; Molnár Gyula Lászlónak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal okmányszakértőjének; Szőkéné Komenczi Anikónak, Eger Polgármesteri Hivatala szakmai tanácsadójának; Törökné Kovács Juditnak, Berettyóújfalu Önkormányzat Polgármesteri Hivatala anyakönyvvezetőjének; Vargáné Bodor Katalinnak, Szolnok Polgármesteri Hivatala adóügyi osztálya vezetőjének.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt katonai tagozatát Gachályi Béla r. alezredesnek, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala vezetőjének; Győri Beata Izabella bv. alezredesnek, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet osztályvezetőjének; Kossa György Géza pv. ezredesnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Polgári Védelmi Főfelügyelőség kiemelt főreferensének; Makra Géza r. őrnagynak, a monori rendőrkapitányság bűnügyi osztálya alosztályvezetőjének; Pap János r. őrnagynak, a pétervásárai rendőrőrs parancsnokának; Pataki Éva r. alezredesnek, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vezetőjének; Rigó János r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztálya vezetőjének; Szomor Sándor r. alezredesnek, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat Központi Panasziroda vezetőjének; Tóth János r. alezredesnek, a körmendi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vezetőjének, kapitányságvezető-helyettesnek; Váginé Nagy Zsuzsanna ro. alezredesnek, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata egészségügyi és pszichológiai alosztálya vezetőjének; Vietórisz Ágnes tűzoltó alezredesnek, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálata főosztályvezető-helyettesének.

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát Baráth Ilona bv. századosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet informatikai osztálya vezetőjének; Dákai Csaba tű. főtörzszászlósnak, Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság különlegesszer-kezelőjének, gépjárművezetőnek; Őrlős Tibor r. főtörzszászlósnak, a karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya nyomozójának; Rácz Béla bv. főtörzsőrmesternek, a Budapesti Fegyház és Börtön biztonsági felügyelőjének.

A Magyar Köztársaság elnöke – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő munkássága, valamint a honvédelem ügye érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt katonai tagozatát adományozta Bocsy Imre ezredesnek, a Győri Katonai Ügyészség ügyészségvezetőjének; Dombi Lőrinc ny. ezredesnek; Nagy László o. ezredesnek, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvosának; Oláh József ezredesnek, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Elemző-értékelő Főnökség főnökének, prof. Padányi József mk. ezredesnek, az MTA doktorának, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesének, mb. rektornak; Rusz József mk. ezredesnek, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal, Hadfelszerelési Igazgatóság, Haditechnikai Intézet vezetőjének; Vajda Adrienne o. ezredesnek, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ bőrgyógyászati osztály osztályvezető főorvosának.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatát adományozta Kiss Róbert Gábornak, az orvostudomány kandidátusának, a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ kardiológiai osztály osztályvezető főorvosának; Szentes Lászlónak, a HM Védelmi Hivatal szakreferensének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt katonai tagozatát adományozta Pál István ezredesnek, a HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal vezérigazgató-helyettesének; Rácz Mihály alezredesnek, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Személyügyi Főnökség főnökének.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Tóth Sándornak, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság, Összhaderőnemi Tervezési és Koordinációs Főnökség főelőadójának.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta Margitay-Becht Andrásnak, a Császári és Királyi Duna Flottilla Hagyományőrző Egyesület elnökének.

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok elnökségeinek is díjakat adott át.

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter augusztus 20-a alkalmából kimagasló színvonalú munkája elismeréseként Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetettjei: Bombicz Barbara Harangozó Gyula-díjas balettművész, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója; Czigány György József Attila-díjas író, költő, zongoraművész; Ernyey Gyula ipari formatervező, belsőépítész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professor emeritusa; Ébert Tibor író, költő, kritikus; Levendovszky János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékánhelyettese, egyetemi tanár; Mészöly Kálmán volt válogatott labdarúgó, edző, az OLLÉ Programiroda Beruházási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Németh Ferenc olimpiai bajnok öttusázó; Obál Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa; Sisa József iparművész, a Jászberényi Művésztelep vezetője; Visy Zsolt régész, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára; Wittmann Tibor, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetettjei: Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója; Csenkey Éva művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa; Damian MacPherson, az Old Lake Golf Klub golfigazgatója, a MacPherson Golf Akadémia alapítója; Fokasz Nikosz, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára, a Magyarországi Görögök Kutatóintézete igazgatója; Fülöp Rudolf, a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet főigazgatója; Gombár Judit Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai magántanára; Harsányiné Vladár Ágnes Ybl Miklós- és a Magyar Műemlékvédelemért díjas építészmérnök; Illés Béla, a Miskolci Egyetem dékánja, egyetemi tanára; Kallai Árpád Norbert, a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatója; Kovács János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa; Maróth Miklósné Jeremiás Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára; Nemes György, a szentendrei Traumatológiai Szakrendelő főorvosa, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára; Pálóczi Horváth András, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense; Papp István, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott főigazgató-helyettese; Rudas Ferenc volt válogatott labdarúgó; Szabó Lászlóné Borsos Olga botanikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi docense; Szakolczay Varga Lajos József Attila-díjas író, művészetkritikus; Széles Klára József Attila-díjas irodalomtörténész; Thurzó László, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára; Toldi József, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettjei: Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai tanára; Doór Ferenc festőművész; Hambalkó Edit zongoraművész; Homoki Nándorné Grozdits Zsuzsanna, a Zuglói Nevelési Tanácsadó gyermekpszichológusa; Hullan Zsuzsa, a Vígszínház színművésze; Jánky Miklós István, a Videoton volt utánpótlásedzője, nyugalmazott testnevelő tanár; Kiss Lajos, az egri Agria Film Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója; Kopeczky Lajos okleveles építészmérnök, az MTV nyugalmazott főmunkatársa, az Orgonaszó Veresegyház Kiemelten Közhasznú Kulturális Alapítvány elnöke, Erdőkertes alpolgármestere; Krisztiáni István, a Vígszínház szcenikusa; Paor Lilla főszerkesztő, műsorvezető, előadóművész; Péterné Ható Márta, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyugalmazott kormánytisztviselője; Sinka Brigitta sakkmester; Szalai Imre, a tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskola igazgatója; Szikszay András edző; Cs. Tóth János, a debreceni Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetettjei: Antal Tiborné, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. munkaügyi és személyügyi referense; Benőné Székely Júlia, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza megbízott főigazgató-helyettese; Birtalan József zeneszerző; Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. rendezvényigazgatója; Csendes Ferenc festőművész; Eszenyi Balázs, a hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református Általános Iskola nyugalmazott intézményvezetője; Halmi László, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanára; Hegedűs Zsuzsanna, a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola tanára; Jelitai Árpád, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára; Kincses János, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége elnöke; Krenács Zsuzsanna, a II. kerületi Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanára; Lippai Andrea Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Flamen Corazon Arte Táncszínház művészeti vezetője; Maka Attila, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. zenekarvezetője; Nagy Sándor Tibor, a debreceni Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója; Oláhné Bódis Ildikó, a Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft. győri kirendeltsége irodavezetője, rendezvényszervező; Ökrös Tibor előadóművész; Pusztai Mária, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanára.
A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetettjei: Lakatos Gézáné, a körömi IV. Béla Általános Iskola és Óvoda takarítója; Vislóczki Szabolcs, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze.

Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ünnepségén a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket és elismeréseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetettjei: Cseffalvay Mária, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos munkatársa; Fuchs Erik György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem nyugalmazott címzetes egyetemi tanára; Gyarmati Károly, a HungaroControl Zrt. főosztályvezetője; Menich Péter, a Nemzeti Közlekedési Hatóság főosztályvezetője; Mónus Ferenc, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának nyugalmazott főosztályvezetője; Szamos István László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságának megyei igazgatója.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetettjei: Balázs István László, a Magyar Energia Hivatal osztályvezetője; Hermely János, a HungaroControl Zrt. radarosztály osztályvezetője; Hóz Erzsébet, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatársa; Macsuga Géza, az Országos Atomenergia Hivatal főosztályvezetője; Pál László, a GYSEV Zrt. Fejlesztési és Beszerzési Szervezet vezetője; Tóth Árpád, a Közlekedéstudományi Intézet tudományos főmunkatársa.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adta át a Kisebbségekért díjakat.

A díjban részesült Egyed Ákos, az Erdélyi Múzeum Egyesület volt elnöke (Románia); a Nagybányai Képzőművészeti és Kulturális Egyesület (Románia); az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (Románia); Nagy József festőművész (Szlovákia). Elismerést vehetett át László Sándor színész, rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára, az Újvidéki Színház igazgatója (Szerbia), a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ (Szerbia); Pataky András néprajzkutató (Horvátország); Zadravec Szekeres Ilona tanár (Szlovénia); Pál Lajos népzenész (Ukrajna) és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is kitüntetéseket adott át.

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetettjei: Fésüs László, az MTA doktora, állatorvos, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet volt főigazgatója, tudományos tanácsadó; Heltai György, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetmérnök Szak egyetemi tanár, szakvezető; Menyhért Zoltán agrár- és növénynemesítő szakmérnök, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet agrár-környezetgazdálkodási tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus; Nyiri László, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója, professor emeritus.

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozták Balsay Miklós erdőmérnöknek, a Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete elnökének; Dukai Zoltánnak, az Eszéki Ferences Rendház elöljárójának; Érdiné Szekeres Rozáliának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya főosztályvezetőjének; Füleky Györgynek, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának; Fülöp Ferenc Andrásnak, az Alba Geotrade Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt. vezérigazgatójának; Hábel György erdőmérnöknek, ny. MÁV mérnök-főtanácsosnak, közírónak; Kisteleki Péter erdőmérnöknek, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgatójának; Nagy Györgynek, a Köztisztasági Egyesülés igazgatójának; Pusztai Árpád János kémikusnak, nyugalmazott tudományos főkutatónak; Szabó Iván ügyvédnek, a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda vezetőjének; Szentiványi Péternek, a mezőgazdasági tudomány doktorának, nemesítőnek, kertészmérnöknek, az Állami Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos főtanácsosának; Wisnovszky Károlynak, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatójának.

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozták Englert Dezsőnek, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága megyei főmérnökének; Győrfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek; Kapronczai Istvánnak, az Agrárgazdasági Kutató Intézet megbízott főigazgatójának; Marjay Gyulának, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesének; Marosfi Györgynének, az Univer Product Zrt. vezérigazgató-helyettesének; Pálffy Dezső mezőgazdasági szakmérnöknek, ny. c. egyetemi docensnek; Spiegl János erdőmérnöknek, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság igazgatójának; Szabó Tamásnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megyei igazgató főállatorvosának; Urbán Gábor fes

A szerkesztő ajánlja

Molnár Csaba

176 millió kamera kereszttüzében: a kínai Nagy Testvér mindenkire odafigyel

Az, ami Orwell idejében még disztópiának tűnt, a mindent látó kamerának hála szép lassan valósággá válik.

Pethő Tibor

1938. augusztus 25. – 2018. április 11.

Elhallgatni nem fogunk. Várunk, reménykedünk, imádkozunk. Mert lehet egy újságnak bárki is a tulajdonosa, azt pontosan tudjuk, hogy a mi igazi „gazdánk” az olvasó.

Stier Gábor

Szomorú búcsú Eraszt Fandorintól

Borisz Akunyin húsz év után nemcsak világhírű regényhősét, hanem a kilencvenes években az orosz jövőről szőtt álmait is eltemeti.

Lakner Dávid

Lajcsika, ha te mindig játszol, miből éltek?

Inkey Alice Szőts Istvánról, Latinovits jókedvéről és Kosztolányi Dezső fekete pöttyös nyakkendőjéről.