Erőszakos elme

Gyógyszerrel lehetne gátolni a rendellenes agressziót?

2008. május 13., kedd 00:00

Az elmúlt hetekben, hónapokban napvilágra került iskolai atrocitások kapcsán sok szó esett már a fiatalkori agresszió társadalmi hátteréről. Arról kevésbé, hogy vajon mi játszódik le egy agresszív ember agyában. Pedig erre a kérdésre – köszönhetően a Magyarországon is előrehaladott kutatásoknak – ma már elég pontos válasszal szolgálhatunk.
Juh az agresszió nélküli ember, és senki nem szeretne juh lenni – mondja Haller József, a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatója.
Haller József és munkatársai az agresszió neurológiai hátterét vizsgálják, munkájuk nemzetközi elismertségét mutatja, hogy július 8-tól 13-ig ők rendezik Budapesten a Nemzetközi Agressziókutató Társaság konferenciáját.
A fiatalkori agresszió nem csak hazánkban probléma. A legtöbb fejlett országban a fiatalkorú bűnelkövetők száma a második világháború után, 1950 és 1990 között folyamatosan emelkedett, negyven év alatt az ötszörösére nőtt, áll a New Scientist brit tudományos magazin múlt heti számának hasábjain. Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban például a tizenévesek – a 17–18 éves fiúk és a 14–15 éves lányok – között a legnagyobb a bűnelkövetők aránya. Fontos azonban megkülönböztetnünk a tizenévesen elkövetett bűncselekmények két típusát, hívja fel a figyelmet a cikkben Terrie Moffitt, a londoni pszichiátriai intézet munkatársa. Az első típusba a heccből elkövetett kihágások tartoznak, amelyeket a fiatalok a barátok biztatására követnek el, illetve így próbálnak imponálni a lányoknak. E cselekmények hátterében legtöbbször nincs pszichikai zavar, és húszas éveikre az ilyen fiatalok többsége „megjavul”. Sokkal súlyosabb gondot jelentenek azok, akik antiszociális viselkedészavarban szenvednek. Ennek első jelei már óvodáskorban, háromévesen is felfedezhetők, így feltételezhető, hogy biológiai gyökerei vannak, állítja Moffitt. Munkatársaival több mint ezer, a hetvenes évek elején született férfi és nő életét követték nyomon. Úgy találták, hogy azok, akik gyermekkorukban beszédzavarral küzdöttek, intelligenciahányadosuk alacsony volt, vagy figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart diagnosztizáltak náluk, nagyobb valószínűséggel lettek bűnelkövetők, különösen, ha kedvezőtlen környezeti hatások érték őket. Moffitt a szakirodalomban fellelhető tanulmányokat elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az antiszociális viselkedésben tapasztalható változékonyság feléért az öröklött tényezők a felelősek.


Biológiai értelemben az agresszió azt jelenti, hogy egy állat kiszorít egy másik állatot valamilyen erőforrás élvezetéből. Ez a definíció mindaddig áll, amíg egészséges állatokról beszélünk. Az agresszió tehát nem minden esetben beteges reakció, az emberi természetnek is része: vannak élethelyzetek, amikor meg kell védenünk magunkat, és ilyenkor az általában elfojtott erőszakos indulatok felszínre törnek belőlünk.
Léteznek azonban rendellenes megnyilvánulásai is az agressziónak, amelyek hátterében gyakran pszichikai zavar, például szorongás, személyiségzavar, illetve gyerekeknél a viselkedészavar áll. Ebben az esetben már semmilyen rivalizálásról nem beszélhetünk. Az emberi kapcsolatokat szabályok irányítják, amelyek bizonyos embereknél fellazulnak. Ők könynyedén, céljaik elérése érdekében nyúlnak az agresszió eszközéhez.
Az agresszió, ahogy az összes viselkedésforma, öröklött és tanult alapokon nyugszik. Az állatoknál elsősorban örökletes: egy állat felnőttkorában akkor is képes lesz agresszív viselkedésre, ha fiatalon soha nem látott verekedő egyedet. Mivel nem tanulta meg a szociális kapcsolatok során az agresszió mértékét a lehetőségekhez igazítani, sokszor még társainál is agresszívebb lesz. Az állatoknál nemcsak az agresszió formája, hanem a mértéke is örökletes.


Vannak örökletes elemek az emberi agreszszióban is. Az örökölhetőség és a környezeti tényezők szerepének vizsgálatában az egyik leginkább alkalmazott módszer az egypetéjű ikrek összehasonlítása. E testvérek genetikai állománya gyakorlatilag teljesen egyforma. Előfordul, hogy az ikrek különböző környezetben nevelkednek, és így különböző hatásoknak vannak kitéve. Ezek az ikertanulmányok is azt mutatják, hogy az embernél is ugyanolyan jól öröklődik az agresszió, mint az állatoknál, azonban óriási a tanulás szerepe, igaz, ez inkább korlátozó jellegű. Az ember (ahogy az állatok is) képes az agressziót a szociális kontextusba illeszteni.
– Meg kell tanulni, hogy erősebbekkel nem verekszünk, hiszen csak vereség lesz a vége, és meg kell tanulni elkerülni az agressziót, mert az agresszió akkor is költséges, ha történetesen győz az ember. A győztes is kap sebeket, ő is kifárad. A szocializáció nem létrehozza az agressziót, hanem korlátozza – mondja Haller.
Kamaszkor előtt, így az óvodásoknál is gyakran előfordul az agresszió egy speciális, jelentős sérüléssel nem járó formája, a játékos küzdelem.
– Mindenki azt gondolja, hogy kamaszkorban a gyerekek agresszívebbek lesznek, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz, csökken az agresszió, viszont súlyosabb lesz – oszlat el egy hiedelmet Haller. Ami óvodáskorban még csak egyfajta gyakorlási funkciót lát el, az a kamaszkorban átmegy reális küzdelembe. Az agresszió e formája ritkábban fordul elő, de a következményei sokkal súlyosabbak. A kamaszkorban ez az átmenet jelentős részben a hím nemi hormon, a tesztoszteron nagy mennyiségben való megjelenésére vezethető vissza. Ennek következménye, hogy a lányok sokkal kevésbé agresszívek fizikailag, mint a fiúk. Mivel a kamaszok szocializációja még nem zárult le, ez a reális küzdelem gyakran a felszínre tör. A tesztoszteron okozta agresszió fokozatosan gátak közé kerül, így egy felnőtt embernél a tesztoszteronszint és az agresszió mértéke közt már nincs szoros kapcsolat. Ez mindaddig így van, ameddig egy nehéz, kihívásos helyzetbe nem kerülünk. Ekkor a tesztoszteronszint és az agresszió közt ismét megjelenik az összefüggés.
Három típust, a fizikai, a verbális és a közvetett agressziót szokás az embernél megkülönböztetni. Testi összecsapás csak a fizikai agressziónál történik. A verbális agresszió általában a szavak szintjén marad, egymás szidásában, fenyegetésében merül ki. Az indirekt agresszió során nem az illető maga agresszív, hanem másokat bujt fel egy társa ellen. Óvodáskorban nincs különbség a fiúk és a lányok játékos küzdelmei között, a kamaszkorban azonban már markáns különbségeket tapasztalhatunk. Ha az agreszszió három formáját együtt vizsgáljuk, akkor a fiúk és a lányok közt még ekkor sincs különbség, de a fizikai agresszió gyakrabban fordul elő fiúknál, míg a lányokra inkább a verbális, illetve az indirekt agresszió jellemző.
Az agresszió normális fejlődése azonban felborulhat. Ha gyakran érik a gyermeket negatív események, például verik, vagy sokszor fordul elő a környezetében agresszió, akkor ezek az élmények traumává válhatnak, aminek az egész életére kiterjedő következményei lehetnek. E traumák az agy szerkezetében is okozhatnak változásokat. Van az agyban egy terület, a prefrontális kéreg, amely a szemek fölött, a homloklebenyben helyezkedik el. Ez az agyrész alakul ki a leglassabban az egyedfejlődés során, a legtöbb gyermeknél a kamaszkor végére fejlődik ki teljesen. Valamilyen, eddig kevéssé ismert módon a személyiséget, ezen belül az agresszivitást is befolyásolja.
– Azt mondhatjuk, hogy a prefrontális kéreg egyfajta féket képvisel az agyban, kordában tartja az agressziót – magyarázza Haller József.
Azoknál a gyerekeknél, akik traumát szenvedtek el kiskorukban, a prefrontális kéreg térfogata csökken, és ez a csökkenés elérheti a harminc százalékot is. Ezekben a gyerekekben később hiányozhat az agresszió gátja. Egy másik agyterület, amely a hipotalamusz alsó felében helyezkedik el, és számos állatfajban is előfordul, még fontosabb szerepet játszik az agresszió szabályozásában. Ha ezt a területet elektromosan ingereljük, akkor azonnal, egy-két másodpercen belül bekövetkezik az agresszív cselekedet. A traumák mellett a magányosság a másik olyan tényező, amely agresszióhoz vezethet, különösen, ha ez a magányosság a kamaszkort érinti, hasonlóan az állatokhoz, ahol az izoláltan nevelt egyedek agresszívebbek társaiknál. E tapasztalatok a szociális környezet agressziócsökkentő funkcióját mutatják.
Az idegrendszert alkotó idegsejtek közötti információátadás gyakran különleges vegyületek, ingerületátvivő anyagok segítségével történik. Számos fajtájuk van, az agresszió szabályozásában a szerotonin és a noradrenalin a legfontosabb. Miután az ingerületátvivő anyagok felszabadultak az idegsejtekből, erre a célra specializálódott enzimek – közöttük a monoamin-oxidáz-A (MAOA) – bontják le őket, így szabályozva az agresszió mértékét. Azok az idegsejtek, amelyekből a noradrenalin felszabadul, az agytörzsben helyezkednek el, és nyúlványaikkal behálózzák az egész agyat. A noradrenalin általánosságban fokozza az agresszivitást. Az emberek különböznek abban, hogy milyen jól működik a MAOA enzimjük. Valakinek hatékonyabban bontja a noradrenalint, másoknak kevésbé. Akinek olyan pechje van, hogy az ő MAOA enzimje rosszul bontja a noradrenalint, annál az idegsejtekből kiáramló noradrenalin hosszabb ideig, tehát két milliszekundum helyett tíz milliszekundumig hat. A noradrenalin önmagában nem vált ki agresszivitást, viszont ha egy kihívásos helyzetbe kerül az ember, akkor a noradrenalin valószínűbbé teszi azt, hogy az illető agresszíven fog viselkedni, agresszív választ vált ki belőle a helyzet.
A MAOA enzimnek arra is van hatása, hogy a traumatizált gyerekek felnőttkorban agresszívek lesznek-e, vagy sem. Azok a gyerekek, akik a MAOA enzim hatékony fajtáját örökölték, annak dacára is ritkábban válnak agresszívvé felnőttkorukban, hogy gyermekkorukban sérelem érte őket.
Hallerék jelenlegi kutatásainak kiindulópontja az a felismerés volt, hogy egyes stresszhormonok közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy egy stresszhelyzetbe került patkány agresszívvé váljék. A stresszhormonok vizsgálata ugyanakkor meglepő eredményt hozott: kiderült ugyanis, hogy ha ezek a hormonok tartósan hiányoznak, akkor az még agresszívebb viselkedést eredményezhet.


Ha rövid időre csökken a stresszhormonok szintje, akkor az agresszió mértéke is csökken. A kísérletek következő fázisában hosszú időre, hetekre megakadályozták a stresszhormonok termelődését. Ennek hatására az állatokban az agressziónak egy abnormális formája alakult ki. Ez leginkább abban nyilvánult meg, hogy egymás fejét, torkát és hasát harapdálták. Számszerűleg ugyan nem voltak agresszívebbek normális társaiknál, de azoktól eltérően veszélyes sérülés kockázatát rejtő testtájakra támadtak. A normális egyedek harapásainak csupán két-három százaléka irányul ezekre a testtájakra, és valószínűleg az is véletlen, ezzel szemben a stresszhormonhiányos állatok az esetek hetven százalékában ide támadtak. Ezek a patkányok agressziós helyzetekben kevéssé izgultak, kisebb volt a szívritmus-emelkedésük.
A kutatók hozzáláttak az agy agresszivitást szabályozó idegközpontjainak a feltérképezéséhez, és kiderítették, hogy az abnormális és a normális agresszió idegi szabályozása között igen markáns különbségek vannak. Másként hat a szerotonin, és másként vesz rész az agresszió szabályozásában a prefrontális kéreg is. Miután végeztek a feltérképezéssel, felrajzolták az általuk felfedezett rendszert, és igyekeztek kitalálni, hogyan lehet az abnormális agressziót gátolni, és gyógyszert találni az antiszociális személyiségzavarban jelentkező agresszióra. Találtak is egy vegyületet, amely az agressziónak csak az abnormális formáit gátolja, a normálisakat pedig nem. Ez nagy előny, hiszen az életben vannak olyan pillanatok, amikor az agresszió szükséges reakció.
– A kutatásaink eredményeként előbb-utóbb meg is fog születni a gyógyszer. Az kérdés marad azonban, hogy hogyan lehet majd használni. A személyiségzavarosok ugyanis általában normálisnak tekintik magukat, nincsen betegségtudatuk. Viselkedésüket nem gondolják kórosnak. A pszichoterápia ezeknél az embereknél többnyire teljesen hatástalan. Ma még nem lehet tudni, hogy egy ilyen ember rábírható-e arra, hogy gyógyszert szedjen – osztja meg velünk kételyeit Haller József.

A szerkesztő ajánlja