A hipparion fogai

Kordos László a barlangi csontokról, a múltbeli éghajlatváltozásokról és Rudiról

2010. március 2., kedd 00:00

Megváltoztathatják a rudabányai ősmajomleletek az emberré válásról elfogadott elméletet, vallja Kordos László paleontológus, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója. Elmélete szerint a tízmillió éve élt majmok még azelőtt kiáramlottak Afrikából, majd visszaszorultak oda, hogy a ma élő emberszabásúak és az ember őse elvált volna egymástól. A kutató az ősmaradványok alapján a jelenlegi klímaváltozásról is más nézetet vall, mint ami „illendő”.
Kordos László paleontológus, geológus Mezőcsáton született 1950-ben. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát. A Magyar Állami Földtani Intézet munkatársa 1974-től, 2006 óta igazgató. Tanít a Debreceni Egyetemen és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Fő kutatási területe a pleisztocén és holocén gerincesfauna történetének és a tengeri emlősök evolúciójának vizsgálata. A rudabányai ősmajomleleteket kutató ásatások vezetője 1978-tól. Számos ismeretterjesztő könyvet írt, az újabban megjelentek a Sárkánygyíkok, az Ősvilágunk képekben, Az emberiség kezdetei, Az első ötvenmillió év: ősök Rudabányán.

Van most valamilyen csont vagy fog a zsebében?
– Most éppen nincs, de valóban szinte mindig szokott lenni, ezek segítségével sok mindent meg tudok mutatni. Viszont ha körülnézünk itt, a földtani intézet múzeumának raktárában, rengeteg csontot láthatunk. Vannak itt oroszlán-, jegesmedve- és barnamedve-koponyák a polcokon. Ha hozzávesszük a szekrényekben őrzött mintegy harmincezer csontot, kijelenthetjük, hogy hullaházban vagyunk.
– Ezek a csontok Magyarországról származnak?
– Többségükben igen, persze figyelembe kell vennünk, hogy amikor Ferenc József 1869-ben megalapította az intézetet, még máshol voltak az ország határai. Az intézetet azzal a céllal hozták létre a Monarchia gazdasági fellendülésének kezdetén, hogy az ország egész területét lefedve vizsgálja a kőzeteket, és gyűjtse az ősmaradványokat az ipar, a mezőgazdaság és a tudomány segítésének céljával. Ez a múzeum egyébként, amelynek belső galériáját Rubik Ernő tervezte a kocka előtt, belsőépítészként, ma is az ország legnagyobb földtani gyűjteménye a maga háromszázezer leltározott és rengeteg még feldolgozás alatt lévő tételével.
– Az őslénytan még ma is közelebb áll a geológiához, mint a biológiához. Ennek csupán praktikus okai voltak kezdetben, vagy a tudományos szempontok miatt alakult így?
– Klasszikusan a paleontológia valóban a geológia egy részterülete, bár újabban egyre inkább közeledik a biológiához, köszönhetően az evolúciós gondolatnak. De pályám kezdetén én is a geológia közvetítésével jutottam el az őslénytanhoz. Miskolc vidékéről származom, apámmal minden hétvégén a Bükkben kirándultunk. A barlangok vonzottak a legjobban, bennük a sok csonttal, amelyeket gyűjteni kezdtem. A pályaválasztás idején így már természetes volt, hogy a geológia irányába megyek tovább. Elvégeztem a budapesti Szabó József Geológiai Technikumot, majd egy időben szereztem biológia–földrajz szakos diplomát a debreceni, illetve geológusi oklevelet a szegedi egyetemen.
– Barlangász körökben még mindig alapmű az ön Magyarország barlangjai című könyve. Sokáig dolgozott rajta?
– Az előkészítés húszévnyi munkát igényelt. A kilencvenes évek elejéig, majdnem harminc éven keresztül voltam aktív barlangkutató. A barlangok klimatikus és vízkémiai viszonyait tanulmányoztam, eközben gyűjtöttem az adatokat a könyvhöz. A kötet felsorolásszerűen kétezer-hatszáz barlangot tartalmaz, 1984-es megjelenése óta azonban már háromszor ennyit ismerünk. Talán szerénytelenség, de a könyv ma is annyira keresett, hogy fenn van az interneten az egész. És nem beszkennelték, hanem lelkes barlangászok kézzel begépelték a teljes szöveget.
– Szűkebb szakterülete a kihalt állatok csontjainak tanulmányozása. Mit tudhatunk meg ezekből a leletekből?
– A csontok vizsgálata csak kiindulópont. A csont alapján meghatározhatjuk a fajt, és megállapíthatjuk, hogy milyen leszármazási sorba illeszkedik. Az anatómiai jellegzetességekből az életmódra is következtethetünk. Itt van előttünk egy delfinkoponya az asztalon. Azt látjuk, hogy kissé balra húz, aminek az az oka, hogy a homlokán lévő zsírszövet, amellyel a tájékozódáshoz szükséges hanghullámokat adja, aszimmetrikus. Ez a koponya egyébként nem ősi, hanem a ma is élő hosszúcsőrű delfintől származik. Azért került ide, mert a múlt század elején a burgenlandi Szentmargitbánya mészkőbányájában találtak egy ősi delfincsontvázat. A lelet összehasonlító tanulmányozásához volt szükség ma élő rokon fajok csontvázaira, amelyet Pap Károly őslénytankutató vásárolt Olaszországban. Visszatérve a csontokhoz, a lelet korát is meghatározhatjuk a kőzetrétegben talált más maradványok ismert kora alapján. A testfelépítésből következtetni tudunk az állat környezetére, az éghajlatra, de a táplálkozási szokásaira is. Az utolsó vacsora effektusnak nevezett jelenség miatt az állat fogazata megőrzi az elpusztulása előtti egy hónapban elfogyasztott táplálék nyomait. Egy állat által megevett növény anyagai – így a rá jellemző szénizotóp-összetétel is – beépülnek a fogzománcába, így megállapíthatjuk, hogy trópusi vagy mérsékelt övi vegetációban élt-e.
– Közvetve pedig azt, hogy milyen volt a múltban a lelőhely éghajlata.
– Így van. Egyik kutatásunkban például a háromujjú őslovak – latinul hipparionok – táplálkozási szokásainak evolúcióját vizsgáltuk. Vannak tízmillió éves és ötmillió éves őslókoponyáink is. A fogazatuk kopási mintázatát vizsgálva kiderült, hogy a tízmillió éves még lombleveleket evett, az ötmillió évvel később élt lovak azonban már fűféléket legelésztek. E változás hátterében az áll, hogy hét-nyolc millió évvel ezelőtt hatalmas globális klímaváltozás ment végbe a földön. Előtte trópusi éghajlat volt hazánk területén. Gondoljunk csak a bükkábrányi mocsárciprusokra, amelyek nem teremnek meg a mérsékelt övben! Aztán jött az éghajlatváltozás, amelynek nem tudjuk az okát. Ennek következtében alakult ki a mérsékelt öv, a trópusok pedig visszaszorultak jelenlegi területükre.
– A korábbi éghajlatváltozásokkal összehasonlítva különleges-e a mostani felmelegedés, és milyen szerepe van benne az emberi tevékenységnek?
– Annyi biztos, hogy az ember elvben a XIX. század közepe óta befolyásolhatja az éghajlatot. Az akkor kezdődött urbanizáció és iparosodás, különösen a szénbányászat és a vaskohászat sok szennyező anyagot juttatott a légkörbe. Csakhogy az 1800-as éveket megelőzően két-három száz éven keresztül egy-másfél Celsius-fokos felmelegedési időszak volt. Előtte pedig további ciklusok követték egymást. A kérdés az, és ez inkább gazdasági, politikai, mintsem tudományos kérdés, hogy a mostani felmelegedés tisztán természetes változás, olyan természetes változás, amelyre még rátesz az ember, vagy – és ez jelenik meg most mindenhol – egyedül az ember okozza. Én azt mondom, hogy éghajlatváltozás mindig volt. Valószínű, hogy ezt erősíti az ember a szén-dioxid-kibocsátással, de egy tisztességes vulkáni működés során az emberi eredetű kibocsátás többszöröse juthat a légkörbe szén-dioxidból.
– Milyen mértékű változások zajlottak le a klímában a múltban?
– Én a csontok alapján tanulmányoztam az elmúlt tíz–tizenöt ezer év Kárpát-medencei éghajlatváltozásainak hatását. Tizenötezer éve megváltozott a klíma, a korábban kifejezetten hideg éghajlat a mainál két-három fokkal melegebbe ment át, és két-három ezer évig maradt így. Ennek hatására gyakorlatilag lecserélődött a fauna. Voltak olyan fajok, amelyek csak viszszahúzódtak, de olyanok is, amelyek kihaltak, mások pedig előretörtek. Honfoglalásunk idején is változóban volt a klíma. A kontinentális sztyeppvegetáció tört előre, minthogy szélsőségesebbé vált az éghajlat. Közvetve ennek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, hiszen az ázsiai nomád népek a megváltozott körülmények között már nem jutottak elegendő élelemhez. Ez viszont arra mutat, hogy az éghajlatváltozás hatalmas gazdasági, társadalmi ellentéteket, háborúkat válthat ki, bár ez a változás az élővilágra már nem volt számottevő hatással. A mostani, százötven éves felmelegedés mértékét 0,6–0,8 Celsius-fokra becsülik azok, akik nem csak a statisztikai elemzés hibájának vélik az eltérést. A múltbeli tapasztalatok alapján nem valószínű, hogy ez drasztikus változásokat okoz.
– Sokan élnek – főként Amerikában, újabban pedig az iszlám világban –, akik úgy hiszik, hogy a Föld korát nem évmilliárdokban, hanem csupán évezredekben lehet mérni. Szerintük az őslénytanban használt kormeghatározás egyfajta saját farkába harapó kígyó, a leletek korát egymás vélt kora alapján állapítják meg. Léteznek valóban abszolút kormeghatározó módszerek?
– Rengeteg. Az első a rétegtan több mint kétszáz éve lefektetett alapszabálya, amely kimondja, hogy az alsóbb rétegek korábban keletkeztek, a fölöttük lévők pedig később. Az ezekben lévő ősmaradványok így ugyanezt az időbeni változást követik. Az evolúciós leszármazási sorok – tehát a szervek fejlődési irányának – ismerete segítségével is időbeni sorrendbe tudjuk állítani a leleteket. E változások pontos időpontját pedig a fizikai kormeghatározó módszerekkel állapíthatjuk meg. A legrégebben használt technika a szénizotópok eltérő bomlási sebességét veszi alapul, ez ötvenezer évnél nem régebbi maradványok esetén használható. Azóta számos más izotópokat vizsgáló módszert fejlesztettek ki, amelyek már millió évekre visszamenőleg megállapítják a leletek korát néhány tízezer év pontossággal. Ha egy afrikai előemberleletről azt mondják, hogy 3,5 millió éves, akkor ez azt jelenti, hogy biztosan a 3,6-től 3,4 millió évvel ezelőttig terjedő időszakban halt meg.
– Önt a legtöbben a rudabányai ásatások és az ott élt, Rudinak elkeresztelt majomelőd kapcsán ismerik. Az utóbbi harminc évben számos emberszabásúaktól származó lelet került elő a lelőhelyről, legutóbb két éve egy felső állkapocs. Még sok kincset tartogathat az ásatás?
– Remélem, hogy igen. Én akkor kerültem kapcsolatba a feltárással, amikor 1971-ben Kretzoi Miklós, a debreceni egyetem állattani tanszékének vezetője és a földtani intézet munkatársa elkezdte a rudabányai ásatást. Hallgatóként az első ásatástól kezdve kint voltam. Kretzoi nyugdíjba vonulásakor, 1978-ban én vettem át az ásatás vezetését. Ez tart a mai napig, a nyáron is lesz egy hónapos ásatás együttműködésben a torontói egyetemmel.
– Miért fontosak a rudabányai leletek az emberi evolúció folyamatának megismerésében?
– Egész Eurázsiában Rudabányán találtuk az emberré válás korai szakaszából származó legtöbb emberszabású leletet, több mint kétszázötvenet. Négy koponyánk van, az egyik mellett megtaláltuk a hozzá tartozó alsó állkapcsot és néhány végtagmaradványt is. A lelőhely felépítését a csaknem negyvenéves kutatás után olyan részletesen ismerjük, ami szinte az egész világon egyedülálló. Sokat tudunk arról, hogy hogyan kerültek oda a csontok, milyen állatvilág élt ott, mit ettek az ott élt majmok. A leletek a korai emberszabásúak elterjedésének elméletét is megváltoztatták. Tíz–tizenöt millió éve az emberszabású majmok bizonyos csoportjai a létrejött földhídon keresztül több hullámban átvándoroltak Afrikából Eurázsiába. Eljutottak a mai Rudabányára – ahol a leletek tízmillió évesek –, de Franciaország és Spanyolország területére is. Körülbelül egymillió évig élhettek itt, majd az éghajlatváltozás hatására kiszorultak innen. Oly mértékben alkalmazkodtak a trópusi vegetációhoz, hogy annak visszaszorulásakor követték, vissza Afrikába. A ma élő emberszabású majmok és esetleg az ember elődei az újra Afrikában élő majomcsoportokból fejlődhettek ki. Mások azt mondják, hogy ez a fejlődés Afrikában helyben zajlott le, kiáramlás és visszatérés nélkül, de ezt bizonyító leletet Afrikában eddig nem találtak ebből az időszakból.
– Az idén ön kapta az Év Ismeretterjesztő Tudósa díjat a Tudományos Újságírók Klubjától. Hogyan gondolkodik a tudomány-népszerűsítésről? Sok kutató lealacsonyítónak érzi az ismeretterjesztő cikkek írását. Eközben a természettudományos egyetemi oktatás válságban van, mert a tehetséges diákok nagy többségének eszébe sem jut kutatónak menni.
– Ez az ember stílusától függ. Én szeretek írni, szeretem olvasni a nevemet egy könyv borítóján vagy egy cikk címe fölött, és nem kell erőlködnöm, hogy közérthető nyelvezetet használjak. Mindig volt bennem igény arra, hogy amit a szakmai munkám során elérek és fontosnak érzek, azt minél több embernek elmondjam. Ez volt mindig a hajtóerőm, az sosem motoszkált bennem, hogy tudatosan propagáljam a geológiát a gyerekeknek. Több egyetemen is tanítok, így tisztában vagyok azonban azzal, hogy a természettudományos szakokra tömegével jutnak be oda nem való emberek, iszonyatos a felhígulás. A bolognai rendszerben a harmadik év végén kapható BSc-diploma pedig egyfajta emelt szintű érettségit jelent. Jó példák is vannak azért, aki elhivatott és értelmes, annak olyan lehetőségei vannak Magyarországon is, mint bárki másnak a világon.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.