Kis szekundra borzolódó macskaszőr

Az állatok is génjeikben hordozzák a zenét?

2008. március 28., péntek 00:00

A zene szeretete megkülönbözteti az embert az állatvilág többi képviselőjétől.
Ám egynémely állat meglepően muzikális:
a róluk szóló legújabb kutatások segíthetnek feltárni a zene biológiai gyökereit.
Mélyen gyökerezik a zeneszeretet az emberekben, sokak szerint része mindannyiunk genetikai örökségének. Olyannyira ősi ez az örökség, hogy sok tudós, közöttük elsőként Charles Darwin, az evolúcióelmélet megalkotója felvetette, hogy őseink talán előbb énekeltek, mint hogy megtanultak volna beszélni. (Erre utalhat a zene és a történetmesélés elválaszthatatlan egysége a ma élő bennszülött törzsek életében.) De vajon csak a miénk ez az örökség, vagy már azelőtt a génekbe kódolódott, hogy a földön megjelent az ember?
Kétségtelen, hogy az emberi zene virtuozitását, sokszínűségét és változatos funkcióit egyetlen fülemüle vagy levelibéka éneke sem közelíti meg, mégis sok állatnál felfedezhetők olyan magatartási jegyek, amelyek párhuzamba állíthatók az emberi muzikalitással. A New Scientist angol természettudományos magazin most megjelent írása szerint például nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a majmok nem rendelkeznek zenei képességekkel. Az emberek többsége képes felismerni egy dallamot akkor is, ha egy oktávval mélyebb vagy magasabb hangtartományban szólal meg, feltéve, hogy a hangok viszonya változatlan marad. Anthony Wright és munkatársai az amerikai Texasi Egyetemen kimutatták, hogy a rhesusmajmok is képesek erre, de csak akkor, ha egyszerű dallamvezetésű gyermekdalokat (például a Happy Birthdayt) játszanak le nekik.
A zenei stílusok közötti különbségek felismerése sem megoldhatatlan feladat néhány állatfaj számára. A Harvard Egyetem kutatói felfedezték, hogy a ponty, amelynek – sokak számára talán meglepő módon – igen kifinomult a hallása, különbséget tud tenni a barokk zene és John Lee Hooker bluesdalai között. Hasonlóan a Magyarországon díszmadárként ismert rizspintyek képesek megkülönböztetni Vivaldi melódiáit Elliott Carter öszszetett darabjaitól.
Néhány állat egészen meglepően reagál az ember által is kellemetlennek ítélt hangközökre.
– Kiderült, hogy a macskák szőre felborzolódik a disszonáns kis szekundra – ad furcsa példát Pap János akusztikus, zeneantropológus, a Zeneakadémia docense.
Az ember mindenesetre rajong a zenéért, sokunk számára a zene a mindennapok elengedhetetlen része. Megnyugtat minket, vagy lázba hoz, a zenéből erőt meríthetünk, és általa kiléphetünk a szürke hétköznapokból.
– Amikor Mozartot hallgatok a HÉV-en, kitisztítja az agyam – mondja Pap János.
A Régi Zeneakadémia Vörösmarty utcai épületében beszélgetünk. Csigalépcső vezet fel a tetőtérbe, a hangszerészképző iskolába, ahol a kis előadóterem zsúfolásig tele hangszerekkel – a PVC-gégecsőtől számos furulyán át a zongoráig – és hangtani mérőműszerekkel. Pap János fizikusból lett zenetudós, kutatási területe a hangszerek akusztikai tulajdonságai, de szívesen foglalkozik a zene antropológiai gyökereivel, sőt a nevetés pszichológiájával is.
– Darwin feljegyezte, hogy az ausztráliai bennszülöttek a vadászatok után esténként eljátszották, eltáncolták az aznap történteket – mondja. – A mimetikus kultúraelmélet szerint a Homo erectusnál elkezdődhetett a gesztusokból, hangadásokból álló protonyelv kialakulása, amellyel történeteket meséltek el táncos formában. A korai embernél a zene, a tánc nem szétválasztható. Egyes elméletek szerint az énekből alakult ki a beszéd, mások szerint az ének a beszédnek a mellékterméke. A beszéd és a zene létrehozásakor hasonló folyamatok játszódhatnak le az emberek agyában. Mindkettő egyfajta kommunikációs aktus. Az éneklő-zenélő ember, csakúgy, mint beszélő társa, a külső világból érkező ingereket és saját érzelmeit dolgozza fel, és adja át a többi embernek szimbólumok segítségével.
A zene kezdeteit emiatt nagyon nehéz még csak közelítő pontossággal is egy időponthoz kötni. Pap szerint a ritmusadás és a ritmuskövetés a zene alapja, így e képességek elengedhetetlenül fontosak voltak első zenélő elődeink számára. A ritmus szerepe a zenében kettős. Az egyik a megjegyezhetőség: a zenei darabok rengeteg hangból állnak, ha nem lennének ritmikusan ismétlődő elemeik, megjegyzésük szinte megoldhatatlan feladatot jelentene. Az írásbeliség elterjedése előtt a szövegeket ritmizálva, énekelve memorizálták az énekes hírmondók. A ritmus másik funkciója a csoportszinkronitás megteremtése. Az emberi közösségek fennmaradása az újkőkorban attól függött, hogy a csoport tagjai milyen hatékonyan voltak képesek együttműködni. A zene a csoport összehangolódását szolgálhatta a ritmusos együtt mozgás révén. Énekes formában az idősek átadhatták a csoport történeteit a fiataloknak, így növelve a csoport összetartását.
A ritmuskövetés képessége oly fontos az ember életében, hogy genetikai örökségünk részévé vált az évezredek során.
– Az ember már újszülöttkorban is képes bármilyen ritmus követésére. Amikor egy nyolc hónapos kisbaba már fel tud állni, a zene ritmusára mozog – magyarázza Pap János, hozzátéve, hogy az állatvilágból szinte teljesen hiányzik a szabad ritmuskövetés képessége. Az emberi újszülöttek emellett érzékenyebbek a hangmagasság megváltozására, mint bármelyik állat. Az ember és a majmok között viszont evolúciós rokoni kapcsolat áll fenn, így Pap János szerint is feltételezhető, hogy az emberelődök ősi zenei képességeinek emlékképei bennük is megtalálhatók. Ezért sok kutató vizsgálja az állatok, közöttük a főemlősök muzikalitását.
De nem csak a főemlősök érdekesek ebből a szempontból. Sok hangokkal kommunikáló állat, például az énekesmadarak és a bálnák kreatívan alakítják éneküket, új dallamokat tanulnak társaiktól, és saját maguk is új melódiákkal gazdagítják dalaikat. A madárdal-„divat” is változik az idővel, ugyanúgy, ahogy az emberi slágerlistákat sem vezetheti hosszú időn keresztül ugyanaz a felvétel. Amikor amerikai biológusok koronás verébsármánytojóknak olyan éneket játszottak le, amelyet ugyanabban az erdőben huszonnégy év különbséggel rögzítettek, ők az újabbat találták vonzónak, míg a régire rá se hederítettek. De arra is van példa az állatvilágban, hogy a különböző populációk, például a delfincsapatok hangjai között jellegzetes „kulturális” különbségek alakulnak ki, és az újabb nemzedékek tagjai idősebb társaiktól eltanulva továbbviszik ezt a zenei hagyományt.
Visszatérve az emberre, a zeneantropológia egyik legnagyobb kutatási területe az emberi zenében meglévő kulturális különbségek vizsgálata. Nem tudni biztosan, hogy minden emberi kultúra zenéje egy „őszenéből” alakult-e ki, vagy egymástól függetlenül, több helyszínen jelent meg, néhány közös vonás azonban minden nép dalaiban felfedezhető.
– Az oktávpárhuzam szinte minden kultúrában megjelenik, ez egyetemes. Minden kultúra zenéjében jelen van ezenkívül az ismétlődés, a ritmus – mondja Pap. Szembetűnőbbek azonban a különbségek. – Én nagyon szkeptikus vagyok a zene univerzalitásával kapcsolatban. Más kultúráknak vannak olyan hangzásrendszereik, amelyeket a mi fülünk borzasztónak talál.
A népek zenéjét alapvetően meghatározó hangrendszerek ugyanis a régmúltban gyakran véletlenek sorozata folytán jöttek létre.
– A hangszerek befolyásolták a hangrendszerek kialakulását. Ha sikerült megalkotni egy alaphangot, akkor ehhez ragaszkodtak. Ha kilépünk egy másik kultúrába, a megszokott zenei jellegzetességek elvesztik kellemüket. Kenyai barátaim annak idején azt mondták Schubert VIII. szimfóniájára, hogy ez nagyon szép, csak kicsit sok benne a hang. Nem tudták felbontani a szólamokat, a hangszereket.

A szerkesztő ajánlja