Spriccelt prímszámok

Terence Tao a hétszázhatvan pontról, a tehetség rejtélyéről és az algoritmusok hasznáról

2010. augusztus 31., kedd 00:00

„Tehetségem dacára könnyen kieshetem a gyakorlatból, ha néhány évig nem foglalkozom egy-egy matematikai kérdéssel” – vallja be Terence Tao, napjaink talán legismertebb matematikusa. A nyolcvanas években csodagyerekként feltűnt, ma is csak harmincöt éves professzor a Szemerédi Endre világhírű magyar matematikus tiszteletére rendezett konferenciára érkezett hazánkba.
Terence Tao Adelaide-ban, Ausztráliában született 1975-ben, kínai származású amerikai matematikus. Már tízéves kora előtt ismertté vált, a nyolcvanas években csodagyerekként kezelték. Tizenhat évesen végezte el az egyetemet, húszévesen doktorált a Princeton Egyetemen. Jelenleg a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i részlegén dolgozik, ahol 31 évesen nevezték ki professzorrá. 2006-ban kapta meg a Fields-érmet, a legmagasabb matematikai kitüntetést. A matematika szinte minden területével foglalkozik, de a legkiemelkedőbbnek kombinatorikai, számelméleti és a harmonikus analízis témakörében végzett kutatásait tekintik. Tao matematikai témájú blogja a http://terrytao.wordpress.com címen érhető el.

Mikor vette észre először, hogy különleges matematikai képességei vannak?
– Mióta az eszemet tudom, mindig szerettem számolni. Magam nem emlékszem rá, de a szüleim mesélték, hogy amikor kétéves voltam, ötéves gyerekeket tanítottam számolni olyan építőkockák segítségével, amelyek oldalaira számokat írtak. Az első matematikával kapcsolatos élményem a nagymamámhoz kötődik. Ablakot pucolt, én pedig elkértem tőle a mosószert, és a prímszámokat spricceltem vele az üvegre. A számok mindig is vonzottak, mert a matematika világában egyértelműen elkülöníthetők a jó válaszok a rosszaktól. Semmi sem szubjektív. Kicsit idősebben sok fejtörővel bíbelődtem, rejtvényt fejtettem, ezeket ma is szeretem, a fiammal gyakran játszunk ilyesmit.
– Úgy tartják, hogy a matematikai tehetség a harmóniára való törekvésben gyökerezik, ezért sokszor együtt jár más képességekkel, például a muzikalitással. Ön is így tapasztalta?
– Nálam ez nem épp így van, mert bár tudok egy kicsit zongorázni, de azt közepesnek sem nevezném. A bátyám viszont, aki ugyancsak jó matekos, tehetséges a zenében. Valójában, ellentétben azzal, ahogy sokan gondolkodnak a tehetségről, a képességeim nagy része a gyakorláson alapul. Mindennap matematikával foglalkozom, emiatt tudom művelni magas szinten. Ha akár egy évre abbahagynám, rengeteget felejtenék. Talán abban áll a tehetségem, hogy erősen tudok koncentrálni az éppen előttem lévő problémára. Olyankor kizárok minden mást, és nem vonja el a figyelmemet semmi.
– Bár rengeteg pszichológus vizsgálja a tehetséget, keveset tudunk arról, hogy főként öröklött tényezőkön alapszik-e, vagy a gyermekkori családi, iskolai környezet hatása a döntő. Az ön családja különleges volt ebből a szempontból?
– Szerintem mindkét körülmény fontos. A genetikai háttér biztosan szerepet játszik, a fiamon vettem észre, hogy hozzám hasonlóan képes koncentrálni egyetlen dologra. Amikor könyvet olvas, megszűnik számára a külvilág, talán ezért jegyez meg sokat az olvasottakból. De a matematikai tehetség nagyon sokféleképp ölthet alakot. Ha végigtekintek a kollégáimon, azt kell mondanom, hogy mindenki másképpen tehetséges. Vannak, akik gyorsan képesek a problémákat megoldani, mások az elméleti gondolkodásban jók, vagy könnyedén értelmeznek egy kérdést vizuálisan. Gyermekkoromban szükségem volt a családom bátorítására, és szerencsés voltam, hogy mindig remek mentoraim voltak. Az iskolában sok osztályt kihagytam, így általában nálam idősebbekkel tanultam együtt. Ez sokaknak kárukra van, de engem inkább motivált.
– Csak matematikából ugrott át osztályokat, vagy teljes évfolyamokat hagyott ki?
– Matematikából öt osztályt hagytam ki az általános iskolában, de a többi természettudományos tárgyból sem jártam végig minden évfolyamot. Mindenből végeztem, csak egy kicsit gyorsabban. A többi tantárgyat általában a koromnak megfelelő gyerekekkel együtt tanultam. A matematikát viszont nem az általános tanrend szerint. Sok szakkönyvet olvastam, és professzorokhoz, matematikusokhoz jártam beszélgetni. Amikor a középiskolát kezdtem nyolcévesen, egy felnőtteknek készített standard matematikateszten 760 pontot szereztem a maximális nyolcszázból. Mivel erre sok matematikus sem képes, megengedték, hogy továbblépjek.
– Nem okozott gondot önnek az idősebb gyerekek társasága?
– Időm nagy részét a kortársaimmal töltöttem, a természettudományos tárgyak viszonylag kevés időt igényeltek. Először furcsa volt a korkülönbség, de mikor az iskolával kapcsolatos dolgokról, a házi feladatról, a dolgozatban feladott példa megoldásáról beszélgettünk, akkor már nem volt jelentősége az életkorunknak. A középiskola idején aztán már egyetemi matematika-előadásokat is hallgattam, majd tizenhat évesen diplomáztam az egyetemen. Akkor kerültem Ausztráliából az Egyesült Államokba, ahol a Princeton Egyetemen doktoráltam húszévesen.
– Négy évig írta a disszertációját. Ez meglepően hosszú idő korábbi tempójához képest.
– A legtöbb doktorandusz négy-öt év alatt végez. A doktori képzés alapvetően különbözött az addigi oktatás rendszerétől. Az előadásokon kívül kutatással töltik a hallgatók idejük legnagyobb részét. Princetonban nincsenek is vizsgák minden szemeszter végén. Két vizsga van, egy szóróvizsga a második év végén, és a védés a képzés befejeztével. Az idő hasznosan telt, nem volt okom a sietségre.
– Hogyan kell elképzelni a matematikust kutatás, munka közben? Bemegy reggel az egyetemre, elővesz egy darab papírt meg egy ceruzát, és képleteket, egyenleteket ír?
– Most el kell gondolkoznom, hogyan is csinálom, mert ez eddig még nem jutott eszembe… Általában számítógépen dolgozom. Mindig sok téma foglalkoztat párhuzamosan, amelyek egyike-másika már közel áll a megoldáshoz, a többit pedig alig kezdtem el. Az újabb témák többnyire maguktól tárulnak fel, amint megoldunk egy korábbit. A matematikai kutatás talán a hegymászáshoz hasonlítható. Mindig kinézzük magunknak a meghódítandó csúcsot, de amint fölérünk, a szemünk elé tárul egy magasabb, és akkor már azt akarjuk megmászni.
– Matematikus körökben talán a prímszámokkal végzett kutatásairól a legismertebb. Miért fontosak ezek a számok, amelyek csak egyel és önmagukkal oszthatók?
– A matematikusok számára a prímszámok már csak kutatásuk több évezredes története miatt is fontosak. Az ókori görögök, főként Eukleidész már a Krisztus előtti III. században kutatta őket, így történetük egyidős a matematikával. Bár ma már sokkal jobban értjük őket, mint az antik görögök, még mindig nem tudunk róluk sok mindent. De a prímszámok modern kori jelentősége messze meghaladja a tudománytörténetben betöltött szerepük fontosságát. Prímszámok nélkül ma már elképzelhetetlen a hatékony titkosítás. Amikor adatokat küldünk az interneten keresztül, vagy egy bankautomatából veszünk föl pénzt, a kommunikáció általában kódolt csatornákon keresztül zajlik. A kódoló algoritmusok pedig prímszámokat használnak, mert az ezek eloszlásában rejlő véletlenszerűség miatt a kódot nagyon nehéz, szinte lehetetlen feltörni. Ahogy a prímek példája mutatja, sohasem tudhatjuk, hogy egy tudományterület mikor nyer alkalmazási területet. Két évezred látszólag haszontalan prímszámkutatása egy csapásra nélkülözhetetlen lett a számítógép megjelenésével. Mivel a prímszámok és a matematika egyidősek, a prímek kutatásának üteme és aktuális állapota jól mutatja, hogy mennyit tudunk általában a matematikáról.
– Amikor négy éve megkapta a matematikai Nobel-díjnak tekintett Fields-érmet, a „matematika Mozartjából”, ahogy a nyolcvanas években hívták önt, a matematika Elvis Presleyje lett. Hogyan viselte a popsztároknak kijáró népszerűséget?
– Az elején elég furcsa volt, hozzá kellett szoknom. A díj odaítélése utáni két hónap volt a legkeményebb, aztán alábbhagyott a média érdeklődése. Los Angelesben élek, arrafelé nem szokatlan a sztárok közelsége, így egy ismert matematikus jelenléte nem sokáig érdekes. Szerencsére nem láttam még turistacsoportokat a házam előtt, akik Tom Cruise villája után betervezték volna a körútjukba az enyémet is. Az utcán nem ismernek meg, az egyetemen azonban valamiféle kiválóságként tekintenek rám.
– Mit tippel, előadásainak hallgatói közül hányan értenek egy szót is abból, amit mondd, és hányan akarják csak látni önt?
– Gyakran van olyan érzésem, hogy egyesek csak szemügyre venni jöttek. Ahol meghívott előadóként veszek részt, sokszor fogad telt ház. Az egyetemen, ahol tanítok, a kurzusok első óráján rendszeresen kétszer annyian ülnek a teremben, mint a másodikon. Ehhez hozzászoktam már, de kissé még mindig zavar. A tanítás tárgya ugyanis a matematika, és nem én vagyok ott a főszereplő.
– A divatos bonmot szerint csak a középszerű emberek végzik el a legjobb egyetemek matematika szakát, az igazi zsenik évekkel korábban kiugranak, internetes vállalatot alapítanak, és milliárdosok lesznek. Ön nemcsak hogy végzett, de miután ledoktorált, kutatóként kezdett dolgozni a Kaliforniai Egyetemen, és alig volt harmincéves, amikor professzorrá nevezték ki. Ezt kudarcként éli meg?
– Nekem nincs érzékem az üzlethez. Az üzletemberek élete nagyon idegőrlő, tele van frusztrációval. Vannak, akik nagyon jól csinálják, könnyedén kötnek üzleti kapcsolatokat. A legtöbb sikeres vállalkozó néhány első vállalkozása gyorsan csődbe megy, mire valamivel befut. Ehhez nagyon jól kell viselni a kudarcot. Én viszont szeretem a kutatói életet. A legtöbb kérdésben a magam ura vagyok, én döntök a kutatás továbbhaladásának irányáról. Az egyetemi közegben nem uralkodnak annyira a farkastörvények, mint az üzleti világban. Persze nagyon örülök, amikor azt látom, hogy egy volt diákom eredményesen hasznosítja a nálunk megszerzett matematikai tudását, és hasznos dolgokat hoz létre, de én semmi pénzért nem hagynám ott a kutatást, mert nagyon szeretem.
– Mit nyújt önnek, amiért ennyire szereti?
– Azt az érzést szeretem, hogy a munkámnak hála értelmet nyernek olyan jelenségek, amelyeket korábban nem értettünk, vagy megoldódnak azok a problémák, amelyek korábban megoldhatatlanoknak tűntek. A mobiltelefon fejlődése jó példa erre. A korai mobiltelefonok a kilencvenes évek elején nem működtek igazán jól. A hangminőség botrányosan rossz volt, a beszélő felek alig értették egymást, a hálózat pedig állandóan túlterhelődött. Olyan matematikai algoritmusokra volt szükség, amelyek a háttérben, észrevétlenül működve, hatékonyan választják szét a különálló hívásokhoz tartozó rádiójeleket, hogy azok ne zavarják egymást. Ma már szinte ismeretlen ez a jelenség. Ez nem csoda, hanem jól tervezett matematikai algoritmus munkájának eredménye.
– A gimnáziumi diákok között talán nincs is olyan, aki meg tudná mondani, mire használja majd életében a logaritmusokról, szögfüggvényekről szerzett ismereteket. Van egyáltalán hasznuk az efféle absztrakt matematikai területeknek az átlagember számára?
– Olyan területeken lehet hasznos a matematikai tudás, amelyekről nem is gondoltuk volna. Ha van egy kis spórolt pénzünk, és be akarjuk fektetni valamibe, jókora összeg elvesztésétől kímélhetjük meg magunkat, ha van fogalmunk a kamatokról, a pénzügyi kockázatokról és az árfolyammozgás hatásairól. Ezek a szerencsejátékokhoz hasonló elvek szerint működnek, bár a legjobb tanács, amit egy matematikus adhat az amatőr szerencsejátékosoknak, az, hogy el se kezdjék. Egy kis matematikatudással jobban megérthetjük a minket körülvevő használati tárgyak működését is. Ha nincs fogalmunk a számítógép, a mobiltelefon működési elvéről, örökké valamiféle mágikus tárgyak maradnak számunkra, és nem tudjuk igazán birtokba venni őket.

A szerkesztő ajánlja

Makrai Sonja, Ficsor Benedek, Vékony Zsolt

Hagyjuk tönkremenni az egyik legnagyobb építészünk műveit

Bierbauer (Borbíró) Virgil irányítása mellett épült újjá Budapest a második világháború után, ma mégis csupán két fő műve őrzi emlékét.

Lukács Csaba

Egy éjszaka a bécsi migránshotelben

Sötétedés után sétáltunk az osztrák főváros azon kerületében, ahol Lázár János fényes nappal is csak halkan mert beszélni.

Kósa András

„Maffiaállamban élünk, erre kellett rájönnünk az elmúlt hetekben”

Szlovákiában mélyreható és a jelek szerint pozitív változások indulhatnak Ján Kuciak újságíró meggyilkolása következtében.

Hajdú Péter

„Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt”

A kormány gazdaságpolitikája a multikat segíti a kisvállalkozók helyett. Volner János szerint szó sincs az ország felzárkóztatásáról.