A regény vége

Galántai Zoltán a forgatókönyvírásról, a XXI. századi újságcikkekről és a szerzői jogról

2010. szeptember 14., kedd 00:00

Bár a futurológusok jól tudják, hogy a jövő megjósolhatatlan, titkon mégis mindegyikük erre vállalkozik
– és elbukik, árulja el Galántai Zoltán jövőkutató. Szerinte, ahogy a történelem során mindig, ma is képtelenek vagyunk kitekinteni a mából, így elképzelni sem tudjuk, merre tart
a világ akár néhány évtized múlva.
Galántai Zoltán jövőkutató és író Dunaújvárosban született 1964-ben. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) pénzügyek tanszékének docense, ahol többek között globális gazdaságtörténetet tanít, illetve óraadó tanár a Magyar Képzőművészeti Egyetemen (MKE). Korábban dolgozott a Civil Rádió tudományos műhelyének vezetőjeként, a Delta és a Jövőnéző című televíziós műsorok főszerkesztőjeként. Legutóbbi könyvei: Biopolitikák és kozmoszok (Arisztotelész Kiadó, 2009), Tudomány, művészet, jövő (MKE, művészetelméleti kutatócsoport, 2008), Ha jövő, akkor világűr (Almár Ivánnal közösen, Typotex, 2007), Majdnem az örökkévalóságig – A távoli jövő kutatása (Arisztotelész, 2004). Jövőkutatással foglalkozó blogja a http://jovokutatas.blogspot.com/ címen érhető el.

Mikor jutott eszébe az embernek, hogy olyasmit kutasson, ami csak a jövőben történik vagy nem történik meg?
– H. G. Wells 1903-ban javasolta először, hogy kutassuk a jövőt, de már az ő megnyilatkozásaiban is felfedezhetők e vállalkozás korlátai. Bár a második világháború elején dühösen azt válaszolta a hogyléte felől érdeklődők kérdésére: „A sírversemet írom, amely így szól: én megmondtam, ti idióták!”, az első világháború végén még azt jövendölte, hogy soha többé nem lesz afféle világégés. A jövőkutatás tényleges kialakulását közvetve a két világháború és a nagy gazdasági válság segítette elő. A XX. század közepére átalakult a világ addigi társadalmi rendje, új államok jöttek létre, és egyre többen foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy vajon mi lesz ezután.
– Mi a jövőkutatás célja? Van-e kézzelfogható haszna annak, ha leírjuk, hogy szerintünk milyen lesz az életünk ötven–száz év múlva?
– A jövőkutatók titkolják ezt, de nyilván mindenki azt akarja megmondani, hogy mi lesz a jövőben. Teszik ezt annak dacára, hogy már egészen korán kiderült, bajosan lehetséges a jövőbeni történések megjósolása. Hivatalosan a jövőkutató nem jósol, hanem elképzel forgatókönyveket, tehát a jelenlegi folyamatok lehetséges jövőbeni pályáit vázolja föl. Az utóbbi egy-két évtizedben a jövőkutatás újabb felvirágzását tapasztalhatjuk. Tizenöt évvel ezelőtt jövőkutatók egy csoportja három forgatókönyvet dolgozott ki az éghajlatváltozás alakulásáról. Az egyik lehetőség szerint minden marad majd a régiben, és nem történik mélyreható fordulat a jelenlegi állapotokhoz képest. De az is elképzelhető, hogy a változó környezet miatt visszafejlődik a jelenlegi civilizáció, és a Mad Max-filmekhez hasonlóan az emberiség nagy része barbarizálódik, a gazdagok pedig erődökbe zárkóznak. A harmadik, talán legkívánatosabb forgatókönyv hirtelen és alapvető változást valószínűsít. E példán jól látszik a jövőkutatás munkafolyamata: első lépésként alternatívákat rajzolunk föl, ezután megpróbáljuk kiválasztani a lehetséges forgatókönyvek közül a legvalószínűbbet, a legelőnyösebbet, és ezt javasoljuk.
– Komolyan veszik javaslataikat a döntéshozók, vagy afféle csodabogarakként kezelik önöket?
– Gyakran a legbefolyásosabb kormányügynökségek készítenek a jövőre vonatkozó tanulmányokat. Az amerikai Központi Hírszerző Hivatal, a CIA honlapján például elérhetők a forgatókönyveik a következő tíz-húsz évben végbemenő geopolitikai folyamatokról. A szakértőik szerint előfordulhat, hogy Amerika elveszíti a primátusát, és a világ káoszba fullad, vagy Kelet-Ázsia, India és Kína veszi át a vezető pozíciót. De az is lehetséges, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió összefog, és együttesen irányítja majd a világot.
– E tiszteletet parancsoló tanulmányok ellenére a jövőkutatás száz évéből inkább csak a nevetséges kudarcok váltak ismertté széles körben. Ön hogyan értékeli a futurológusok eredményességét?
– Kár tagadni, voltak nagy melléfogások. A világ legnagyobb jövőkutatói 1964-ben együttesen igyekeztek előrejelzést adni az ezredforduló idején várható állapotokról. Ők a következőket jósolták: 2000 környékén már kiterjedten műveljük az óceánokat, befolyásoljuk az időjárást, magas intelligenciájú robotokat működtetünk, univerzális nyelven beszélgetünk egymással, mindenki rendelkezésére áll az ellenőrzött termonukleáris energia, bányászunk a Holdon, eljutunk a Marsra, és időjárás-háborúkat vívunk egymással. Ez pontosan megmutatja, menynyire képtelen a jövőkutatás arra, hogy megjósolja a jövőt.
– Tehát az egész jövőkutatás sikertelen, vagy született sok kevéssé szenzációs fejleményt jövendölő, de pontosabb előrejelzést adó munka, amelyek a szakembereken kívül senkinek sem tűntek föl?
– Nagy általánosságban a jövőkutatók jóslatai nem válnak be, és ezt maguk a futurológusok is belátják, hiszen tudnak a jóslataikban rejlő mély bizonytalanságról. Néhány éves időtávra sem tudunk előre mondani semmit. Még a jövőkutatás jövőjét sem sikerült megjósolnunk. Tőlem tíz évvel ezelőtt megkérdezték, hogyan látom e tudományterület jövőbeni fejlődését. Azt válaszoltam, hogy én még ebből a szakmából megyek nyugdíjba, de már erősen leáldozóban van e terület csillaga. Erre érzékelhetőbbek lettek a klímaváltozás jelei, és mindenki szcenáriókat gyárt. Ma már azt gondolom, hogy a jövőben egyre fontosabbá válik a jövőkutatás. Húsz éve ki látta előre az mp 3 és a mobiltelefon forradalmát? Senki. A bizonytalanság abból fakad, hogy nem tudhatjuk, mely tényezők leszek annyira fontosak a jövőben, hogy hatással legyenek az események alakulására. El sem tudjuk képzelni, merre fejlődhet tovább a világ. Mielőtt megjelentek a fogamzásgátlók, a gyógyszerekről, ahogy nevük is mutatja, azt tartották, hogy gyógyítanak. A fogamzásgátlókkal megjelentek az életmódgyógyszerek, és mostanában kezdődik egy új korszak, amikor a gyógyszerek segítségével módosíthatóvá válik a jellem és a személyiség. De hogy mi következhet ezután, arról fogalmunk sincs. Nem tudunk kilépni jelenlegi fejlettségi állapotunkból.
– Vizsgálatuk futurisztikus tárgyából adódik az, hogy a jövőkutatók tanulmányai, legalábbis az a részük, amely megjelenik a sajtóban, kevésbé hasonlít tudományos dolgozatra, mint sci-fi novellára?
– Már Herman Kahn, az egyik leghíresebb futurológus is olyan formában írta meg a következő kétszáz esztendő történetét a hatvanas években, mintha egy XXI. századi újság cikke lenne. Nem száraz tételmondatok sokaságát vetette papírra, hanem történeteket írt le. A legtekintélyesebb jövőkutatók is igyekeznek az emberekhez közel álló formában közreadni gondolataikat. Senkit nem érdekel, hogyan változik egy-egy ország nemzeti összterméke a következő évtizedekben. Mindenkit az foglalkoztat, hogy milyen lesz az ő élete. Gyakran az épp divatos témákat is ennek érdekében használják a vizsgálatokban. 1998-ban már felhasználták az internet fejlődését a könyvnyomtatás jövőjének analógiájaként.
– Van jövője a nyomtatott sajtónak, a könyvnek?
– Milyen időtávon? Ha néhány évben gondolkodunk, akkor van. Első lépésként egymás mellett fog élni a papíralapú és az elektronikus könyvkiadás. A jelenleg divatos elektronikus olvasók hosszú távú sikere sem biztos, gondoljunk csak arra, hogy tíz éve volt már egy e-könyv robbanás, amely aztán gyorsan kifulladt. Hosszú távon azonban az elektronikus médiumok várhatóan kiszorítják a nyomtatott sajtót. És ennek nemcsak az lesz a következménye, hogy nem papíron, hanem képernyőn olvasunk, hanem az írások jellege is átalakul. A hang- és videoanyagok teljesen összeépülnek majd a szöveggel.
– Ezzel leáldozott a hosszú szövegeknek?
– Szerintem a regény mint műfaj el fog tűnni. Ön és én még úgy nőttünk föl, hogy állandóan olvastunk, információink nagy részét olvasással szereztük meg. A következő generációk számára viszont már nem lesz természetes az, hogy hosszabb szövegeket olvasson. Az olvasásról ne gondoljuk, hogy az az ember természetes viselkedése. Azért terjedt el a XVIII. századtól, mert az információáramlásnak nem volt más hatékony formája. Az írott szöveg története arról szól, hogy a közeg, a tipográfia, a betűket hordozó médium azonnal visszahat a tartalomra. A regény az 1750 körül végbement nyomdatechnikai forradalom következményeképpen jött létre. Akkor a havi egy könyv helyett már heti egy könyvet tudtak kiadni a megnövelt kapacitású nyomdák. Ez megváltoztatta az olvasási szokásokat. Addig úgymond intenzíven olvastak az emberek, az otthon birtokolt három könyvet újra- és újraolvasták. A nyomdatechnikai forradalomtól kezdve megváltoztak a lehetőségek, a szerzők pedig tartalommal töltötték meg a lehetőségeket. 1800-ra kialakult az évadszerű, extenzív olvasás, regénysorozatokat adtak ki, ami elvezetett a sikerszerzők megjelenéséhez. Hamarosan kialakult a rétegirodalom, célzottan jelentek meg gyerekeknek, cselédeknek, nőknek szóló regények.
– Egyedül az utóbbi tizenöt–húsz évben felbukkant új technikai lehetőségek okolhatók azért, hogy az emberek leszoknak az olvasásról? Egyáltalán: értelmezhető-e ez a folyamat romlásként, kulturális szegényedésként, vagy az új állapot nem rendelhető a korábbi alá?
– Korábban az olvasáson kívül egyszerűen nem volt más lehetőség. Vagy bekapcsolták hétfőn este nyolc és tíz között a televíziót, mert csak akkor volt adás, esetleg hallgatták a Kossuth rádiót, vagy olvastak. Ez volt a kínálat. Ha akkor is rendelkezésre álltak volna a mai vívmányok, az internet, az okostelefon, a digitális televízió, akkor már korábban csökkent volna az olvasás népszerűsége. Én ezt a folyamatot változásnak tekintem. Akik ragaszkodnak a regényhez, próbáljanak meg középkori lovagregényeket vagy akár Jane Austen előtti regényeket olvasni. Számunkra olvashatatlanok, ezért eltűntek a modern regény kialakulásakor. A jövőkutatás hasznossága talán abban áll, még ha a jövőt nem is tudja megmondani, hogy segít időleges jelenségként látni a bennünket körülvevő összes tárgyat, szokást.
– Az internet nemcsak az olvasási szokásokat változtatta meg, hanem szinte kezelhetetlenné tette a szerzői jogok rendszerét. Ma már az írók nem tudják megvédeni műveiket az illetéktelen felhasználástól, így könnyen eleshetnek a munkájukért kapott honoráriumtól. Nem okozza ez hosszú távon a jó minőségű írások eltűnését?
– Napjaink közepesen sikeres írói még Amerikában sem képesek megélni az írásból, így ez nem tekinthető újdonságnak. Másrészt a legtöbb blog azt mutatja, hogy az ember akkor is ír, ha nem kap érte egy vasat sem. A szerzői jogok, amelyek 1790-re kristályosodtak ki, a jelenlegi modern viszonyok között tarthatatlanok. Ezek működéséhez szükség volt a könyv- és lapkiadók ellenőrizte szűk keresztmetszetre. Attól kezdve, hogy bárki publikálhat az interneten, a szerzői jogok értelmüket vesztik. Ez nem morális kérdés, nincs szó arról, hogy joga van-e a szerzőnek ellenőrizni szövege felhasználását. Pusztán technikai okok miatt nem működőképes többé a korábbi rendszer.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.