Elviselt magány

Flow: az eltűnt tehetség nyomában

2011. április 12., kedd 00:00

k ö n y v e s h á z
A West-Balkán szórakozóhelyen történt tragédia után természetes módon több szó esett arról, mivel töltik napjaikat az iskoláskorú fiatalok. Eljutnak-e reggel az iskolába, figyelnek-e az órákon, mit kezdenek a délutáni, esti szabad idejükkel. E kérdés azonban korántsem csak akkor fontos, amikor a szülőknek arról kell dönteniük, hogy elengedik-e gyereküket ismeretlen szórakozóhelyre. Az általános iskola felső tagozata és a gimnázium évei alapvetően meghatározzák a felnövő gyerekek felnőttkori sikerességét. Sok tizenéves tehetséges ugyanis valamiben, legyen az művészet vagy tudomány, a nagy többségük azonban az érettségiig abbahagyja épp csak nyiladozó képességének fejlesztését, tehetsége semmivé foszlik. A világhírű Csíkszentmihályi Mihály pszichológus Tehetséges gyerekek – Flow az iskolában című könyvében kutatócsoportjának eredményeire alapozva receptet kínál arra, hogy ez ne következzen be.
A pszichológiai felmérés eredményéből kiderül, hogy a tehetség nem feltétlenül teszi boldoggá a tanulót. Sőt ha nem ápolják, fejlesztik kellőképpen a képességeit, nyűgnek, a kortársi közösségbe való beilleszkedését hátráltató tényezőnek is tekintheti. Az eredményekből kitűnik, hogy a tehetséges gyermekek általában kedvezőtlenebbül ítélik meg magukat átlagos képességű társaiknál. Elégedetlenek a szexuális életükkel, és nagyobb elvárásokat támasztanak önmagukkal szemben. Az talán nem meglepő, hogy a tehetségesek az iskolában aktívabban kapcsolódnak be a munkába, sokkal meghökkentőbb azonban, hogy otthon nem tanulnak többet, mint a többiek, kevesebb pénzkereső és házimunkát végeznek, viszont órákkal többet tévéznek minden héten. Sokan a televízióban a kultúra és a művelődés ellenségét látják, e felismerés pedig mintha ellentmondana ennek. A helyzet azonban ennél összetettebb.
Mindezek hátterében az állhat, hogy a tehetséges diákok kevesebb időt töltenek kortársaikkal, ritkábban járnak buliba, többségük amolyan otthon ülő típus. Jobban viselik az egyedüllétet, bár az nem egyértelmű, hogy maguk választják-e a magányt, hogy tehetségüket hatékonyabban fejleszthessék, vagy az élet hozza így, és ők csak megtanulják elviselni az egyedüllétet. Sokuk valószínűleg nem élvezi ezt a helyzetet, részben ez lehet az oka annak, hogy még az egyetemre jelentkezés előtt elkallódnak. Nem találják a képességük fejlesztésére fordított idő azonnali és kézzelfogható jutalmát, sokkal inkább azt látják, hogy emiatt kimaradnak a bulikból, nincsenek barátaik, ezért „előnyös” számukra a tehetség elveszejtése és az átlagos gyerekek szokásainak követése.
A kamaszkorban bekövetkező idegélettani változások, az iskolában követett elavult módszerek, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, valamint a nem kellő motiváció hasonlóan a tehetség elmúlását eredményezhetik. Ez utóbbira kínál ellenszert a „flow” elmélete. Csíkszentmihályi megfogalmazása szerint a flow (amely folyamot, áramlást jelent magyarul) az a tudatállapot, amikor olyannyira belefeledkezünk valamibe, hogy nem érzünk fáradtságot, kikapcsoljuk a külvilágot, és minden idegszálunkkal a témára összpontosítunk. Minthogy ebben az állapotban tudunk a legjobban figyelni, rendkívül előnyös, ha a diákok elsajátítják a flow elérésének technikáját, hiszen segítheti őket a tanulásban.
A flow csak akkor jöhet létre, ha világos célja van a tevékenységnek, joggal várhatunk azonnali és egyértelmű visszajelzést a munkánk eredményéről, hasznáról. A legfontosabb azonban az, hogy összhangot találjunk képességeink és a feladatok nehézsége között. Ha túl könnyű a feladat, hamar ráunhatunk, ha túl nehéz, a várhatóan átélt kudarc elveheti kedvünket a folytatástól. Idővel kiteljesedhet a feladat összetettsége, hiszen az unalom elkerülése érdekében egyre nehezebbeket fogunk keresni külső kényszerítés nélkül is.
Sokak szerint a tehetség a legnagyobb kincsünk, mindannyiunk érdeke, hogy ne hagyjuk elkallódni. E könyv a probléma felismerését segítő kísérleti eredmények közérthető bemutatásán túl a mindennapi életben is alkalmazható tanácsokat kínál a gyermekeinkben rejlő talentum megóvására és kiteljesítésére.
(Csíkszentmihályi Mihály–Kevin Rathunde–Samuel Whalen: Tehetséges gyerekek – Flow az iskolában. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010. Ára: 2980 forint)

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.