Fedőneve: reform

A kultúraellenesség a szimfonikus zenekarokat is elérte

2007. október 11., csütörtök 00:00

Szívbemarkoló nyilatkozat a szaksajtóban a Kossuth-díjas Ligeti Andrásé, aki idén köszönt le a Telecom szimfonikusok karmesteri posztjáról. A kiváló művész összegzésként kudarcról beszél: úgy véli, hogy amit éveken át felépítettek az együttessel, s amely teljesítményre a fenntartó is méltán büszke volt, az a megbízatásának végére átalakult. Kerüli a szót, hogy leépülés történt, de végeredményben erről van szó. Meg arról, hogy az átalakuló korszellem egy művészeti együttesnél immár vészesen háttérbe szorította a művészi szempontokat. A bűvszó, mint annyi más területen, a gazdaságosság; az úthenger fedőneve pedig roppant ismerős a napi propagandából: reform.
Újságírói minőségemben volt szerencsém az utóbbi tíz-tizenkét esztendőben némi betekintést nyerni a szimfonikus zenekari élet kulisszái mögé, s így végigkísérhettem e folyamat különböző fázisait. Mit mondjak nem volt lélekemelő élmény. A gondok eleinte egyszerű működési zavarnak tűntek. A szereplők (a kulturális szolgáltatást végzők, a megrendelők és a mecénás-finanszírozók) akkortájt még szinte restelkedtek, hogy a valóságot milyen döcögősen tudják hozzáigazítani a mindenki által vallott eszményhez. Létezett ugyanis egy széles körben elismert értékpreferencia, amelynek lényege az volt, hogy a magyarországi szimfonikus zenekarokra szükség van, ezek az együttesek a nemzeti kulturális kincs részét képezik, s éppen ennyire van szükség belőlük, mint amennyi közmegelégedésre működik. Akkor még senki nem méricskélte a tucatnyi nagyzenekart népesebb európai országokhoz, nem arányítgatta a lélekszámhoz, nem példálózott a fejlett kapitalizmus kultúrviszonyaival. A romlás ott kezdődött, amikor kancsal szemeinket a műveltnek gondolt Nyugatra vetettük.
Akkoriban legfeljebb arról folytak viták, hogy eléggé meg vannak-e becsülve a muzsikusok és karmesterek. Aztán elkezdtek duruzsolni arról, hogy túl sok a zenekar, ennyit nem bír el az ország. A nézettségi, hallgatottsági, látogatottsági adatok ugyan ennek a vélekedésnek gyökeresen ellentmondtak, de a gondolat befészkelt bizonyos reformer agyakba, amelyekben a mindenható gazdaságosság ül a tyúklétra tetején. A büszke-bátor tizedelésnek akadálya volt az is, hogy a fenntartók között egyaránt voltak nagy cégek, városok, illetve az állam által fenntartott zenei együttesek. Pár év alatt azonban áttört e védőburkon a reformer szellem, s úgyszólván minden fronton megindultak a racionalizálások, amelyek többnyire egyszerű létszámleépítést jelentettek. Olyasmit, aminek semmi köze a művészi kvalitásokhoz, és amitől joggal keseredik meg a Kossuth-díjas zenekarvezető szájíze is.
A lopakodó romlás mára normává lett. Korábban legalább muzsikus muzsikusnak nem vájta ki a szemét. Joggal gondolhatták, hogy a fenyegetés valahonnan kívülről jön, a hideg szívű, érzéketlen technokraták világából, miközben a zenészek falanxként őrzik a frakk becsületét. Mostanára ez a falanx ezer helyen ki lett lyuggatva. Hovatovább a művészek soraiban is megjelentek a reformerek, akik nem átallnak beállni a technokrata kórusba: úgy kell nekünk! E tekintetben mérföldkő Fischer Ádámnak, a Rádiózenekar első emberének a nyilatkozata, aki szerint az intézménynek – a Magyar Rádiónak – nem kötelessége fenntartani egy szimfonikus zenekart és egy kórust. S ezt nem a reformer rádióelnök mondja, hanem egy zenekar által meghívott karmester. Megjegyzem, maga a rádióelnök sem mondhatott volna ilyesmit, mert egyszerűen nem felel meg a tényeknek. A közpénzből fenntartott közrádió hatályos közszolgálati műsor-szolgáltatási szabályzatában, a Kulturális és tudományos értékek bemutatása című fejezetben ugyanis szó szerint az szerepel: „Az MR Rt. önálló zenei, művészeti együtteseinek fenntartásával, rendezvényszervezői és kiadói tevékenységével, új művek létrejöttének támogatásával részt vesz a művészeti életben, a kortárs művek és alkotók népszerűsítésében.” S jóllehet nincs nevesítve, hogy ezek közé az önálló zenei, művészeti együttesek közé egy fésűmuzsika-zenekar tartozik-e vagy egy szimfonikus, azért egy karmesternek meg egy rádióelnöknek is ki kell olvasnia belőle, hogy a Rádiózenekar fenntartása az intézmény számára nem lehetőség, hanem közszolgálati kötelem.
Persze tudjuk, hogy történelmileg ez az együttélés miként alakult. A mindenkori intézményvezetőket mindig zavarta picit a művészeti együttesek viszonylagos önállósága. Noha a Magyar Rádió mindennapi életének és műsorszerkezetének szerves részét alkották, a költségvetés lényegében címzett támogatásként, pántlikázott pénzként utalta át a zenekar és az énekkar fenntartására és működtetésére szánt összegeket. Vezetői gyarlóság, hogy időről időre felmerült az elnökökben, miért nem csoportosíthatnának át e jelentékeny összegből ezt-azt az intézmény más, pénzszűkében lévő, neuralgikus területeire. A korábbi elnökök azonban ellenálltak a belső gyarmatosítási kísértéseknek, komolyan vették a szabályzatban foglalt önálló jelzőt. Egy vérbeli reformer előtt viszont nincs akadály. A szervezeti, pénzügyi és műsor-politikai rendszer módszeres átalakításával ez az önállóság lényegében a múlté, a Rádiózenekar és az énekkar immár a puszta túlélésért küzd. Márpedig úgy elég kilátástalan a küzdelem, ha még Fischer Ádám is az ellenlábas (hamis) érveit szajkózza.
Hogy ez a reform mennyire humánus és értékközpontú, jól látszik a tényekből. Az eredetileg hatvannyolc tagú énekkarból heten mentek el a rádióvezetés által felkínált önkéntes távozási program keretében. Egy elhunyt zenekari tag és a három gyeden lévő helyére senkit nem lehet felvenni. Öt kényszervállalkozó munkájára csak ötven százalékban tartanak igényt olyan szolgálatonkénti honoráriumért, amely a töredéke a havi fizetés egy szolgálatra jutó összegének. A zenekarból ketten mentek nyugdíjba – helyettük sem vehető fel senki. Egy tag meghalt – helyette sem. Augusztus végén tíz szerződés járt le: őket és a negyven éve a közrádiónál lévő, most nyugdíjba menő kollégákat a biztonsági őrök világosították fel arról, hogy többet be sem léphetnek a rádióba. Hat nyugdíjas munkájára nem tartanak igényt, így egyes szólamok létszáma a háromnegyedére csökkent, ezért romantikus műsor esetén már nem tudnak helytállni. Műsorfüzet nincsen, foglalkoztatás is alig. A foglalkoztatás a munkáltató kötelessége; viszont felhánytorgatják, hogy keveset dolgoznak, tehát sokan vannak. Találtak egy mindenre elszánt menedzsert, aki harmincszázalékos leépítésről beszél az együtteseknél. Elkeseredésükben a Rádiózenekar tagjai már önkéntesen szerveznek ingyenes koncerteket a Márványterembe, hogy szolgálatszámuk tekintetében ne legyen probléma. És a legragyogóbb gyöngyszem: a hárfás keveset szerepel a darabokban, ezért sürgősen tanuljon meg valami másik hangszert is…
A minap rádiókuratóriumi meghallgatás tárgya is volt az áldatlan helyzet, ahol a rádióelnök – ha az eredeti állapot visszaállítására nem is, de – arra ígéretet tett, hogy a leépítést befagyasztja. Ám ezen az eseményen megdöbbentő körülményekre is fény derült. Például arra, hogy Hiller István kultuszminiszter fél éve nem fogadta a közrádió első emberét, noha az bejelentkezett nála. A mélypontot Pető Iván szereplése jelentette, aki olyan érvekkel próbálta mentegetni a történteket, hogy más területre sem jut elég pénz. Ugyanő mondta Veszprémben az engedély nélküli Rajk László-emlékmű kapcsán: „Demokráciában elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy művészeti alkotásokról politikai jellegű döntéseket hozzanak.” Pontosan így van.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.