Megtört szinkron

Stressz és élménykeresés a tömegben

2011. február 1., kedd 00:00

A West-Balkán szórakozóhelyen történt tragédia idején a tömeg akkorára duzzadt, hogy ép ésszel elképzelhetetlen, hogy ott az emberek szórakozni tudtak. Mégis mindenki oda próbált bejutni, a szervezők pedig reklámfogásként használták ki a tömegnyomort. Miért vonzódunk ennyire az ismeretlen sokaság közelségéhez?
„Ahol csak lézengenek az emberek, és nem tudunk eltűnni a sokaságban, ott túlságosan szem előtt vagyunk. Így nem valósul meg a tömeg egyik fő vonzereje, az, hogy szinte bármit csinálhatunk, az rejtve marad, nem kell felelősséget vállalnunk érte.”

Az ember szociális lény, alapvető viselkedése, hogy elviseli társai közelségét. Az elviselhető közelségnek vannak határai, de ezek a határok rendkívül képlékenyek, kultúra- és személyfüggők. Sok ember a világ sűrűn lakott tájain, például Indiában vagy Japán nagyvárosaiban egész életét kénytelen úgy leélni, hogy ismeretlenek tartózkodnak néhány centiméterre tőle. Ők alkalmazkodtak ehhez, a személyes terük csökkent. Ez befolyásolja viselkedésüket akkor is, amikor egy európai emberrel beszélnek, aki gyakran kényelmetlenül érzi magát a túl közel álló partner miatt.
Az elvárt személyes tér, amely a nyugati világban általában hetven centiméter előre, hatvan oldalra és negyven a hátunk mögött, meg is nőhet, például ha emelkedik a szociális státusunk, tehát előbbre lépünk a társadalmi ranglétrán. Az igazgatótól és az elnöktől illik nagyobb távolságot tartani.
A céltalan tömeg, a dologtalan idegenek közelsége, az állandó testi érintés hamar zavaróvá válhat egy tömött buszon vagy a metróaluljáróban. A megkívánt személyes tér azonban akár percek alatt is csökkenhet, ám ehhez olyan külső ingerekre van szükség, amelyek közös és összehangolt, mondhatni, szinkronizált cselekvésre ösztönzik az embereket. Mint például a közös tánc, zenehallgatás egy diszkóban.
– Sokan a tömeg vonzó voltát emelik ki, de szerintem sokkal érdekesebb az, hogy milyen körülmények között vagyunk egyáltalán hajlandók elviselni mások közelségét. A csoporttársak elviseléséhez ugyanis nagy toleranciára és valamilyen közös célra van szükség – fogalmazott kérdésünkre Miklósi Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének vezetője. – A szavannán vonuló gnúk is azért képesek több tízezer állatot számláló csordában menetelni úgy, hogy az állatok egymáshoz érnek eközben, mert szükségük van a vízre, amelyet csak akkor szerezhetnek meg, ha társaikkal együtt maradnak. Az emberben is megvan ez a késztetés. Ha kellő tárgya van a vágynak, legyen az egy zenekar koncertje vagy a kedvenc focicsapatunk rangadója, akkor hajlandók vagyunk elviselni sok ember közelségét egészen sokáig is.
A tömegrendezvényeken, ameddig nem történik valami rendkívüli esemény, nem feltétlenül zavaró a többi ember jelenléte. A szervezők gondoskodnak a közös aktivitásról, a résztvevőknek pedig alkalmuk nyílik arra, hogy összehangoltan cselekedjenek. Az emberi viselkedés egyik alapvető jellegzetessége a szinkronizációra való készség. Szeretünk másokkal együtt cselekedni úgy, hogy saját viselkedésünket a többiek tetteihez hangoljuk. A ritmusos zene és a szurkolói rigmusok csak segítik a szinkronizáció létrejöttét. Az összehangoltság rendezettebbé teszi a tömegben lévő emberek viselkedését: jó példák erre a totalitárius rendszerekre jellemző, tömegeket megmozgató felvonulások. A Szovjetunióban több százezer ember volt képes rendezett sorokban menetelni vagy színes táblákkal a kezében élőképeket bemutatni anélkül, hogy pánik tört volna ki. Miklósi Ádám szerint ebben kevésbé a megtorlástól való félelem játszott szerepet, inkább a közös cél és a feladat ismerete. Nem értek rá amiatt bosszankodni, hogy a szomszédjuk hozzájuk ért, mert követniük kellett a begyakorolt koreográfiát.
Baj akkor történik, ha valami megzavarja ezt az egységet. Abban a pillanatban hirtelen csökken az ember toleranciaszintje társai iránt, és úgy érzi, hogy hirtelen nagyon sokan lettek körülötte. A szovjet példánál maradva ez történt Sztálin halálakor. A ravatalhoz igyekvő tömeg hirtelen nem tudta, hogy milyen szabályokhoz kell igazodnia, felborult a rend, és sokan lelték halálukat a mit sem sejtő sokaság csizmái alatt.
Az ember tehát elviseli a tömeget, de mi készteti őt arra, hogy keresse is azt?
– Az ember evolúciósan kis csoportokhoz alkalmazkodott, hiszen évmilliókig vadászó-gyűjtögető közösségekben élt. Sok vizsgálat kimutatta, hogy a tömeg, a zsúfoltság stresszt okoz, amit például az jelez, hogy megnövekszik a kortizol, a stresszhormon szintje – egészíti ki az eddigieket Bereczkei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének vezetője. – Hogy a modern korban mégis elviseljük, sőt keressük a sokaság társaságát, több okra vezethető vissza. Az egyik az úgynevezett szenzoros élménykeresés vagy az újdonságkeresés. Akkor érezzük magunkat jól, ha agyunk izgalmi állapota optimális, és ez a fiataloknál magasabb, mint az időseknél. Az idővel az optimális izgalmi állapot szintje nőtt, és úgy tűnik, a fiatalok manapság több izgalomra, új élményre vágynak, mint korábban. A tömegrendezvényeken pedig hozzájuthatnak ehhez.
Bereczkei szerint azonban más motívumok is lehetnek e rendezvények népszerűségének hátterében. A tömeg együttes mozgása például felfokozott lelkiállapotot eredményez, amely a lejtett táncokkal, a melegben levetkőző emberekkel és a jobban érezhető testszaggal együtt szexuális élménnyé teszi az együttlétet. A magyarázatok keresése közben nem is feltétlenül kell eltávolodnunk az archaikus társadalmaktól, és a modern korban megváltozott életkörülmények között kutakodnunk, hiszen a ma élő természeti népek tradícióiban is megtaláljuk a tömeges közösségi élményeket. A beavatási szertartások alkalmával például összegyűlnek a nagycsaládok, és egész törzsek ünneplik a fiatalokat, akik ezzel belépnek a törzs felnőttjeinek társadalmi rendszerébe. Formailag hasonló ez a tizenéves fiatalok mai összejöveteleihez. Tömegeket vonz, a résztvevők tudatállapota a felfokozott hangulat, esetleg egyéb eszközök hatására módosulhat. A fiatalok részéről a célok is hasonlók: a gyermekkor lezárultával az addigiaktól gyökeresen eltérő, „felnőttes” tettekben szeretnének részt venni.
A felnőttek persze ebben általában nem partnerek, nem úgy, mint a beavatási szertartásoknál. A fiatal középiskolás, esetleg még felső tagozatos gyerekeket a társadalmi hierarchiában magasabban állók nem tekintik felnőttnek csak azért, mert részt vettek egy rendezvényen a West-Balkánban.
Amellett, hogy a tömeg alapvetően egyáltalán nem kívánatos legtöbbünk számára, mégis vonzereje van, hiszen a tumultust még a hirdetésekben is kiemelik a szervezők. E vonzerő táplálkozhat abból, hogy az emberek általában mások ítélete alapján választanak két, látszatra azonosnak tűnő termék, szórakozóhely közül, és amit a többiek választanak, az kívánatossá válik az ő számukra is. De a tömeg önmagában is kínálhat pozitív közösségi élményt.
– A tömegnek a megváltozott tudatállapothoz hasonló hatása van. A rengeteg ember között el lehet veszni, a szó pozitív értelmében sodródni tudunk azzal. Nem kell arra figyelnünk, hogyan nézünk ki, hogyan viselkedünk, feloldódhat a gátlásosságunk – nyilatkozta lapunknak Rácz József, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete szociálpszichológiai osztályának tudományos tanácsadója. – Az ember „énhatárai” fellazulnak, mintha eggyé válna a tömeggel. Ez a közösségi érzés azonban nem progresszív, nem viszi előre az illető személyiségét. Igen korlátozott, és csak az adott helyzetre vonatkozik.
Szinte teljesen egyetért Pék Győző, a Debreceni Egyetem személyiség- és klinikai pszichológiai tanszékének vezetője is.
– Egy buliban a szorosabb együttlét, az egymáshoz való közelség, ezzel együtt az intim szférába hatolás csak a nagyobb tömeg számára teszi lehetővé a pillanatnyi azonosulást, pszichikai egymásba olvadást, a másoktól való elhatárolódás feloldását – mondta el kérdésünkre a tanszékvezető. – A nagy csoport viszont önkéntelenül a szélsőségek irányába hat, felerősíti az érzelmeket, csökkenti az egyéni kontrollt és a felelősségérzetet. Az érzelmek könnyen átragadnak másokra, a hatás pedig kiszámíthatatlanná válhat.
A tömeg hiánya is frusztrálóvá válhat. Bár szinte érthetetlen, hogy az emberek miért igyekeznek bejutni az olyan szórakozóhelyekre, ahol moccanni sem tudnak, és a hangzavartól a saját szavukat sem értik, talán mindenki fel tud idézni emlékei közül olyan összejövetelt, ahol zavaróan kevesen voltak.
– Az ember ilyenkor úgy érzi, hogy nem mérte föl helyesen, mi a divat, mit kedvel a többség. Azzal szembesül, hogy rossz helyre jött, és éppen lemarad az igazán jó buliról, amely valahol máshol van – mondja Rácz József. – Ahol csak lézengenek az emberek, és nem tudunk eltűnni a sokaságban, ott túlságosan szem előtt vagyunk. Így nem valósul meg a tömeg egyik fő vonzereje, az, hogy szinte bármit csinálhatunk, az rejtve marad, nem kell felelősséget vállalnunk érte.
Az sem véletlen, hogy a szórakozóhelyeken kialakuló tumultuózus jelenetek résztvevői általában tinédzser gyerekek.
A tizenéves korosztályra jellemző leginkább, hogy vonzónak találja a sok hasonló korú fiatal közelségét. Ők csoportosan, különösen nagy csoportban nagyobb biztonságban érzik magukat. A személyiségfejlődés későbbi, húszéves kor táján bekövetkező stádiuma, amikor megtanuljuk értékelni a párkapcsolatok intimitását, érvel egybehangzóan a két pszichológus. A kamaszkorban különösen felerősödik a kortárs csoport iránti igény, egyrészt a társas összehasonlítás fokozott vágya, másrészt a „többiektől”, a szülők, idősebbek generációjától való elhatárolódás késztetése miatt.

A szerkesztő ajánlja

Szabó Zs. László

Fideszes politikus édesanyja teheti ki a bérház lakóit

Az új, 82 éves tulajdonos fia is tagja volt annak a miskolci önkormányzati bizottságnak, amely az ingatlan eladásáról döntött.

Molnár Richárd

Átjáróház a letelepedési kötvényprogram? Csak húszan buktak el a sok ezerből

Nehéz volt megbukni a nemzetbiztonsági vizsgálatokon a letelepedési kötvényeseknek.

Kerekes Zsolt

„Orbán Viktor tisztában van vele, hogy nagyobb valószínűséggel veszíteni fog”

Az elégtétellel való fenyegetés azt mutatja, a választás utánra is ki van tűzve a feladat: összetartás, ellenállás, visszavágás.

Grimm Balázs

Egy édesanya és az ő halálos beteg kisfia, akiket magára hagyott az állam

Az olcsó gyógyszereket megkapják támogatottan, a drágákat nem, miközben 74 ezer forintból próbál megélni a kis család.