Boszorkány

Tott báró törökökről és tatárokról

2008. október 21., kedd 15:00

k ö n y v e s h á z
Gátlástalan sarlatán vagy felvilágosult filozófus inkább? Ő hozta volna magyar földre Mikes Kelemen törökországi leveleinek kéziratát? Az 1733-ban Franciaországban francia nemes anya és magyar nemes apa gyermekeként született François de Tott élete kész regény.
A névrokon Tóth Ferenc nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy többéves kutatómunka megkoronázásaként – Neofitu Éva, Jeney Zoltán fordítók és Ivanics Mária tudományos közreműködésével, a szombathelyi Vasi Szemle szerkesztősége kiadásában – megismertesse a magyarul olvasókat is a Keletet bejárt báró legteljesebb memoárjával. Azzal a kötettel, amely a XVIII. században bestsellernek számított: négy nyelvre lefordították, s nemcsak történészek, földrajztudósok, orientalisták és szépírók forgatták kézikönyvként, de leghíresebb olvasói között ott találjuk a fiatal Napóleont, eszmét cserélt róla II. Katalin cárnő és Voltaire, egyetlen ismert kézirata pedig valaha XVI. Lajos királyé volt. Angol fordítása a New York Society Library leggyakrabban kikölcsönzött könyve volt 1789-ben; az 1100 fontos golyókat kilövő ágyú történetét pedig Münchhausen báró kalandjai között szerepelteti Bürger.
Ki volt hát e titokzatos Tóth Ferenc báró?
A Rákóczi-szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült diplomata apa nyomdokait követte: kilencévesen már a francia – ámde főként magyar legénységű és vezényszavú – Bercsényi-huszárezred tagja, majd a konstantinápoly-perai tolmácsképző növendéke volt. Az Oszmán Birodalom végvidékén lévő krími tatár kán udvarába nevezték ki konzulnak; a Fényes Porta megbízta a Dardanellák, aztán a Boszporusz tengerszoros védelmének megerősítésével; európai mintára megreformálta a török tüzérséget – hogy csak életének néhány érdekes epizódját emeljük ki a magyar kiadványt szerkesztő Tóth Ferenc bevezető tanulmányából.
A négy különálló könyvből és egy elöljáró beszédből álló visszaemlékezés – mely politikai-filozófiai, kulturális antropológiai, önéletrajzi műként és útleírásként egyaránt olvasható – cseppet sem elfogulatlan: míg a tatárok a „jó vadak”, akik megőrizték őseik értékeit, addig a törökök kritikájában a keleti despotizmus bírálatát fedezhetjük fel: „megeshet, hogy egy török a botjával oly erős ütést mért egy keresztény koponyájára, hogy az attól elhalálozott, s a bíró, miután a gyilkos szerszámot maga elé kérette, s a fát, miből az készült, igen alapos vizsgálatnak alávetvén, végeredményben kijelentette, hogy a bot túlontúl könnyű volt ahhoz, hogy az egy keresztény életét a Mindenható közvetlen szándéka nélkül kionthassa; márpedig az emberek eme szándékkal szembe nem szállhatnak” – ábrázolja nem kevés iróniával például a török igazságszolgáltatást.
Az élete alkonyán a Vas vármegyei Tarcsafürdőre (ma Bad Tatzmannsdorf) „hazatért” utazó kultúraközvetítőként sem volt utolsó, és akaratlanul is bebizonyította, hogy van, amiben Kelet és Nyugat között nincs különbség: azok a tatárok, akiknek elektromos kísérleteket mutatott be, éppúgy varázslónak vélték, mint a tarcsafürdőiek, akik gyanakodva figyelték a tudós hajlékát, amelynek pincéjéből időnként furcsa fények szűrődtek ki. A még álló, de már valóban veszélyes épületet a mai napig Boszorkányháznak nevezik.
(François baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Szerk.: Tóth Ferenc. Vasi Szemle szerkesztősége, Szombathely, 2008. Ára: 2500 forint)

A szerkesztő ajánlja

Ficsor Benedek

Távolodás a politikától: a konszolidálódó MMA a Fekete-korszak után

Fekete György távoztával új korszak köszönt az akadémiára, de fiatalok nélkül hosszú távon bajosan működhet a köztestület.

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.