Átlógó tájak

Hol élnek a potonyiak?

2011. február 1., kedd 00:00

Először 1990-ben jelent meg a Magyarország kistájainak katasztere. Annak előtte soha nem adtak ki ilyen átfogó kötetet hazánk tájegységeiről. Az első kiadás ötlete a nyolcvanas évek elején született meg, és a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetének (MTA FKI) akkori igazgatójától, Pécsi Mártontól származott. Ekkor osztották föl Magyarországot kétszázharminc kistájra, pusztán a természeti környezet jellegzetességei alapján. A kistájak átlagos területe így 404 négyzetkilométer lett, de ha a természeti adottságok úgy kívánták, nagy különbségek adódhattak. A legkisebb, a Gánti-medence mindössze tizenegy négyzetkilométeres, míg a legnagyobbak kiterjedése meghaladja az ezerötszáz négyzetkilométert is. Az így meghúzott határokat ezután ráhelyezték a közigazgatási térképre. E lépés volt az igazán úttörő jelentőségű a vállalkozásban, nyilatkozta lapunknak Dövényi Zoltán, az MTA FKI tudományos tanácsadója, a mostani kiadás szerkesztője.
A könyv a maga hét-nyolc év alatt elfogyott kétezres példányszámával, mondhatni, slágerré vált a szakemberek körében. A mostani, átdolgozott kiadás (Magyarország kistájainak katasztere. Szerk.: Dövényi Zoltán. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2010) azonban sok tekintetben eltér a húsz évvel ezelőttitől.
– Míg az első kiadásban csupán természeti szempontból, tehát a földtani, talajtani és növényzeti jellegzetességek alapján térképezték föl az országot, addig a jelenlegi kötetbe a társadalmi-gazdasági jellemzők is bekerültek, így a közlekedés és a táj kulturális értékei is – mondja Dövényi Zoltán. – Ilyen megközelítésű munka külföldön sem igen született még. Nagy kiterjedésű országoknál ez elképzelhetetlen lenne.
A kistájak tehát az első kiadás előkészítése közben születtek meg, azok határai nem a történelem során kialakult közigazgatási egységek elhelyezkedését követik. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy helyenként ne esnének egybe a közigazgatási határokkal. A Duna például olyan természetes határ, amelyet nem hagyhattak figyelmen kívül a múlt közigazgatási irányítói sem. Ennél sokkal esetlegesebbek azonban a megyehatárok, és itt válik el a kistájak és a kistérségek koncepciója egymástól. Sok helyütt ugyanis azt láthatjuk, hogy a kistájhatárok fittyet hánynak a megyehatárokra. Nem úgy a 174 kistérség határai, amelyeket úgy határoztak meg, hogy azok nem nyúlhatnak át a szomszédos megyébe. A földrajzi szempontok egyeduralkodó volta első látásra meglepő eredményekre is vezetett.
– Somogy megye délkeleti csücske a Dráva mellett a kistájkataszter megközelítése szerint az Alföldhöz tartozik. A természeti földrajzosok ugyanis azt mondják, hogy nem a Duna az Alföld nyugati határa, mert a Mezőföld és a Dráva menti sík is hozzá tartozik – említ meghökkentő példát a szerkesztő. – Így esett meg, hogy hat somogyi falu alföldi falu lett a kataszterben, pedig jókora távolságban vannak a klasszikus Alföldtől.
Lehet, hogy az érintett dél-somogyi falvak, Kastélyosdombó, Drávagárdony, Potony, Tótújfalu, Lakócsa és Szentborbás lakói úgy élték le eddigi életüket, hogy eszükbe sem jutott: ők valójában az Alföldön élnek. Minthogy a felszíni vizek gyakran funkcionálnak természetes határként is, leginkább ott „lóghatnak át” földek a szomszédos megyébe, ahol kacskaringós, ágas-bogas a folyók, patakok lefutása. Megint csak Somogy adja erre a legszembetűnőbb példát. Külső-Somogyban a folyók jellemzően nyugatról kelet felé folynak. Az e vízfolyásokra ráépült kistájak emiatt Somogy megyében kezdődnek, jelentős részük azonban már Tolna megyében van.
Ha a kistájhatárok nem tisztelik a megyehatárokat, adódik a kérdés, hogy követik-e az országhatárokat. Dövényi Zoltán elmondása szerint a felvetés jogos, de a mostani kiadásban – mondhatni, technikai okokból – kénytelenek voltak Magyarország határain belül maradni, és a kistájak határait az ország határaihoz igazítani. A kistájak nemzetközivé tételének ötlete természetesen nem új. A szerkesztők tervezik a későbbi kiadások alkalmával a katasztert az egész Kárpát-medencére kiterjeszteni, hiszen a Kárpát-medence olyannyira természetes egység, hogy a világ földrajzóráin az egységes medence prototípusaként emlegetik. Minthogy a szomszédos országokban is készültek már tájbeosztások, ezeket a határok mentén össze lehetne fésülni, ám ehhez nemzetközi kooperációra lesz szükség.
Az első kiadás óta eltelt húsz év alatt sokat változott az ország. Természetesen a legnagyobb változás a közlekedésben és a gazdaságban érhető tetten – pontosabban lenne tetten érhető, hiszen az 1990-es kistájkataszter a gazdasági jellemzőkkel még nem foglalkozott. Ennek ellenére sok jellemző különbséget fedezhetünk föl Magyarország akkori és jelenkori természeti képe között. A geológiai, talajtani jellemzők szinte változatlanok maradtak, viszont a vizek viselkedése átalakulóban van. A folyók és patakok vízjárása sokat változott, és ebben a globális fölmelegedés játszhatja a főszerepet. Az árvízi hozamok jelentősen nőttek 1990 óta, és új jelenséggel, az úgynevezett villámárvízzel kell azóta megbirkóznunk évről évre. Ilyenkor a normális körülmények között csendesen csörgedező, jelentéktelennek hitt patakokon pillanatok alatt hatalmas károkat okozó árvizek alakulnak ki. A Cuhai-Bakony-ér a korábbi kataszterben még úgy szerepelt, mint amelynek számított (tehát a valóságban soha nem mért) maximális árvízi vízhozama 44 köbméter másodpercenként. Idén májusban, az esőzések idején már 110 köbmétert mértek ott, és elkezdte lebontani az M1-es autópályát, hoz jellemző példát a Dövényi Zoltán. És a rekordok folyamatosan dőlnek azóta is. A Hernád–Sajó térségében a kötet szerkesztésének lezárása óta már magasabb vizeket mértek. A változásokat könyv alakú kataszter nem tudja elég gyorsan követni. Ezt a problémát azonban kiküszöbölheti a tervezett internetes változat megjelenése, amelyet a 2011-es népszámlálás eredményeinek nyilvánossá válása után terveznek megjelentetni.
Sok olvasóban ennyi adat hallatán talán a telefonkönyv réme sejlik föl, pedig a kistájkataszter jobban hasonlít útikönyvhöz. Dövényi Zoltánhoz több olyan visszajelzés is érkezett, melyek szerint utazásaik előtt az olvasók a kataszterből ismerkednek meg a tájegység jellegzetességeivel. Bár be kell vallanunk, háromkilós súlyával zsebbedekkernek azért nehezen nevezhető.
– A könyv mindenkinek szól, aki bármilyen szintű területi problémával, területfejlesztéssel, területrendezéssel foglalkozik – mondja a szerkesztő. – Az egyetemi hallgatók számára is megkerülhetetlen a kistájkataszter, hiszen rengeteg adatot integrál, nem kell ezek után kutatva az egész könyvtárat végigolvasni, de sokan egyszerűen azért veszik, mert szeretnék hazánkat jobban megismerni.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.