Lelemények oltalma

Bendzsel Miklós a transzformátorról, a szlovák tokajiról és a gének tulajdonjogáról

2010. május 4., kedd 00:00

A hamisítás a modern gazdaság pestise. A szabadalmakban leírt tudás azonban nem csupán a tárgyban megnyilvánuló ismeret. Ha annak idején szabadalmaztatták volna a Kodak C–41-es színes előhívó eljárását, akkor sem lett volna kötelező az összes paraméter felfedése. Így mindig marad annyi ipari titok, hogy számottevő erőfeszítés nélkül nem lehet pontosan lemásolni a megoldást – mondja Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, akivel a szellemi tulajdon jövő hétfői világnapja alkalmából beszélgettünk.
Bendzsel Miklós 1953-ban született Budapesten. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán diplomázott 1976-ban. Doktori címet a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett 1983-ban. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára. Dolgozott a Gépipari Technológiai Intézetben, majd a Magyar Szabadalmi Hivatalban, amelynek 1997 óta elnöke. Számos hazai és nemzetközi szakmai és társadalmi szervezetben tölt be vezetői tisztséget.

Honnan eredeztethető a szabadalmak gondolata?
– A szabadalom voltaképpen izgalmas közgazdasági paradoxon, hiszen a monopoljog révén ösztönzi a versenyt. A XV. századi Velencében adtak elsőként privilégiumleveleket a földközi-tengeri kereskedelemben nagy fontossággal bíró hajóépítési újításokra és a kézművesiparban megjelenő leleményekre. E levelek biztosították a tulajdonosnak a találmányok kizárólagos használati jogát. Már ekkor megjelent a szabadalmak eszméjének három legfontosabb sarokköve: az áralakító képesség, a találmányt törvénytelenül felhasználó vetélytársak megregulázása és a monopoljog korlátozott időbeni és földrajzi hatálya. Ez utóbbi segítségével beépítették a rendszerbe a technikai haladás önmegújító képességét. A monopoljog lejártával a tulajdonosok érdekeltté válnak abban, hogy továbbfejlesztett megoldásokkal megerősítsék saját pozíciójukat. Az ipari, illetve szerzői monopóliumokat először Angliában emelték törvényerőre, I. Jakab, illetve Stuart Anna uralkodása alatt. A XVIII. század végén Franciaországban és Amerikában végbement forradalmi átalakulás eredményeképpen összeülő parlamentek is különös gondossággal adtak monopoljogokat a találmányok gazdáinak politikus feltalálóik, Thomas Jefferson és Benjamin Franklin szorgalmazására. Az ipari forradalom időszakában váltak azonban esszenciális fontosságúvá a szabadalmak. Az idén ünnepeljük a Déri–Bláthy–Zipernowsky-féle transzformátor bemutatásának 125. évfordulóját. Ez és sok más magyar találmány sem valósulhatott volna meg a szabadalmak rendszere nélkül, hiszen a monopoljog szükséges volt a befektetők bizalmának megnyeréséhez.
– Mi a szerepe a Magyar Szabadalmi Hivatalnak ebben a rendszerben?
– Már a New Deal gazdaságpolitikai irányvonalat elindító Roosevelt amerikai elnök is megfogalmazta, hogy a harmincas évek gazdasági válsága utáni fellendülés elképzelhetetlen a technológiai haladást és az alkotó versenyszellemet segítő átlátható ösztönzés nélkül. Egy nemzeti szabadalmi hivatal éppen ezt a technikai fejlődést segíti a megszolgált monopoljogok biztosítása révén. A jog odaítélése előtt kritikus ítéletet mondunk arról, hogy a találmány világviszonylatban is újnak mondható-e, tetten érhető-e benne a feltalálói tevékenység, és értékeljük az ipari alkalmazhatóság lehetőségét is. A szellemi tulajdon valamennyi ágáért felelős munkánkat száztizenöt éve, 1896-tól végezzük önállóan.
– A szabadalmi rendszer kritikusai szerint a monopoljogok éppenséggel lassítják az innovációt azáltal, hogy a jog lejártáig elzárnak másokat a találmányoktól. Nem lenne gyorsabb a technikai fejlődés, ha mindez azonnal, szabadon hozzáférhető lenne mindenki számára?
– Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ipari kutatás és fejlesztés igen költséges folyamat. Az romantikus elképzelés, hogy egy ceruza és egy papírlap segítségével feltalálunk valamit, már nem működik a modern technológia keretei között. A fejlesztésekhez szükséges befektetések ösztönzésére és a befektetett pénz megtérülésének segítésére eddig még nem találtak ki jobb rendszert a szabadalmazásnál. A kérdést azonban elméleti síkon is megközelíthetjük. Ha hiszünk abban, hogy morális értékek igazgatják az életünket, és ezen értékekhez való igazodás hozzáadott értékkel bír, akkor a gazdaság világában elengedhetetlen a kiválók közmegegyezésén nyugvó monopoljog. A szabadalmak azonban nemcsak a kizárólagosságot biztosítják, hanem előírják a fejlesztések pontos dokumentálását is. Ennek hiányában mindenkinek a lelkiismeretére lenne bízva, hogy egy találmányt úgy tesz-e közzé, hogy abból mások okulhassanak, azt hasznosítani tudják, vagy sem. A társadalom tehát az időleges monopóliumért cserébe a találmány közkinccsé válását követeli meg a feltalálótól.
– Az ipari forradalom idején sokkal átláthatóbb volt Európa és a világ gazdasági rendszere, így a találmányok védelme is egyszerűbb volt. De van-e ma reális esélye annak, hogy egy találmány bemutatását követő napon ne kezdjék azonnal milliószámra gyártani a másolatát valahol Kínában?
– A hamisítás valóban a modern gazdaság pestise. A szabadalmakban leírt tudás azonban nem csupán a tárgyban megnyilvánuló ismeret. Ahhoz, hogy ezt a tárgyat piacképesen lehessen gyártani, rengeteg háttérismeretre van szükség, ez pedig nem olvasható ki a szabadalmi leírásból. Ha annak idején szabadalmaztatták volna a Kodak C–41-es színes előhívó eljárását, akkor sem lett volna kötelező az összes paraméter felfedése. Így mindig marad annyi ipari titok, hogy számottevő erőfeszítés nélkül nem lehet pontosan lemásolni a megoldást.
– A laikus vásárlókat könnyen meg lehet téveszteni a külsőre azonos minőségűnek tűnő, hamisított árukkal, még ha részleteikben eltérnek is az eredetitől.
– A kereskedelmi világszervezet és a nemzeti szabadalmi hivatalok folyamatosan törekszenek egyfajta szellemi környezetvédelem és közbiztonság megteremtésére. A hamisítás melegágyaiként számon tartott országok előbb-utóbb sarokba szorulnak a szakmadiplomáciai lépések következtében. Exportorientált gazdaságuk számára fenyegetést jelent a kereskedelmi elszigetelődés lehetősége, így kénytelenek fellépni a normaszegő magatartást folytató vállalatokkal szemben. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel a hazai viszonyok javításán dolgozunk, számottevő társadalmi támogatással.
– Sok magyar feltaláló azért nem élvezheti találmánya ipari hasznosításának gyümölcseit, mert nincs pénze levédetni a találmányt a világ számos országában. Miért ennyire drága a szabadalmaztatási folyamat? Nem lenne hatékonyabb a rendszer, ha olcsóbb lenne?
– Sok a téveszme ezzel kapcsolatosan. Ma egy magyarországi szabadalmaztatási eljárás hivatalos díjköltsége alig haladja meg a százezer forintot. A monopoljog megszerzésének ára a globális tájékozódás és értékelés költségei miatt nemigen lehet szerényebb a polgári jogban megszokott ügyvédi költségeknél. Mi az eljárások során a kortárs tudás teljességének tükrében vizsgálódunk, az eljárás eredményeit pedig magyarul és angolul is nyilvánosságra hozzuk. Pozitív elbírálás esetén a találmány jó starthelyzetbe kerül az ipari hasznosítás szempontjából. Jogbitorlás esetén szakértői közreműködéssel, megsemmisítések esetén hatósági döntéssel tisztázzuk a helyzetet. Külföldön magasabb költségek merülnek föl a helyi árszínvonalhoz mérten is. Ebben pályázati támogatás is igénybe vehető. Emellett el kell ismernünk, hogy az európai szabadalmaztatás valóban drága, részben a nemzeti nyelvekre való fordítás költségei miatt. Ennek mérséklésére csatlakoztunk egy nemzetközi egyezményhez, így 2011-től a Magyarországon bejegyzett európai szabadalmaknak csak a lényegét, jogvita esetén pedig teljes egészében kell magyarra fordítani.
– Az ár mellett az eljárás lassúsága miatt is hallani panaszt.
– Sokat dolgozunk a folyamat felgyorsításán, választható egy éven belüli döntéssel járó út is. Kétoldalú egyezmények segítségével számos ország szabadalmi hivatalaival kölcsönösen elismerjük egymás eljárásainak eredményét. Így egy magyar gyógyszergyár Japánban például a budapesti kedvező véleménytől számított három–öt hónap alatt oltalmat nyerhet, ami rendkívül gyorsnak számít. A világ nagy szabadalmi hivatalaiban gyakran éveket kell várniuk a bejelentőknek az első intézkedésig. A világon ma 1,6 millió találmány vár szabadalmi elbírálásra. Egy brit felmérés szerint ha egy évvel rövidíteni tudnánk az eljárások idejét, az összességében 7,6 milliárd font (2300 milliárd forint – M. Cs.) megtakarítással járna.
– A találmányok fizikai jellemzői mellett sokszor az áruk földrajzi eredete is a szellemi tulajdon részét képezi. Magyarországon az utóbbi években ez leggyakrabban a tokaji bor kapcsán merült föl, hasonló nevű bort Szlovákiában és Olaszországban is készítettek-készítenek. Hogyan lehet ez ellen védekezni?
– Az utóbbi két évtizedben Franciaországban és Olaszországban rokon fajtájú szőlőből, hasonló megnevezéssel gyártott borok esetében sikerült bizonyítanunk, hogy hiába azonos akár a szőlő fajtája, a termelési hely különbözősége miatt eltérő az ottani borok minősége a tokajiétól. Emiatt az azonos megnevezés földrajzi megtévesztés, ami rosszhiszemű versenymagatartásnak minősült. Szlovákia esetében nem bizonyult gyümölcsözőnek az engedékeny magyar politika. A borvidék ottani önkényes kiterjesztése és a termelési eljárás állítólagos hasonlóságai alapján a szlovákok „Tokaj” borvidék megnevezéssel kívánják forgalmazni a tömegesen gyártott, a magyar tokajiénál messze gyengébb minőségű borukat. Ez számunkra piacrontást jelent. A hetekben egy szlovák kérvényre megindított brüsszeli bejegyzési eljárást is sikerült részben visszavonatnunk. A jövőben remélhetőleg eltökéltebben és jogaink kitartóbb védelmével fogunk érvényt szerezni érdekeinknek.
– Bár a szabadalmak időbeni hatálya korlátozott, az árujelzőként használatos védjegyek érvényessége örökre is szólhat, ahogy az Pintz György Védjeggyel a csúcsra című könyvében is olvasható. Előfordul, hogy a cégek fondorlatos védjegyek bejegyzésével igyekeznek meghosszabbítani lejáró szabadalmi védettségüket. A Lego például az építőkockái alakját igyekezett védjegyként bejegyeztetni. Ez az örökös oltalom nem gátolja az innovációt?
– Mondok más példát is. A gyógyszergyárak a csomagolás formatervezését és a készítmény nevét is levédethetik, így próbálják körülbástyázni a terméküket. Ezzel a vásárlói hűséget igyekeznek kihasználni. A jó minőségű termékek gyártói megérdemelten élvezik a fogyasztók megbecsülését. Vannak azonban olyan gyártók is, amelyek túl általános védjegyeket igyekeznek bejegyeztetni, ezzel kizárni vetélytársaikat. Ezt lehetetlenné teszi a védjegyoltalom alapvető kritériuma, amely szerint a védjegynek megkülönböztető képességgel kell bírnia. További feltétel a záros időn belüli aktív használat követelménye.
– A biotechnológiai kutatások robbanásszerű fejlődésen mennek keresztül az utóbbi évtizedben. Egyre több gént térképeznek föl, a biotechnológiai cégek pedig az emberi gének szerkezetét is szabadalmaztatni igyekeznek. Egy amerikai bíróság a napokban utasított el egy ilyen kérelmet, amely a mellrákra ható gén bejegyzésére vonatkozott. Etikus-e a tudományos felfedezések és az emberi test részét képező gének szabadalmaztatása?
– A szabadalom intézményének sarkalatos tétele, hogy felfedezések nem szabadalmazhatók, erre a kérdésre a válasz tehát egyértelműen nemleges. A magyar és az európai törvények és rendelkezések körültekintően biztosítják azt, hogy az ember műszaki beavatkozásával mesterségesen előállított gének, amennyiben megfelelnek a szabadalmaztatás minden találmánytól elvárt kritériumainak, szabadalmazhatók legyenek. Senki sem szerezhet azonban kizárólagos jogot sem az emberi test részét képező génekre, sem más, az emberi test részét képező biológiai anyagra. A törvény biztosítja, hogy a betegek jogai ne sérülhessenek, ugyanakkor érdemes legyen éppen ezeknek a betegeknek az érdekében új diagnosztikai és terápiás megoldásokat kifejleszteni.
– Számos magyar találmány bukkan fel a sajtóban, amelyek első látásra életképesnek tűnnek, aztán évek múltán sem történik velük semmi. Milyen változtatásra lenne szükség, hogy sikeresebben hasznosuljanak a magyar találmányok?
– Olyan hatékony kutató-hasznosító központokat kell létrehozni, amelyekben a magyar vállalkozások már kísérleti stádiumban megépíthetik piaci érdeklődésre számot tartó modelljeiket. Ha ez az infrastruktúra nem épül ki, a magyar találmányok többsége továbbra is elsikkad, a legjobbakat pedig külföldön hasznosítják. Nemcsak azok a találmányok szolgálhatják az ország érdekét, amelyeket magyar tulajdonú cégek itthon hasznosítanak. A nagyobb baj az, hogy Magyarországon az innovációs támogatási politika eddig nem szerzett érvényt a bürokratikus túlszabályozottság felszámolásának és az eredménykötelemnek. A közpénzből finanszírozott kutatás-fejlesztés, innováció eredményeit oltalmazni kötelesség, az elmaradt haszon pedig veszteség. Értelmes tőkepiaci szabályozás, átlátható és értékteremtő adópolitika megteremtheti a szellemi tulajdon új hazai virágkorát.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.