Leesni jó?

A biztonságos játszóterek veszélyei

2011. augusztus 16., kedd 00:00

Talán a játszótér a legvalószínűtlenebb szó, amely mostanában egy Norvégiából származó tudósításban szerepelhet. Pedig éppen egy ottani pszichológus kutatásai irányították a figyelmet a manapság biztonságosnak tekintett játszóterek pszichikai „veszélyeire”. A kockázatos játék ugyanis korántsem oktalan cselekvés.
Régen sokkal nagyobb becsben tartották a rakétákat. Most nem az emberiség űrkutatástól való elfordulására gondolunk, amely az űrsiklóprogram utód nélküli abbahagyásakor vált egyértelművé mindenki számára. A játszótéri rakéták, amelyek csővázukkal, deszkapadlós emeleteikkel és kúppá hajlított lemezcsúcsukkal kiemelkedtek a mászókák és a csúszdák közül, mára szinte eltűntek. Helyüket jellemzően fából készült, alacsonyabb játékok vették át. A változást a biztonsági szabályozás és a baleset-megelőzési követelmények szigorodása kényszerítette ki.
A cél szinte magától értetődő, és bizonyosan a jó szándék vezérelte: csökkenteni a súlyos játszótéri sérülések kockázatát. Hogy ez sikerült-e, arról kevés adat áll rendelkezésünkre. Egy 2001-ben írt amerikai tanulmány az azt megelőző hat év játszótéri sérüléseit vizsgálta. (Jórészt ebben az időszakban cserélték ki az amerikai játszótereken a hazaihoz hasonló módon a veszélyesnek ítélt játékokat.) A gyermeksebész szerzők nem találtak bizonyítékot arra, hogy jelentősen csökkent volna a játszótéri sérülések gyakorisága az időszakban.
Egy másik felmérés szerint a kartörések éppenséggel gyakoribbá váltak Angliában és Ausztráliában, miután puha burkolattal látták el a játszótereket. E látszólagos ellentmondás hátterében az állhat, hogy a gyerekek és a szülők a „biztonságosság” tudatában nem törődnek a továbbra is jelen lévő veszélyekkel, és nemtörődömmé válnak.
A magyar fejleményekről még kevesebb információnk van. Osztályvezető gyermektraumatológus főorvos forrásunk elmondta, hogy tudomása szerint nem készült még olyan statisztika, amelynek segítségével össze lehetne hasonlítani a régi és az új játszótereken elszenvedett sérülések gyakoriságát. Saját praxisában nem érzékeli az efféle sérülések drasztikus csökkenését, bár úgy tartja, hogy ezek a játszóterek tényleg biztonságosabbak.
Ellen Sandseter, a norvég Maud Királyné Egyetem pszichológusa nem is vitatja, hogy a puha gumiburkolat és az alacsony fajátékok kevesebb sérülést okoznak. A The New York Times szerint ő furcsamód éppen a bennük rejlő veszélyt hiányolja. Összehasonlította a norvég, az ausztrál és az angol gyerekek játszótéri viselkedését, és úgy találta, hogy valamennyien a veszélyesnek tartott játékokat szeretik leginkább.
– A norvég gyerekekkel készített interjúk és megfigyelések arra utalnak, hogy nagyon szeretnek kockázatos játékokat játszani. Teszik ezt azért, hogy megtapasztalják a borzongást, az örömteli félelmet, és hogy olyasmit vigyenek véghez, amiről korábban nem gondolták volna, hogy meg merik tenni – nyilatkozta lapunknak Ellen Sandseter. – Különbség leginkább a felnőttek hozzáállásában van. Norvégiában, ahol még nem harapózott el a pereskedési hisztéria, a szülők a gyermekkor természetes velejárójának tekintik a kisebb sérüléseket. Ausztráliában vagy Angliában a játszóterek fenntartói annyira félnek az esetleges perektől, hogy inkább leszerelik az összes kockázatos játékot.
Az elmélet szerint a magas mászókák, amelyekről akár fejjel lefelé is lóghatnak a gyerekek, alkalmat adnak nekik arra, hogy idejekorán megtapasztalják a veszélyt. A csúszdákon felgyorsulva átélhetik a sebesség érzését. Mindezek segítenek nekik a későbbiekben, hogy elkerüljék a valóban súlyos sérülésekkel fenyegető élethelyzeteket, és kitapasztalják saját képességeik határait. A gyermekek nem buták, általában lépésről lépésre vállalnak egyre nagyobb kockázatot, és másznak egyre magasabbra. A kutatók alig találtak olyan gyereket, aki első alkalommal a legmagasabbra hágott volna. Ezáltal fokozatosan hozzászoknak a nagyobb veszélyhez. Miközben viszonylag ritkán történik a játszótereken a végtagtöréseknél súlyosabb baleset, azt várnánk, hogy a sérült gyerekek megőrzik az esés rossz emlékét, és felnőve tartani fognak a hasonló helyzetektől. Ennek azonban az ellenkezője igaz. Kimutatták, hogy azok a gyermekek, akik kilencéves koruk előtt leestek legalább egyszer a mászókáról, és megsérültek, kisebb eséllyel fognak félni felnőttkorukban a magasságtól.
Sandseter mégsem a régi játszótereket tartja a legjobbaknak.
– A természet a legjobb játszótér a gyerekek számára. A természetben minden gyerek megtalálja a korához illő kihívást, a kockázatkeresőbbek és az óvatosabbak is. Néhányuk a fa tetejéig mászik, mások csak az alsóbb ágakig. A természet kiszámíthatatlan, így nem válik egy idő után unalmassá, ellentétben a játszótéri játékokkal – folytatta elektronikus levelét a pszichológus. – A természetjárás, ahogy azt más norvég és svéd kutatások is kimutatták, szolgálja a legjobban a gyerekek mozgásbeli fejlődését és térérzékelésük finomodását. Az unalmas játszóterek ezzel szemben a televíziózás és a videojátékok felé terelik a gyerekeket, így közvetve erősítik az inaktív életforma egészségkárosító hatását.
Továbbra is kérdés marad, hogy a felsorolt pszichikai előnyök reményében megéri-e kockáztatnunk gyerekeink testi épségét a játszótereken. Kétségtelen azonban, hogy a játék elengedhetetlen nemcsak az embergyerek testi és lelki fejlődéséhez, hanem sok állatéhoz is. A testi fejlődés szempontjából pedig azok a játékok fontosak leginkább, amelyek egyszerre érdekesek és fejlesztik a fizikai képességeket. Ezek azonban szükségszerűen kockázatosak.
– Egyaránt jelentősek a játék biológiai és pszichológiai előnyei. Játék közben olyan agyterületek ingerlődnek, amelyek később például a szem-kéz koordinációt irányítják. Állatkísérletekből az is kiderült, hogy a fiatalkori játékos csatározások fejlesztik a kisagy mozgásirányításért felelős területeit – válaszolta kérdésünkre Bereczkei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének vezetője. – Az embernél a pszichológiai hatások erősebbek, amelyek a felnőttszerepek elsajátításával is összefüggenek. Az evolúció során meghoszszabbodott az ember gyermekkora, és eközben a játékok alkalmával készülünk föl mindazokra a viselkedésformákra, amelyek a felnőtt-társadalomban szükségesek lesznek.
A veszély így része azoknak a stimulusoknak (ingereknek), amelyek szükségesek a gyerekek normális fejlődéséhez. E fejlődésnek pedig meghatározott az üteme, a szükséges ingerekkel a megfelelő életkorban kell találkozniuk a gyermekeknek. Magyarán: ha kisgyerekként nem néztünk le a mászóka tetejéről, ennek hatását már bajosan pótolhatjuk felnőttként. Természetesen a gyerekek csak úgy tudják átélni a veszélyt, ha felismerik. Bereczkei Tamás szerint erre már egészen fiatal korban képesek. A térlátás az első évben kifejlődik, az egyévesnél idősebbek így már felismerik a mélységet, a leesés veszélyét. Hasonlóan hamar megjelenik a félelem mindazoktól a veszélyforrásoktól (például az állatoktól), amelyek jelen voltak az emberi evolúció során. Ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek egyértelműen elkerülik ezeket, inkább ambivalensen viszonyulnak hozzájuk. Tartanak is tőlük, de érdeklődnek is irántuk. Nem működik mindez a modern kori veszélyforrásokkal szemben. A gyermekek nem értik az elektromosság mibenlétét, de a száguldó autók sebességét is rosszul mérik föl.
Senki sem vitatja, hogy mindent meg kell tennünk a súlyos játszótéri sérülések elkerülése érdekében. A beton eltűnése a mászókák alól például egyértelműen üdvözlendő. A kritikusok inkább a kezdeményezés túlburjánzását és elvétett fókuszát teszik szóvá.
– A veszélyes játékok későbbi haszna lényegesen meghaladja azonnali kockázataikat – tartja Bereczkei Tamás. – Ezért azt gondolom, hogy nem helyes a széltől is óvni a gyerekeket, és arra számítani, hogy így védetté válnak mindenféle károsodástól.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.